Kázne P. Ľubomíra Stančeka, CM

Rok A

Prvá adventná nedeľa
123
Druhá adventná nedeľa
123
Nepoškvrnené počatie Panny Márie
123
Tretia adventná nedeľa
1234
Štvrtá adventná nedeľa
12
Narodenie Pána - polnočná
12
Narodenie Pána - omša na úsvite
1
Narodenie Pána - omša cez deň
1
Svätého Štefana
12
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
123
31.december - sv.Silvestra
12
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
12
Slávnosť Zjavenia Pána - Traja Králi
12
Krst Krista Pána
12
Druhá nedeľa "cez rok"
123
Tretia nedeľa "cez rok"
123
Štvrtá nedeľa "cez rok"
123
Piata nedeľa "cez rok"
123
Šiesta nedeľa "cez rok"
12
Siedma nedeľa "cez rok"
1
Ôsma nedeľa "cez rok"
1
Deviata nedeľa "cez rok"
123
Desiata nedeľa "cez rok"
1234
Jedenásta nedeľa "cez rok"
1234
Dvanásta nedeľa "cez rok"
1234
Trinásta nedeľa "cez rok"
123
Popolcová streda
1
Prvá pôstna nedeľa
123
sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
1
Druhá pôstna nedeľa
123
Tretia pôstna nedeľa
123
Štvrtá pôstna nedeľa
123
Piata pôstna nedeľa
123
Nedeľa utrpenia Pána (kvetná)
12
Zelený štvrtok
123
Veľký piatok
123
Biela sobota
123
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
12345
Veľkonočný pondelok
123
Druhá veľkonočná nedeľa
(nedeľa Božieho milosrdenstva)
1234
Tretia veľkonočná nedeľa
1234
Štvrtá veľkonočná nedeľa
1234
Piata veľkonočná nedeľa
123
Šiesta veľkonočná nedeľa
1234
Nanebovstúpenie Pána
12
Siedma veľkonočná nedeľa
1234
Zoslanie Ducha Svätého (Turíce)
123
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
12
Nedeľa Najsvätejšej Trojice
1234
Navštívenie Panny Márie
12
Štrnásta nedeľa "cez rok"
123
Slávnosť Božského Srdca Ježišovho
1
Pätnásta nedeľa "cez rok"
123
Šestnásta nedeľa "cez rok"
123
Sedemnásta nedeľa "cez rok"
123
Osemnásta nedeľa "cez rok"
1234
Devätnásta nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata nedeľa "cez rok"
1234
Nanebovzatie Panny Márie
1
Dvadsiata prvá nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata druhá nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata tretia nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata štvrtá nedeľa "cez rok"
12
Dvadsiata piata nedeľa "cez rok"
123
Dvadsiata šiesta nedeľa "cez rok"
123
Dvadsiata siedma nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata ôsma nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata deviata nedeľa "cez rok"
1234
Tridsiata nedeľa "cez rok"
123
Tridsiata prvá nedeľa "cez rok"
1234
Slávnosť všetkých svätých
12
Spomienka na všetkých verných zosnulých - Dušičky
1
Tridsiata druhá nedeľa "cez rok"
1234
Tridsiata tretia nedeľa "cez rok"
1234
Nedeľa Krista Kráľa
1234

