Všetkých svätých

12

Všetci máme byť svätí (Mt 5,1-12a)

Snažme sa o svätosť.

AI
Keby som sa vás teraz opýtal, koho by ste chceli vidieť či stretnúť, aká by bola vaša odpoveď? Mamu, otca, frajerku, bývalého profesora....? Každý by si vybral niekoho iného a možno by ste sa po krátkom čase bez problémov aj videli. Túžba vidieť milovaného nás priťahuje, priam láka. Niekedy robí priam bláznivými, len aby sme danú osobu stretli. Tak je to napríklad s našimi idolmi, ktoré chceme vidieť, nech sa deje čokoľvek.

KE
Aj dnešné evanjelium nám ponúka návod ako vidieť, či stretnúť Milovaného. Predkladá však náročnejšie požiadavky, aby sa stretnutie uskutočnilo. Ale je pravdou, že na konci je stretnutie s iným „esom“, s Bohom. Keď niekedy vidíte letieť lietadlo, môže sa stať, že za ním veje reklama niektorej spoločnosti, napr. „daj si airwaves a voľne dýchaj“ a tak na konci dnešnej state Božieho slova si možno predstaviť podobnú vejúcu „reklamu“ s nápisom: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha!“ (Mt 5,8 )

DI
Keď dnes niekto číta blahoslavenstvá, vtedy ho úplne oprávnene napadne myšlienka, že sú v súčasnom svete paradoxom, lebo podkopávajú „vládnucu“ hierarchiu hodnôt. Našej chuti po bohatstve sa protiví chudoba, nášmu inštinktu chuti a panovania sa protiví tichosť, túžbe po príjemnostiach a žiadostivosti zas čistota srdca. Zdá sa, že blahoslavenstvá ponúkajú šťastie práve v tom, čo nám naháňa strach a pred čím utekáme. Blahoslavenstvá sú však skutočnou dobrou novinou. Keď hlbšie a účinnejšie necháme zaznieť dnešnú našu reklamu „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ zbadáme, že všetky blahoslavenstvá možno vliať akoby do tejto nádoby. Vidieť Boha bolo túžbou, ktorú v sebe netajil ani jeden patriarcha a táto ich túžba sa niesla celými dejinami Starého i Nového zákona až podnes. Pravdaže u všetkých veľkých mužoch SZ sa stretneme s patričným uznaním svojej nehodnosti, čo i len na chvíľu pozdvihnúť svoj zrak a vidieť Stvoriteľa. Ach túžba bola veľká. U sv. Ireneja sa stretávame s vyjadrením, že „nikto nemôže vidieť Boha“ v jeho veľkosti a nevýslovnej sláve „a zostať nažive“, lebo Otec je nepochopiteľný. Ale z lásky a dobroty voči ľuďom a vo svojej všemohúcnosti umožňuje tým, čo ho milujú, vidieť Boha..., lebo čo je nemožné ľuďom je možné Bohu“. Niečo podobného zažíva aj Mojžiš, keď pri rozhovore s Bohom počuje slová, že „božiu tvár nemôže vidieť, lebo niet človeka, ktorý by ho videl a ostal nažive“. Uvidí len odblesk jeho veleby „uvidí ho odzadu“. Dostal veľkú milosť, i keď sa možno zdá nepatrná. Vidieť Boha prislúcha tým, čo majú čisté srdce, tým, ktorých rozum a vôľa je v súlade s požiadavkami Božej svätosti v láske, v čistote, v láske k pravde a v pravej viere. Takýmto Boh sľubuje, že uvidia Boha z tváre do tváre a budú mu podobní. Mojžišovo, nejasné videnie, pochopil aj sv. Pavol, keď hovorí: „Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre.“ Čistota srdca je predpokladom videnia Boha. Už teraz nás robí schopnými vidieť všetko z hľadiska Boha a prijímať druhého ako blížneho. Čisté srdce umožňuje vstup do radosti Pána a do Božieho pokoja.

