Dobruška - Česká republika

Misijný dom v Dobruške bol zriadený 1.7.2000 po dohode medzi provinciálnym predstaveným a královehradeckým diecéznym biskupom. Od začiatku tu pôsobil P. Vincent Zonták, CM ako administrátor a P. Ján Meľuch, CM ako kaplán a administrátor excurendo farnosti Dobré. Od roku 1997 v tejto oblasti pôsobí P.Pavol Bazár, CM, ktorý bol menovaný za duchovného správcu Dcér kresťanskej lásky v Přepychách. Nakoľko je tu málo kňazov, na žiadosť diecézneho biskupa bol aj spávcom farnosti České Meziříčí a neskôr prevzal správu farností Voděrady, Lično a Přepychy. Momentálne pôsobí P. Pavol ako duchovný správca sestier a zároveň je administrátorom farnosti Přepychy. Nakoľko farská budova v Dobruške bola v dezolátnom stave, bolo nutné pristúpiť k jej rekonštrukcii. Preto sme prvých päť mesiacov bývali na fare voVoděradoch a odtiaľ sme denne dochádzali do nami spravovaných farností. Bolo to finančne aj časovo náročné, ale vďaka Bohu, po piatich mesiacoch sme sa mohli presťahovať do zrekonštruovanej fary v Dobruške. Aj keď bolo potrebné ešte mnoho vecí dokončiť, prvé Vianoce v Čechách sme slávili už v Dobruške.
Od 1.7.2001 posilnil našu komunitu novokňaz P. Marek Porubčan, CM. Rok 2003 bol rokom zmien. P. Vincent odišiel do Albánska a P. Marek do Košíc-Šace a 1.7. nastúpil ako novokňaz P. Emil Hoffmann, CM. Teraz sme v Dobruške dvaja kňazi: P. Ján a P. Emil a bohoslovec Misijnej spoločnosti Peter Bortel. Spravujeme tri farnosti: Dobruška, Bílý Újezd a Dobré, a pravidelne vypomáhame v susednej farnosti Opočno. Počas týždňa sa na fare stretávajú rôzne skupiny veriacich. V pondelky sa pravidelne stretáva farský spevácky zbor, ktorý svojim spevom obohacuje liturgiu veľkých sviatkov. V utorok sa stretáva mládežnícky spevácky zbor "Lumen Vitae" a v stredy detský zbor. Každú stredu máme vo farskom kostole Dobruške svätú omšu s deťmi a mládežou, ktorú naše zbory obohacujú spevom. Raz do týždňa je Mariánske večeradlo, pravidelne sa tiež konajú stretnutia rodín a tiež mamičiek, ktoré sú na materskej "dovolenke". Na začiatku adventného obdobia mávame stretnutie so "seniormi" farností pri adventnom venci, aby sme pamätali aj na tých, ktorí už sú starší.. Mládež vždycky pripraví okolo 40 adventných vencov, ktoré si po požehnaní, spoločnej modlitbe a posedení odnášajú naši starší farníci domov. Taktiež pamätáme na nich v pôstnom období, keď po modlitbe krížovej cesty v kostole opäť stretneme na fare.
Učíme náboženstvo na ôsmych školách a taktiež farskú budovu v Dobruške využívame tiež na stretnutia s mládežou, ktoré nemajú možnosť chodiť na hodiny náboženstva v škole. Náboženská výchova je na základných školách nepovinne voliteľný predmet a na stredných školách sa nevyučuje. Preto dávame možnosť, aby sa stretávali a nábožensky vzdelávali. Kontakt s deťmi udržujeme aj mimo vyučovanie náboženstva cez stretnutia a rôzne športové aktivity počas víkendov. V tom nám kňazom pomáhajú pastorační asistenti, ktorými sú bohoslovci z košického seminára príp. bohoslovci Misijnej spoločnosti.  
Římskokatolická farnost
Kostelní 259
518 01 Dobruška
Česká Republika
Tel: 00420-494/623 083

Členovia komunity - Dobruška
P. Emil Hoffmann, CM - farár
P. Augustín Slaninka, CM - děkan, regionálny superiorComunità in Dialogo
P. Branko Štefun, CM - kaplnán

Mail:
dekanstvi@dobruska.cz
dobruska@vincentini.sk


webmail