Rok B

Prvá adventná nedeľa
1234
Druhá adventvná nedeľa
1234
Nepoškvrtnené Počatie Panny Márie
1
Tretia adventná nedeľa
1234
Štvrtá adventná nedeľa
1234
Narodenie Pána - polnočná sv. omša
123
Narodenie Pána
12345
Sviatok sv. Štefana
123
Nedeľa Svätej rodiny
123
Záver občianského roku - Silvester
12
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
1234
Slávnosť Zjavenia Pána - Traja králi
123
Krst Krista Pána
1234
Druhá nedeľa v období "cez rok"
12
Tretia nedeľa v období "cez rok"
12
Štvrtá nedeľa v období "cez rok"
12
Obetovanie Pána
1
Piata nedeľa v období "cez rok"
12
Šiesta nedeľa v období "cez rok"
12
Siedma nedeľa v období "cez rok"
12
Popolcová streda
12
Prvá pôstna nedeľa
1234
Druhá pôstna nedeľa
1234
Tretia pôstna nedeľa
1234
Štvrtá pôstna nedeľa
1234
Sviatok Sv. Jozefa
1
Piata pôstna nedeľa
1234
Nedeľa utrpenia Pána - Kvetná nedeľa
1234
Zelený štvrtok
1234
Veľký piatok
1234
Biela sobota - Veľkonočná vigília
1234
Veľkonočná nedeľa
123
Druhá veľkonočná nedeľa
12
Tretia veľkonočná nedeľa
123
Štvrtá veľkonočná nedeľa
123
Piata veľkonočná nedeľa
123
Šiesta veľkonočná nedeľa
12345
Nanebovstúpenie Pána
123
Siedma veľkonočná nedeľa
1234
Zoslanie Ducha Svätého - Turice
1234
Nedeľa Najsvätejšej Trojice
1234
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi
1234
Desiata nedeľa v období "cez rok"
1
Najsvätejšie Srdce Ježišovo
12
Jedenásta nedeľa v období "cez rok"
1
Narodenie sv. Jána Krstiteľa - slávnosť
12
Dvanásta nedeľa v období "cez rok"
1234
Sv. Peter a Pavol, apoštoli - slávnosť
12
Trinásta nedeľa v období "cez rok"
123
Navštívenie Panny Márie
1
Sv. Cyril a Metod - slávnosť
1
Štrnásta nedeľa v období "cez rok"
123
Pätnásta nedeľa v období "cez rok"
1234
Šestnásta nedeľa v období "cez rok"
1234
Sedemnásta nedeľa v období "cez rok"
1234
Osemnásta nedeľa v období "cez rok"
1234
Premenenie Pána - sviatok
1
Devätnásta nedeľa v období "cez rok"
1234
Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť
1
Dvadsiata nedeľa v období "cez rok"
123
Dvadsiata prvá nedeľa v období "cez rok"
1234
Dvadsiata druhá nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata tretia nedeľa v období "cez rok"
1234
Sedembolestná - patrónka Slovenska
1
Dvadsiata štvrtá nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata piata nedeľa v období "cez rok"
1234
Dvadsiata šiesta nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata siedma nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata ôsma nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata deviata nedeľa "cez rok"
1234
Tridsiata nedeľa v období "cez rok"
1234
Všetkých svätých - slávnosť
1
Tridsiata prvá nedeľa v období "cez rok"
123
Tridsiata druhá nedeľa v období "cez rok"
1234
Tridsiata tretia nedeľa v období "cez rok"
1234
Krista Kráľa
1234

