Bijacovce

Farnosť Bijacovce má 1150 obyvateľov a dva filiálne kostoly v Ordzovanoch a v Pongrácovciach. Vo farnosti je asi 100 členná rómska komunita. Od roku 1756 v tejto farnosti pôsobí ružencové bratstvo, ktoré má v súčasnosti 12 ruží.
mp3

Predstavenie rímskokatolíckej farnosti Bijacovce

Rádio Lumen, Relácia Lupa 04. 06. 2014
Príchodom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul a Dcér kresťanskej lásky sa od roku 1991 založilo spoločenstvo, ktoré má názov: Združenie mariánskej mládeže. V súčasnosti sa toto združenie veľmi aktívne zapája do činnosti vo farnosti, organizuje letné tábory pre deti a rozličné spoločenské podujatia. Svoje pôsobenie tu majú aj spoločenstvá: Matky sa modlia za svoje deti a Bratstvo Božského Srdca.
Misijná spoločnosť spravuje v Bijacovciach dom, kde sa organizujú detské tábory, duchovné cvičenia, duchovné obnovy, stretnutia miništrantov, birmovancov, animátorov a rôzne iné akcie a stretnutia. Kapacita domu je 20 lôžok. Ak máte záujem o ubytovanie môžete sa mailom, alebo telefonicky informovať a dohodnúť sa na podrobnostiach.
Rímsko-katolícky farský úrad
Bijacovce 62
053 06

Misijný dom CM:
Bijacovce 63
053 06

Členovia komunity - Bijacovce
P. Ján Sňahničan - farský administrátor
P. Ondrej Skočík, CM - superior, Národný direktor ZMM
Fr. Ján Zemanovič, CM - rehoľný brat

Mail
bijacovce@vincentini.sk

webmail