Sila

Byť silný znamená byť Kristov (Mt 9,1-6)

Kristus - naša sila..

AI
Keď sa chystáte na nejakú dlhšiu cestu, určite sa potrebujete na to pripraviť. Zbalíte si nejaké veci, zoberiete si so sebou jedlo, vodu. Ak idete do hôr, tak sa dobre oblečiete a obujete. Keď idete autom, skontrolujete, či je všetko v poriadku. Toto všetko je normálne a čudovali by sme sa, keby niekto išiel na dlhú cestu alebo túru len tak, nič by si so sebou nezobral, nijako by sa na to nechystal.

KE
A čudujeme sa, keď počúvame v evanjeliu, ako Ježiš radí svojim učeníkom: „Na cestu si neberte nič: ani palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte“ (Lk 9, 3).

DI
Pán Ježiš robí svojich apoštolov slabými, aby v nich prebývala jeho sila. Dáva im silu a moc nad všetkými zlými duchmi, a to je pre nich najdôležitejšie. Ježiš chce, aby všetky ich slabosti boli príležitosťou k tomu, aby sa v nich prejavila jeho sila. Apoštoli neprotestovali. Dobre vedeli, že Kristova sila a moc je neprekonateľná a nepozná hraníc, pretože pochádza od Boha. Plní tejto sily chodili po dedinách, hlásali evanjelium a uzdravovali chorých. Nemali sa čoho báť. Boli si istí, že im naozaj netreba ani jedlo, ani peniaze, ani dvoje šiat. Mali silnú vieru.
Podobne aj svätý Pavol, keď bol vo väzení spolu so Sílasom, tiež si bol vedomý toho, že tam sa môže prejaviť už len Kristova sila. Nevedel, čo sa s nimi stane na druhý deň, mohol čakať aj to, že ich životy sa skončia. O pol- noci začali spievať žalmy na Božiu slávu. Boli v životnej slabosti, ale v Kristovej sile. S úplnou dôverou sa spoliehali na Boha. Všetci sa čudovali, ako je to možné, že si spievajú, keď nevedia, či sa dožijú ďalšieho rána. A nakoniec im spadli okovy a otvorili sa dvere žalára. Prejavila sa Božia sila, lebo Pavol a Sílas mali silnú vieru, hoci boli vtedy bezmocní a slabí.

PAR
A je ešte veľa takýchto svedkov, cez ktorých zažiarila Kristova sila. Stačí spomenúť Pannu Máriu pod krížom, sv. Štefana, ktorý sa ešte aj počas toho, keď ho kameňovali, modlil za svojich vrahov. Aj dvanásťročná sv. Agneska to dokázala, hoci bola útla a slabá. Jej telo nebolo možné spútať okovami a kat sa chvel od strachu, keď ju mal sťať. Prečo toľká sila? Lebo opravdivo verila Kristovi...
Všetci potrebujeme silu Božieho Ducha. Deti a mladí preto, aby dokázali kráčať po tej správnej ceste životom, ktorá má šťastný koniec a spôsobuje nekonečnú radosť. Rodičia preto, aby vládali dobre vychovávať svoje deti a postarať sa o svoju rodinu. A starší preto, aby dokázali s trpezlivosťou znášať rôzne ťažkosti, choroby a trápenia. Jedno je veľmi dôležité – aby sme v sebe objavili Kristovu silu, aby sme mu dôverovali a aby sme túto jeho silu nechali v sebe pôsobiť.
Veľakrát prežívame v živote chvíle, keď sa vôbec necítime byť silní, skôr naopak, spoznávame, že sme slabí. Napríklad, keď treba niečo vážne vybaviť, radšej by sme boli, keby to za nás vybavil niekto druhý. Často zabúdame na to, že je tu ešte Boh, ktorý nám môže pomôcť, len my musíme chcieť a musíme mu dôverovať a prosiť ho. Lebo nie je silný ten, kto oplýva fyzickou silou alebo má silné reči, chce ovládať iných... Práve naopak, ten, kto sa dokáže spoľahnúť na Boha a na jeho silu a pomoc. Mali by sme si byť naozaj vedomí toho, že nič nezmôžeme bez Boha. A Božia sila sa zakladá predovšetkým na láske.

MY
O istom čínskom cisárovi sa hovorí, že chcel dobyť krajinu svojich nepriateľov a všetkých ich zničiť. A mal na to dosť síl, celé vojsko a veľa zbraní.
Neskôr ho jeho spolupracovníci videli s nepriateľmi stolovať a žartovať. „Nechcel si ty vlastne zničiť svojich nepriateľov?“ opýtali sa ho.
„Zničil som ich,“ odpovedal, „urobil som z nich svojich priateľov.“

Cisár pochopil, čo je to správna sila ducha. A zvíťazil s láskou, nie s nenávisťou. Jedno pekné príslovie hovorí, že dobrotou a úsmevom sa dá u ľudí viac dosiahnuť ako hnevom a silou. Trpezlivosť, vytrvalosť a láska – to je sila ducha, ktorá dokáže viac ako fyzická sila a zúrivosť.

ADE
Prosme pri dnešnej svätej omši Ducha Svätého o dar sily. Tej ozajstnej, ktorá vychádza z našej viery a lásky. Len tak budeme môcť zmeniť aspoň kúsok sveta, v ktorom vládne nepokoj, nenávisť a strach. Len Kristova sila, sila Božieho Ducha, dokáže urobiť zázraky aj v dnešnej spoločnosti. Tak teda prosme a dôverujme, Boh nás počuje. Jedine on nás môže vystrojiť a pripraviť na cestu životom, a potom už nebudeme potrebovať naozaj nič.

Amen.


webmail