Rok C

Prvá adventná nedeľa
12345
Druhá adventná nedeľa
12345
Nepoškvrnené počatie Panny Márie
12
Tretia adventná nedeľa
12345
Štvrtá adventná nedeľa
12345
Narodenie Pána - polnočná
1234
Narodenie Pána - omša vo dne
1234
Svätého Štefana
12345
Sviatok Svätej rodiny
1234
Panny Márie Bohorodičky
1234
Druhá nedeľa po Narodení Pána
12
Slávnosť Zjavenia Pána - Traja králi (G+M+B)
123
Krst Krista Pána
12345
Druhá nedeľa "cez rok"
12345
Tretia nedeľa "cez rok"
12345
Štvrtá nedeľa "cez rok"
12345
Piata nedeľa "cez rok"
12345
Šiesta nedeľa "cez rok"
12345
Prvá pôstna nedeľa
12345
Druhá pôstna nedeľa
12345
Tretia pôstna nedeľa
12345
Štvrtá pôstna nedeľa
1234
Piata pôstna nedeľa
1234
Nedeľa utrpenia Pána - Kvetná nedeľa
123
Zelený štvrtok
1234
Veľký piatok
1234
Biela sobota
12345
Veľkonočná nedeľa
12345
Veľkonočný pondelok
12
Druhá veľkonočná nedeľa
12345
Tretia veľkonočná nedeľa
12345
Štvrtá veľkonočná nedeľa
12345
Piata veľkonočná nedeľa
12345
Šiesta veľkonočná nedeľa
12345
Nanebovstúpenie Pána
12345
Siedma veľkonočná nedeľa
123
Zoslanie Ducha Svätého - Turice
1234
Najsvätejšia Trojica
12345
Najsvätejšie Kristovo telo a krv (Božie telo)
12
Desiata nedeľa "cez rok"
12
Najsvätejšie Srdce Ježišovo
1
Jedenásta nedeľa "cez rok"
123
Dvanásta nedeľa "cez rok"
1234
Narodenie Jána Krstiteľa
1
Trinásta nedeľa "cez rok"
1234
Sv.Peter a Pavol, apoštoli
12
Štrnásta nedeľa "cez rok"
1234
Sv.Cyril a Metor, slovanskí vierozvestovia
1
Pätnásta nedeľa "cez rok"
1234
Šestnásta nedeľa "cez rok"
12
Sedemnásta nedeľa "cez rok"
1234
Osemnásta nedeľa "cez rok"
1234
Devätnásta nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata nedeľa "cez rok"
123
Nanebovzatie Panny Márie
123
Dvadsiata prvá nedeľa "cez rok"
12
Dvadsiata druhá nedeľa "cez rok"
123
Dvadsiata tretia nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata štvrtá nedeľa "cez rok"
1234
Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska
12
Dvadsiata piata nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata šiesta nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata siedma nedeľa "cez rok"
1234
Ružencovej Panny Márie
12
Dvadsiata ôsma nedeľa "cez rok"
123
Dvadsiata deviata nedeľa "cez rok"
1234
Tridsiata nedeľa "cez rok"
1234
Tridsiata prvá nedeľa "cez rok"
1234
Všetkých svätých
12
Spomienka na všetkých verných zosnulých - Dušičky
123
Tridsiata druhá nedeľa "cez rok"
123
Tridsiata tretia nedeľa "cez rok"
123
Tridsiata štvrtá nedeľa "cez rok" - KRISTA KRÁĽA
1234

