Pastorácia povolaní

K čomu som povolaný?

Možno si už o nás počul ako o lazaristoch alebo vincentínoch. A keď si si už prezrel jednotlivé „chlieviky“ našej webovej stránky a zablúdil si až sem, do časti o pastorácii povolaní, tak si možno povieš: „Čo ja mám do činenia s týmto tu?“ No neodchádzaj hneď!
Určite si už niekedy počul slovo povolanie, ale vždy si si myslel, že je to záležitosť len pre kňazov a rehoľné sestry. Slovo povolanie je už takto „označkované“, ale existuje aj množstvo iných povolaní, ako povolanie do duchovného života: povolanie k manželstvu, povolanie byť lekár, právnik... My si slovo povolanie nechceme privlastniť ani zmeniť jeho zmysel. Ale každý stojí pred otázkou: „K čomu som povolaný?“. Môžeš túto otázku hneď zavrhnúť ako nezmyselnú alebo si pomyslieť: „Nie som povolaný k ničomu, a už vôbec nebudem premýšľať nad niečím, čo sa týka náboženstva alebo povolania k duchovnému stavu!“.
Ale pozri, keď si sa dostal až sem, tak ťa to asi zaujíma. Nechceme ťa presviedčať, do niečoho ťahať. Chceme však ponúkať. Chceme ukázať, že nemáme radi nechuť a nudu; máme radi pohyb, radosť, šťastie, život. Samozrejme, zostáva otázkou, čo si predstavíme pod pojmom život.
Sú ľudia, ktorí sa snažia mať a tak sa snažia zadovážiť si všetko: oblečenie, hudbu, techniku, motorku, auto... Na konci prídu na to, že musia prežiť život pracujúc ako blázni, aby zaplatili všetky tieto veci a vlastne ani nemajú čas si ich užiť.
Sú zase takí, ktorí sa snažia iba pracovať - čím viac, tým lepšie a sú vrhnutí do diabolského kolotoča práce, priateľov, súťaží, posilňovne, pracovných ciest... Nakoniec objavia, že svoj život prežívajú neustálym pohybom, bez zastavenia sa. A otázka: „Kam vlastne idem?“ zostáva nezodpovedaná.
Sú ľudia, ktorí si myslia, že zmysel a cieľ života je poznávať a tak sa zapíšu na kurz, ktorý je práve k dispozícii: informatika, psychológia, nové objavy a poznatky, aby nakoniec prišli na to, že trávia život v objavovaní tisícerých zaujímavostí a dosahujú vyššie rozumové poznanie.
Niektorí si zase myslia, že žiť život tak naozaj znamená „užiť si ho“ a nepremýšľajú nad ničím iným ako kariéra, koncerty, kino, diskotéka, voľný víkend, alkoholické párty, sex, a nakoniec prídu na to, že sa len rozptyľujú a že zostávajú prázdni.
S takýmito životnými plánmi sa vystavujeme nebezpečenstvu, že nakoniec zažijeme chudobu rovnako ako tí, ktorí naplnili svoje životy len vecami alebo zážitkami.

K čomu z toho si teda povolaný? Je ešte jeden spôsob ako prežiť svoj život, a to je „byť tu pre druhých a rásť v láske“. Čo ti teda ponúkame? Žiť, ale žiť skutočne! „Prišiel som, aby ste mali život a mali ho v plnosti,“ hovorí Ježiš v evanjeliu. Neprichádza, aby priniesol bolesť, smútok, skľúčenosť a smrť. On neosekáva našu predstavivosť, ani neobmedzuje našu slobodu. Nemá rád smútok alebo utrpenie.
On miluje život a volá k životu: k hlbokému životu, k životu v jeho celistvosti (zahŕňajúc celé tvoje bytie: telo, sexualitu, dušu, ducha), k životu v jeho horizontálnej rovine (aby ťa otvoril pre iných, pre celý svet), i vertikálnej rovine (aby ťa pritiahol k sebe putami lásky) a k životu v plnosti (ktorý má svoj cieľ v Ňom samom).
A k tomu ťa voláme v Jeho mene: k životu. Chceš vyskúšať to veľké dobrodružstvo života s Bohom? Tak príď! Aj keď ťa vopred upozorňujem, že to bude vyžadovať aj tvoje zaangažovanie.
V starozákonnej knihe Pieseň piesní je jedna krátka vetička: „Láska je mocná ako smrť“ (Pies 8,6). Láska a smrť majú jedno spoločné: nedajú sa vyskúšať, dajú sa len prežiť. Kto chce život iba vyskúšať, robí zo života komédiu, a tá sa skôr či neskôr zmení v tragédiu. Boh ťa volá k radosti a k hlbokému vzťahu s ním, k plnosti života.
Vicentíni ponúkajú rôzne služby, aby si mal inú skúsenosť a mohol odkryť, k čomu si povolaný.
Ak sa odvážiš prísť a budeš mať chuť prežiť s nami nejaký víkend alebo nejaký čas s nami trošku inak, ako to poznáš...
Ak chceš robiť niečo iné a vyskúšať, čo sa cíti, keď plávaš, ale nie niekde na plavárni, ale na mori, ba v oceáne...
Alebo sa chceš namáhať, ale nie v posilňovni, ale v službe biednemu človeku.
Alebo súťažiť, ale nie, aby si nad inými zvíťazil, ale proti každej nespravodlivosti a nerovnosti...
Alebo sa do niečoho vrhnúť, ale nie do prázdna, ale do priepasti Božej prítomnosti...
Je skutočne veľa vecí, ktoré s nami môžeš objaviť:
- zdieľať svoje nepokoje a tvoju vieru v niektorej z našich kresťanských skupín a misionárskych programoch;
- priblížiť sa svetu opustenosti v realite väzníc;
- spoznať ťažkú situáciu, v akej žijú niektorí starší ľudia, chorí;
- zapojiť sa do práce a pomoci ľuďom bez domova;
- stráviť niekoľko dní s nami, aby si spoznal naše poslanie a náš život.

Ak by si chcel viac informácií o nás a o našej charizme, zo zvedavosti alebo jednoducho len preto, že ťa to zaujíma, neváhaj a skontaktuj sa s nami. Radi ťa privítame.


webmail