Kongregácia Milosrdných sestier svätého Vincenta de Paul (Satmárky)

Založenie spoločnosti: 29. augusta 1842 v meste Satu-Mare, vtedajšie Rakúsko - Uhorsko, dnešné Rumunsko. Založil ju satmársky biskup Ján Hám v duchu sv. Vincenta de Paul. Na územie Slovenska do Bratislavy prišli v roku 1857. Kongregácia po rokoch násilného prerušenia obnovila svoju činnosť 26. februára 1990.  
Charizma: Nasledovanie Krista charitatívnou a apoštolskou službou človekovi z poverenia Cirkvi. Sestry slúžia chorým v nemocniciach, v domovoch dôchodcov, vyučujú na školách, pomáhajú vo farnostiach najmä vyučovaním náboženstva. Všetko to sa deje v duchu radostnej zvesti pre ľudstvo, ktorú dal nebeský Otec svojmu Synovi, aby išiel hľadať to, čo bolo stratené (Porov. Lk 19,10).  
Ku Kongregácii je pridružená "Rodina Nepoškvrnenej", ktorú založila členka tejto Kongregácie - sr. Bernadeta Pánčiová v r. 1975. Bola schválená v r. 1991 pápežom Jánom Pavlom II.

Členstvo: Rodinu tvoria chorí, trpiaci, ale najmä tí, čo sa usilujú pomáhať biednym, či už službou alebo modlitbami.

Na záver: V tomto združení sa prejavuje duchovnosť sv. Vincenta, ktorá s odzrkadľuje triezvym realizmom a bezhraničnou dôverou v Boha. "Božia Prozreteľnosť nás nikdy neopustí v tých veciach, na ktoré sa podujímame pod jej vedením", pripomínal často vo svojich konferenciách sv. Vincent.  
Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky
038 31 Vrícko 195
Tel.: 043/4901 702, 4901 703
Fax: 043/4933 747
E-mail: satmarky@satmarky.sk
www.satmarky.sk

Rodina Nepoškvrnenej
038 31 Vrícko 190
Tel.: 043/4933 741
Fax: 043/4901 692
E-mail: rn@slovanet.sk 
www.rodinaneposkvrnenej.sk


webmail