Tématické kázne

Krst
1
Birmovanie
1
Eucharistia
1
Pokánie
1
Pomazanie chorých
1
Manželstvo
1
Sviatosť kňazstva
1
Pýcha
1
Lakomstvo
1
Smilstvo
1
Závisť
1
Obžerstvo
1
Hnev
1
Lenivosť
1
Boh je len jeden
1
V Bohu sú tri božské osoby
1
Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil a spasil
1
Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce
1
Duša človeka je nesmrteľná
1
Božia milosť je na spásu potrebná
1
V nedeľu a v prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej svätej omši
1
Zachovávať prikázané dni pokánia
1
Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť
1
Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi
12
Podporovať cirkevné ustanovizne
1
„Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme...“
1
„... i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána...“
1
„... ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny...“
1
... trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný...“
1
„... zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych...“
1
„... vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho...“
1
„... odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.“
1
„Verím v Ducha Svätého...“
1
„... verím v svätú Cirkev katolícku...“
1
„... spoločenstvo svätých...“
1
„... odpustenie...“
1
„Verím... v život večný.“
1
Nový Zákon
1
Cirkevná tradícia
1
I. (Mk 7, 7)
1
II. (Mk 7, 7)
1
III. (Lk 23, 50-56)
1
IV. (Lk 2, 40-52)
1
V. (Mt 5, 17-37)
1
VI. (Mt 5, 27-30)
1
VII. (Mt 19, 18)
1
VIII. (Mt 19, 18)
1
IX. (Mt 5, 17-37)
1
X. (Mt 19, 18)
1
Múdrosť
1
Rozum
1
Rada
1
Sila
1
Poznanie
1
Nábožnosť
1
Bázeň Božia
1
Pravda
1
Viera
1
Nádej
1
Láska
1
Milosť
1
Prvá detská kázeň
1
Druhá detská kázeň
1
Pri pohrebe
1234
Pohreb muža
123456789101112131415
Pohreb ženy
1234567891011
Tragická smrť muža - autonehoda
12
Tragická smrť ženy - autonehoda
1
Tragická smrť ženy
12
Pohreb malého pokrsteného dieťaťa
1
Pohreb dieťaťa
12
Pohreb muža a ženy
123
Pohreb muža - po dlhej chorobe
1
Pohreb muža v advente
1
Vražda
1
Samovrah
1
Tragédia
1
Pohreb nepraktizujúceho vieru
1
Pohreb praktizujúceho vieru
123
Pohrebné zamyslenie
1
Pri sobáši
12
Ježiš – vzor obetavej lásky
1
Zdieľanie spoločného osudu v jednom tele
1
Poukázať na jednotu v manželstve
1
Odpustenie
1
Manželstvo ako sviatosť
1
Nerozlučnosť manželstva
123
Pravá láska
1
Na spoločnej ceste s dialógom
1
Manželská láska
1
Modlitba – záruka rastu v láske
1
Svetlo sveta a soľ zeme
1
Mystérium lásky – opravdivá láska je viac ako život
1
Niektoré štíty sa dajú dosiahnuť iba spoločne
1
Áno Bohu, áno láske
1
Buďte milosrdní a majte lásku
1
Ježišova ponuka lásky
1
Životné šťastie
1
Čo zabezpečí šťastné manželstvo?
1
Oheň som prišiel vrhnúť na zem...
1
Starosť o druhého
1
Milujte sa navzájom!
1
Ostaňte v mojej láske
1
Je láska prikázaním?
1
Dom na skale
1
Pevný základ
1
Poďakovanie za jednotu v láske
1
Ovocím prežívanej lásky je radosť
1
Láska – prameň vernosti
1
Bez lásky sa nedá žiť
1
Jednota
1
Trvalá jednota
1
Krstná homília 2. adventná nedeľa rok "A"
1
Krstná homília na Sviatok Svätej rodiny rok "A"
1
Krst na sviatok Nanebovstúpenia Pána "A"
12
Krstná homília na 2. pôstnu nedeľu "A"
1
Krstná homília dospelého 3 pôstna nedeľa "A"
1
Krstná homília na krst dospelého 9. nedeľa v roku "A"
1
Krstná homília pri krste dieťaťa na 10. nedeľu v cez rok "A"
1
Krstná homília krst doslpelého 12. nedeľa cez rok "A"
12
Krst dieťaťa 13 nedeľa cez rok "A"
1
Krst detí v období cez rok 15. nedeľa "A"
1
Krstná homília pri krste dieťaťa 23. nedeľa v cez rok "A"
1
Krstná homília pri krste dospelého 27. nedeľa v roku "A"
1
Krstná homília pri krste dospelého 29. nedeľa v roku "A"
1
Krstná homília vo vianočnom období "B" Svätá rodina
123
Krstná homília na 1. pôstnu nedeľu "B"
1
Krst dospelého na vigíliu Veľkej noci "B"
12
Krst dospelého 5. veľkonočná nedeľa "B"
1
Krst dospelého na sviatok Nanebovstúpenia Pána "B"
1
Krst dospelého 6. veľkonočná nedeľa "B"
1
Krst na slávnosť Najsvätejšej Trojice "B"
1
Krst dospelého v období cez rok 1. nedeľa "B"
1
Krst dospelého v období cez rok 11. nedeľa "B"
123
Krst detí v období cez rok 18. nedeľa "B"
1
Krst detí v období cez rok 25. nedeľa "B"
1
Krst detí v období cez rok 27. nedeľa "B"
12
Krstná homília krst dospelého 28. nedeľa "B"
1
Krstná homília krst dieťaťa 31. nedeľa "B"
1
Krstná homília dospelého 17. nedeľa cez rok "C"
1
Krstná homília v adventnom období
1
Krstná homília vo vianočnom období
1
Krstná homília na Veľkonočnú vigíliu konvertitov v omši
1
Krst detí v období cez rok
1
Krstná homília, krst dieťaťa
1
Krstná homília
123
Krstná homília, krst dieťaťa ateistov
1

