Pravda

Pravda (Jn 3,21)

Čo je pravda

AI
Skúsme sa dnes zamyslieť nad slovom pravda, čo vlastne pravda je a čo v nás toto slovo vyvoláva. Názov denníka? Mienka väčšiny ľudí?

KE
„Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu“ (Jn 3, 21).

DI
Aj nás Boh pozýva na toto svetlo do svojej pravdy, lebo len on je Pravda. Nechajme sa teda vtiahnuť do tejto Pravdy.
Čo je pravda? Iste sme sa už mnoho ráz nad týmto slovom zamýšľali. Určite nám už napadlo, či je naozaj pravda to, čo nám niekto hovorí. V dnešnej dobe mať istotu, že mi niekto hovorí pravdu, je dosť riskantné. Ale ak veríme Bohu, ktorý je sám Pravdou, ako to prostredníctvom evanjelistov sám o sebe hovorí: „Ja som cesta, pravda a život,“ tak sa nám nič nemôže stať. Musíme sa odovzdať Pánovej pravde a Pán nás oslobodí. Lebo Pán nie je Bohom klamstva, ale Bohom pravdy – on je absolútna Pravda.

PAR
Každý z nás zažil, že mu niekto povedal pravdu do očí. Iste mi dáte za pravdu, že to niekedy bolí, hlavne vtedy, ak je to pravda o nás. Pravda samotná preniká až do špiku kostí a vie nás poriadne rozladiť. Ale pravda, ktorú nám podáva Pán o sebe a taktiež o nás, je úžasne reálna a totálne skutočná. Pán nás „nevodí za nos“, ale podáva sa nám vo svetle pravdy a v tomto svetle nám sprítomňuje aj Otca.
Ježiš sám nám ukázal a dáva nám tiež prostriedky, ako žiť v jeho pravde a ako skrze ňu dosiahnuť spásu. Skúsme aj my s Ježišom nastúpiť na loďku jeho pravdy a dôjsť s ním do konečného cieľa, ktorým je on sám. Odovzdajme všetko do rúk Pána a on sa už postará. Kráčajme v jeho stopách a on nás nenechá zahynúť. Naučme sa kráčať vo svetle pravdy, lebo pravda nás vyslobodí. Ako to bolo aj v stati dnešného evanjelia: „Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.“ Poďme na svetlo, lebo ak konáme pravdu, ak žijeme Krista, tak naše samotné skutky sú pravdou. Nebojme sa otvoriť sa pravde. Pravda je ako kľúč od nášho vnútra. Ak ním otvoríme zamknutú klietku svojho vnútra, necháme Ježiša konať v nás. Nasledujme ho, ako ho nasledovali apoštoli, ako ho nasleduje množstvo ľudí, lebo mu uverili a prijali jeho pravdu.

MY
Pozrime sa, čo zažila veľká osobnosť, o ktorej sa dnes veľa hovorí, Edita Steinová.
Bola síce židovka, ale až do dvadsiateho prvého roku svojho života bola ateistkou. Nevedela uveriť, že jestvuje Boh. Ale bola mimoriadne nadaná a študovala filozofiu a dejiny. Stala sa vedeckou pracovníčkou a vynikajúcou univerzitnou profesorkou a hľadala poctivo pravdu. Do hľadania pravdy jej vstúpila správa, že na fronte padol jej univerzitný asistent.
Navštívila jeho manželku. Našla ju síce v čiernom, ale úplne pokojnú. To ju prekvapilo. Dozvedela sa, že to viera v Boha ju robí takou pokojnou. Profesorka nič také ešte v živote ani nepočula, ani nezažila. Zatúžila teda spoznať vieru v Boha. Čítala knihu sv. Terézie z Avilly, jeden celý deň a celú noc, na jeden dúšok. Keď na druhé ráno trochu privrela oči, aby si odpočinula, vzdychla si nahlas: „Toto je pravda, ktorú som hľadala: Boh človeku stačí.“ A dala sa pokrstiť.
Viera, že Boh nás miluje, ju tak uchvátila, že zatúžila celá sa zasvätiť Bohu, a preto vstúpila do kláštora karmelitánok. Vravievala: „Som super šťastná, prešťastná, našla som všetko, dosiahla som cieľ života.“ Jej radosť vyplývajúca z viery v láskyplného Boha bola taká úžasná, že sa nezlomila ani vtedy, keď ju odvliekli do lágru medzi uväznených židov, ani vtedy, keď ju viedli ako židovku na popravu plynom. Umrela šťastná, pretože Boh jej ukázal cestu do večnej blaženosti. A táto rehoľná sestra Benedikta bola vyhlásená za blahoslavenú 1. 5. 1987 v Kolíne nad Rýnom počas návštevy Jána Pavla II. v Nemecku.

Zoberme si, bratia a sestry, príklad od Edity Steinovej, ktorá tiež celý život hľadala pravdu a, ako sme počuli, ju aj našla. Snažme sa aj my hľadať pravdu nášho života. A snažme sa v tejto pravde hľadať nášho Boha.

ADE
Prosme Pána, aby nám v každom dni nášho života zjavoval pravdu, ktorá nás dovedie do večnosti, kde je on večná Pravda a kraľuje na veky.

Amen.


webmail