Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

123

Čo za niečo stojí, aj niečo stojí (Mt 2,13-15.19-23)

AI
Dnešný sviatok Svätej rodiny sa mnohým z nás, drahí bratia a sestry, môže zdať nie veľmi aktuálny. Možno sme prišli len zo zvyku alebo preto, že sú ešte sviatky, či preto, lebo prežívam vo svojej duši rozpor. Na jednej strane vzor svätej dobrej rodiny Jozefa, Márie a Ježiša, a na druhej strane moja rodina, ktorá, aj keď ju mám rád, nie je až tak svätá a nič iné doma nerobím, len sa trápim, aby som tu rodinu nejako zvládol. Dnešný deň je akoby rozprávkový, ako aj celé sviatky, ktoré ešte prežívame, a skrášlil nám ich aj rozprávkový sneh ako z „Perinbaby“. Ale dnešný sviatok „idylickej“ Svätej rodiny je od nás akosi ďaleko, lebo my máme v rodine len samé problémy.
KE
Mýlime sa však, ak si to myslíme. Dnešný sviatok je práve pre nás ako vyšitý, je to sviatok pre rodiny, ktoré majú problémy. Veď či táto rodina, ktorú sme tu dnes prišli osláviť, nemá problémy? Nepočuli sme dnešné evanjelium? Problém za problémom, presne ako dnes.
DI
Problémy začali hneď na začiatku, pri počatí Ježiša. Mária čaká dieťa a Jozef ju chce prepustiť. Ďalší problém – sčítanie ľudí za cisára Augusta. Jozef s Máriou odchádza zapísať sa do Betlehema. Jozef sa stará, kde bude bývať. Mária je nevládna, je vo vysokom štádiu tehotenstva. Narodí sa dieťatko, treba sa postarať o neho i o matku. Ďalší problém: kráľ Herodes sa bojí o trón, preto musia utekať do inej krajiny, kde je iný kráľ a iné zákony. A zasa problém: dlhá cesta do Egypta cez púšť a cez horské hrebene. Je potrebné sa starať o rodinu aj v utečeneckom tábore v Egypte. Nič iné, len problém za problémom. Jozefova rodina po Herodesovej smrti odchádza späť do rodnej krajiny a tu, len čo prekročia hranice, sa Jozef dopočuje, že Herodesov syn Archelaus je rovnako krutý ako jeho otec: pri Jeruzaleme dal pozabíjať 3000 pútnikov. Preto nejdú do Betlehema, lebo tú časť Palestíny i celú Judeu, Idumeu a Samáriu spravuje práve on, ale odchádzajú do Galiley, do mesta Nazaret, odkiaľ pochádza Mária, aby tam žili. Túto časť spravuje druhý Herodesov syn, miernejší Antipas. Znova problém a znova veľká obeta. Jozef s Máriou sa tiež snaží, aby vychovali dobrého syna, obetovali preňho veľa hodín, veľa času, veľa síl a on nakoniec potupený umiera na kríži. Ešte dobre, že sa tej chvíle nedožil Jozef! Ale keď vstal z mŕtvych, je obdivovaný, Ježiš je v popredí a Jozef s Máriou zanikajú. Možno im ani nikto nikdy nepovedal ďakujem.
PAR
O čo viac alebo menej sa narobili a nadreli, ako dnešní rodičia? Pochopili sme a pocítili, drahí bratia a sestry, že táto „svätá rodina“, ktorú sme tu dnes prišli sláviť, mala také isté problémy ako my dnes, hoci v inej dobe? Nadriete sa s deťmi, narobíte sa s nimi, vystríhate ich pred nebezpečenstvami, snažíte sa o to, aby všetko bolo dobré a nakoniec vám možno tiež nikto nepovie ani ďakujem. Rodina – to boli, sú a budú problémy, obety, ktoré pohltia celého človeka, ba musia ho pohltiť, ak miluje.
MY
V r. 1921 vypukol v istom himalájskom lese požiar. Uprostred jedného horiaceho stromu bolo hniezdo plné vtákov. Vtáčia matka sa vrhla do plameňov a roztiahla nad svojimi mláďatami krídla, aby ich ochránila. V okamihu sa stala obeťou svojej lásky a zhorela na popol. Alica Van Berchen, ktorá bola svedkom tejto udalosti, pochopila, že práve videla nekonečnú lásku, ktorou učí príroda človeka milovať.
ADE
Aj keď sa mi zdá, že mám v rodine len problémy, nezdá sa mi, že ich postupom času riešim akoby v rozprávke?

Amenwebmail