Byť svedkom pravej radosti (Jn 1,6-8.19-28)

Osvojiť si kritériá radosti a realizovať ich v živote osobnom i spoločenskom.

Nemáte aj vy pocit, že sa z nášho okolia vytráca radosť? Kedy sme sa naposledy s chuťou zasmiali? Na čom sa vieme zasmiať? Čo je obsahom radosti?
Poznám človeka, ktorý chrlí vtipy, ale nie dvojzmyselné či urážlivé. Má zásadu, že najprv povie vtip Bohu. Áno, Bohu. A pretože je kresťan katolík, má svedomie, pristupuje k sviatostiam, nikdy nepovie ľuďom vtip, ktorý by urazil Boha. Vie rozosmiať, pobaviť a často na svoju adresu. Preto je vyhľadávaným spoločníkom, obľúbeným človekom, vzorným kresťanom katolíkom. Je to pravý svedok Boha.

Apoštol sv. Ján o sv. Jánovi Krstiteľovi píše: „Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili.“ (Jn 1,7)

Ján Krstiteľ je predstavený ako svedok. Čo si predstavíme najprv pri slove “svedok“? Je to priamy účastník, ktorého sa vec, udalosť dotýka a čo má nielen pre neho osobne, ale aj pre iných význam a dopad na život. Byť svedkom je často veľmi dôležité a potrebné. Svedok môže zvrátiť veci, udalosti, dať im svojou výpoveďou iný punc. Svedok môže byť pre niekoho nepríjemnou záležitosťou a pre iného prínosom, obohatením.
Ján Krstiteľ je skutočne neodmysliteľným svedkom historického adventu. Jasne odpovedá, že nie je ani Mesiáš, ani Eliáš, ani prorok, hoci Ježiš o ňom povedal, že je najväčším prorokom: „Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ.“ (Mt 11,11) V čom je veľkosť a význam Jána Krstiteľa ako svedka? Vydal svedectvo o svetle. Predstavil Ježiša zástupom ako očakávaného Mesiáša. Svojím životom dokázal, že to, čo hovorí, je pravda. Žije tak, ako káže, na čo upozorňuje a k čomu vyzýva všetkých, čo prichádzajú za ním. Žiada: „Vyrovnajte cestu Pánovi“ (Jn 1,23) a je šťastný, pretože plní vôľu Božiu. Ján Krstiteľ je plný Boha. Krstom pokánia pomáha poznať toho, ktorý už je v zástupe, ale ľudia ho pre hriech nemôžu spoznať. Pokora Jána Krstiteľa voči Ježišovi mu umožňuje radosť v srdci, pre ktorú neváha zomrieť v Herodesovom väzení.