PAR
Dnešný svet sa javí ako ten, ktorý nechce vidieť Boha, pretože by sa musel postaviť zoči-voči pravde. Pred ňou treba zostať však stáť, no toto sa nám stáva nepohodlným, príliš zložitým, moc zodpovedným a to je predsa niečo navyše. Byť zodpovedným, svedomitým, čestným, poctivým? Nevynorí sa vám hneď otázka, či je to dnes vôbec možné? Presvedčenie, že si vystačíme sami, odrádza od túžby „vidieť Boha“, ktorá predpokladá najprv náš osobný podiel v oblasti pravdy, lásky, spravodlivosti, odpustenia... Predpokladá čisté srdce, čo znamená dať rozum i vôľu do súladu s Božími požiadavkami. V tomto momente zaznieva jedna pravda: už teraz sme schopní vidieť Boha z perspektívy apoštola Pavla. Láska i spravodlivosť k blížnemu, vzájomné odpustenie, plnenie si svojich povinností a záväzkov, úcta k rodičom, k životu, zodpovedná výchova detí, záujem o spoločné dobro, svedectvo dobrého života, ale aj ticho a pokoj v srdci, milosrdenstvo v čine. Skutky konané z hľadiska Boha v dôvere, v jeho pomoc, nás robí čistými srdcom a adeptmi pre vstup do radosti. Tento postoj a stav čistoty srdca dosvedčuje aj sv. Ján Mária Vianney, keď hovorí: „Nedokážeme pochopiť, akú veľkú moc má čistá duša nad dobrým Bohom. Nie ona plní Božiu vôľu, ale Boh plní jej vôľu“.

MY
V knihe Keatinga „Pozvanie k láske“ sa spomína príbeh trapistického mnícha menom Bernie. Niektorí z mníchov boli presvedčení, že Bernie si zmýlil povolanie pre svoju živú, o všetko sa zaujímajúcu povahu. Rád využíval príležitosť, keď mohol odchádzať z kláštora do blízkeho mesta Aspen, aby vybavil potrebné veci pre kláštor. Mnísi, ktorí poznali mesto, Berniemu často opakovali: „Dávaj si pozor, Aspen je hriešne mesto!“ Bernie rád chodieval do mesta a po návrate mohol spolubratom odpovedať: „Ale ja v ňom nachádzam Boha“. Bernie mal čisté srdce a vedel si nájsť to, čo mu čistotu upevní a zachová. Lebo tým, ktorí milujú Boha, sa všetko stáva čistým. „Obdivuj, čo ti Boh ukazuje a nebudeš mať kedy hľadať to, čo ti skrýva“ – hovorí Dumas. Vidieť Božie stopy a Božie hodnoty, vidieť viac, je možné len cez čisté srdce. Čo tak dnes i zajtra, ododnes, podkopnúť nohy dnešnej mylnej hierarchii hodnôt? Ako prvú podkopnime vlastnú zvrátenú hierarchiu, ktorá vidí len seba. Vo všetkom skúsme nachádzať Boha.

Možno ho totiž vidieť! Vidieť Boha môže však len čisté srdce! Máme ho čisté? Sme blahoslavení! Nemáme? Túžba a naša vôľa byť blahoslavení ho takým môže urobiť. Už dnes. Všetko závisí len na nás.

ADE
Našli ste odpoveď na moju otázku, koho by ste chceli vidieť alebo stretnúť? Verím, že dnes vzrastie vaša túžba vidieť Boha. Dnešný sviatok Všetkých svätých nám ukazuje na nespočetnom zástupe tých, ktorí už ako veríme, hľadia na tvár Boha, že život prežitý s čistým srdcom prináša večnú radosť. Mnohí z nich to dokázali a ich príklad nech nás poháňa stretnúť ich a spoločne s nimi prežívať večnú blaženosť. Prosme spoločne Nebeského Otca: Otče, teba chcem dnes stretnúť i vidieť, a preto sa pokúsim urobiť moje srdce čistým cez lásku k blížnym, odpustím i pomôžem tam, kde treba, budem lepším rodičom i dieťaťom, pousilujem sa dnes všade nachádzať teba. Túžba vidieť ťa, ma láka a robí až bláznom v snahe nájsť ťa a tak byť blahoslavený.

Amen.

webmail