Liturgia tretej adventnej nedele umožňuje namiesto rúcha fialovej farby použiť ružovú, pri sv. omši sa môže používať organ i iné hudobné nástroje. Má vyniknúť radosť z blížiacich sa sviatkov Narodenia Pána Ježiša. Dnešné čítania nás vyzývajú. V prvom čítaní prorok Izaiáš: „Radosťou jasám v Pánovi, duša mi plesá v mojom Bohu.“ (Iz 61,10) V responzóriovom žalme Panna Mária sa raduje a teší slovami: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu.“ (Lk 1,46) V druhom čítaní sv. Pavol hovorí: „Bratia, ustavične sa radujte.“ (1 Sol 5,16) Sú to výzvy uvedomiť si význam nášho svedectva. Opravdivý svedok narodenia Pána Ježiša svojím životom dokazuje svoj vzťah k Bohu, blížnemu, k sebe a všetkým veciam a hodnotám duše i tela.
Kde sú však títo svedkovia? V čom spočíva šťastie a radosť? Čoraz menej vidíme vo svojom okolí šťastných, spokojných a usmiatych ľudí. Prečo? Ktosi poznamenal, že stále viac je v našich domácnostiach výhod, pohodlia, ale menej šťastia a radosti. Ľudia hľadajú radosť a šťastie tam, kde ich nemožno nájsť. Pravé hodnoty šťastia a radosti nespočívajú v bohatstve. Neraz majú tučné kontá, luxusné autá, vily, a pritom je vidieť, že sú smutní, nešťastní… Príslovie hovorí: „Bez bohatstva veľa chýba k šťastiu a bohatstvo ešte viac škodí šťastiu.“ To, že je niekto bohatý, slávny, že má postavenie, moc, to ho ešte nemusí urobiť šťastným. Stačí si lepšie pozrieť život týchto ľudí a zistíme, že boli opustení, že mnohí skončili tragicky, že boli smutnými a nešťastnými ľuďmi.
Kde hľadať pravé šťastie a radosť? Veriť v Boha, žiť s Bohom dáva kresťanovi to, čo mu nič a nikto nemôže dať a rovnako nemôže zobrať. Kresťan sa vie tešiť a radovať nielen keď je mladý, ale i v starobe. Radosť kresťanovi nezoberie bolesť, choroba, čas skúšky, neúspech, pretože má nádej, uistenie, záruku od Ježiša. Kresťan sa vie radovať nielen z veľkých vecí, ale i drobných, malých, keď v nich vidí lásku či vôľu svojho Boha. Kresťan sa teší a raduje z nového dňa, keď ráno vstáva a rovnako keď sa večer ukladá na odpočinok. Čo rozhoduje o šťastí a radosti? Vzťah k Bohu, blížnym a sebe samému, čisté svedomie, keď plní Božiu vôľu a nie iba svoju. Najväčším nešťastím a prekážkou šťastia a radosti je zlo, hriech. Siahnime do vlastného vnútra a pozrime si svoj život. Kedy sme boli šťastní? Stretli sme šťastie v hriechu? Stretli sme šťastného egoistu, lakomca, smilníka, hnevníka, korheľa, narkomana, zlodeja, vraha…? Aj najmenší hriech usmrcuje šťastie a radosť a robí človeka smutným a nešťastným. Smutným a nešťastným bude život každého človeka dovtedy, pokiaľ sa nevráti k Bohu, pokiaľ nezanechá každý hriech, nezblíži sa s blížnymi.

Áno, pravdu majú dnešné čítania. Prorok Izaiáš objavuje radosť, keď prijal poslanie „hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie.“ (Iz 61,1) Pravdu má sv. Pavol, keď píše do Solúna: „Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!“ (1Sol 5,22) Pravdu má apoštol sv. Ján, keď opisuje správanie sv. Jána Krstiteľa, ktorý ohlasuje Krista: „Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi.“ (Jn 1,27)

Hľadať radosť vždy, ale hľadať pravú radosť. Dnes cestovné kancelárie organizujú dovolenky, kde učia ľudí radovať sa a tešiť. Ale mnohí aj po návrate z takejto dovolenky nemôžu a nedokážu sa tešiť. Dokážu to len tí, čo prijmú Boha za svojho Pána, jeho učenie za svoj cieľ života a opustia zlý, hriešny spôsob života.
Platí zásada: Nehľadať radosť na zlej adrese. Tam radosť nebýva. Tam ju nemožno nájsť. Nemožno si zamieňať radosť za príjemnosť. Iné je príjemnosť, to je šťastie telesné a iná je radosť duše.
Čím ťažší hriech, tým väčšia bolesť duše a zle následky. Čím viac človek prijíma nedovolených, hriešnych príjemností, tým viac sa stáva smutným a musí niesť následky. Iný obraz. Čím viac a častejšie jeme zakázané, tým viac cítime hlad, blen a horkosť hriechu. Alebo ďalšie prirovnanie. Čím viac bežíš za zakázanými príjemnosťami, tým viac sa od pravej radosti vzďaľuješ. Nie je možná radosť, keď nás tlačia výčitky svedomia. Niekedy to môže ísť až tak ďaleko, že sa zvykne povedať, že nemôže zomrieť.

Na internom oddelení všetci čakajú smrť jedného pacienta. Nemôžu mu pomôcť. Muž v rokoch veľmi trpí. Nerozumejú mu. Už prvý pohľad na pacienta prezrádza, že niečo nie je v poriadku. Príbuzní neprichádzajú. Kto pozná životnú drámu tohoto muža, nečuduje sa. Trvá to už týždeň. Nik z pacientov nechce byť s ním na izbe. Staršia zdravotná sestra, praktizujúca kresťanka, ktorá má bohaté skúsenosti, vec vyrieši. Zavolala večer kňaza, ktorému všetko vysvetlila. Na prekvapenie obidvoch pacient otvoril oči a začal sa sám od seba spovedať. Vo svojom živote vsadil na nesprávne šťastie. Roky sa nespovedal. Opustila ho žena, zriekli sa ho deti i vlastní súrodenci. Vyspovedal sa. V tú noc zomrel. Zamestnanec z patológie sestre z interného povedal: „Ešte som nevidel mŕtvu tvár, ktorá by sa usmievala ako tvár tohoto muža.“ Zdravotná sestra ticho poznamenala: „Do srdca zomrelého sa vrátil pokoj a radosť.“

Anton Golubiev v Listoch priateľovi píše: „Čím väčšia je priepasť medzi človekom a Bohom, tým sú ľudia smutnejší… Aj z vecí okolo seba by sa viac radovali, keby mali lepší vzťah k Bohu.“
Spisovateľka Vera Nordin o sebe píše: „Mám všetko. Prečo som smutná?“
Slová Jána Krstiteľa, ktoré poznal už Izaiáš: „Vyrovnajte cestu Pánovi“ sú receptom a liekom pre každého, kto túži po pravom šťastí, uzdravení duše. Opát Marmion má pravdu, keď hovorí: „Radosť je echom Božieho života v nás!“
Pravdu má Michel Quist, keď píše: „Si smutný? Prečo? Nikto si neváži tvoju prácu, tvoje snahy, tvoj život? Chceš niečo dôležité povedať, a nik ťa nepočúva, nikto ťa nemá rád? Pros Boha o odpustenie za svoj smútok a potom sa vráť celý ku svojim blížnym. Pýtaj sa ich, počúvaj ich, zaujímaj sa o ich prácu, prejav záujem o nich, venuj im uznanie, oceň si ich námahu… a nečakaj nič od nich za to. Boh sám ti dá radosť.“
Vrcholí advent. Aj sviatosť zmierenia patrí k príprave na sviatky Narodenia Pána. Pokoj, radosť, úsmev na tvári, spokojný spánok, návrat priateľov a iné môžeme zažiť skôr, ako až na Vianoce. Veríme, že je to možné.

Čo môže byť poučením pre nás? Skôr, ako by sme chceli niekomu povedať vtip, povedzme ho najprv Bohu. To bude aj jedným z kritérií pravej radosti.
Amen.


webmail