Deviata nedeľa "cez rok"

123

Svedomie (Mt 7,21-27)

O čom je moje svedomie?

AI
Svedomie. Slovo ktoré vyvoláva otázniky. Kto má svedomie? Ako sa prejavuje? S čím je spájané svedomie?

Otec radí synovi, aby sa správal vždy svedomito. A ten istý syn otcovi hovorí o jeho nečestnom správaní za volantom, o matkinom ohováraní susedky, o filme ktorý včera spolu pozerali a film bol brutálny, nečistý, plný oplzlosti... A rodičia mlčali. Po filme nič nepoznamenali. Šli pokojne spať.

Mnohí veriaci a najmä deti potrebujú, aby sa o svedomí hovorilo. Niekto prirovnal svedomie k „zvončeku“, ktorý vždy zazvoní, keď nekonáme správne a upozorňuje, že niečo nie je v poriadku. Svedomie vie aj pochváliť, potešiť pri konaní dobra.

KE
Ježiš v podobenstve o mužoch, ktorý stavajú svoje domy je o svedomí. Muža ktorý stavia na skale Ježiš chváli: „Kto počúva moje slová a uskutočňuje ich podbá sa múdremu mužovi...“ (Mt 7,24). A muža ktorý stavia na piesku karhá: „Kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi...“ (Mt 7,26).

DI
Boh stvoril človeka na svoj obraz. Človek je obdarený rozumom a slobodnou vôľou. Boh do každého človeka vložil svoje predpisy, normy, zákony. Vzťah k ním, ich plnenie, rešpektovanie sa prejavuje svedomím, čiže rozumom a vôľou človek rozhoduje sa o tom, či svojím konaním, uznáva alebo neuznáva Boha. Napriek tomu, že otázka svedomia je nám blízka, koncept svedomia ako taký zostáva pre nás dosť zahmlený a nie je ľahké ho pochopiť.
Sv. Tomáš Akvinský definuje svedomie ako „praktický úsudok nášho rozumu, ktorý rozhoduje o dobrote alebo o zlobe našich ľudských skutkov.“ Je to uvedomovanie si mravnej pravdy, schopnosť, ktorá nám hovorí, čo máme robiť alebo nerobiť od momentu k momentu. Kto okrem Boha vidí do srdca človeka, na základ do jeho mysle, kde sa začínajú prejavovať dobro a zlo. Človek je stvorený na obraz Boží, aby Pána Boha poznával, miloval, konal podľa vôle Božej a tak si zaslúžil svoju spásu. Hriech pácha ten, kto pozná čo žiada Boh, ale nekoná podľa vôle Božej. Dobro a zlo človek rozpoznáva za pomoci svojho svedomia. Aj keď svedomie je naším pravým vnútorným „ja“, predsa nie je vecou úplne subjektívnou. Človek je strojcom svojho šťastia. Boh rešpektuje slobodu a rozum človeka. Boh práve preto môže a je spravodlivý Sudca, ktorý dobro odmeňuje a zlo trestá. Vo svojom svedomí, rozhodovaní, súhlase, človek buduje svoje šťastie, nešťastie, obrazne, povedané podobenstvo Pána Ježiša „buduje svoj dom“. Človek postupne užívaním rozumu a slobodnej vôle spoznáva „pravdu“ Boha, a sám sa rozhoduje. Človek je Bohom pozvaný budovať svojím životom svoj dom, svoj večný život. Život človeka musí po dedičnom hriechu prejsť mnohými skúškami. Rozhodovanie sa deje pod vplyvom mnohých okolnosti. V podobenstve Ježiš hovorí o „daždi, prívale vôd, víchrici“ ktoré prestavujú pokušenia, skúšky, chyby... hriechy, ktoré útočia na počínanie si človeka, ktorý si ma vybudovať a získať zásluhy pre večný život. Boh nikoho neskúša nad jeho sily. Žiadne pokušenie nie je silnejšie ako človek. Preto Boh dáva človeku dostatok sily, milosti, aby bol strojcom svojho večného šťastia.

PAR
Svedomie človeka je v činnosti nepretržite. Boh chce, aby človek žil v zhode s jeho učením, príkazmi. Človek sa preto má neustále formovať a poslúchať Boha. Svedomie je v neustálom nebezpečenstve omylu a preto musí vychovávané, formované... Nie vždy je ľahké počúvať svoje svedomie. Ťažkosti nepochádzajú len z vonka, ale i z nášho vnútra. Najmä pýcha ktorá je základom každého hriechu má svoje odtiene zla, ktoré spôsobujú nesprávne rozhodovania. Preto sa máme mať na pozore celý život.

Noviny priniesli správu o úmrtí 63 ročného muža z New Yorku. Zaujímavosťou bolo, že tento muž nikdy nepracoval. Celý svoj život študoval na rôznych univerzitách a dosiahol mnoho akademických hodnosti z rôznych vedných odborov.
Prečo tento muž strávil svoj život štúdiom? Keď bol ešte dieťa, jeden z jeho bohatých príbuzných ho ustanovil za jedného z dedičov. Podľa testamentu mal dostávať pravidelne značnú finančnú podporu počas svojho štúdia. Ukončením štúdia sa mala ukončiť aj táto finančná podpora.
Muž dodržal ustanovenia testamentu svojím spôsobom. Keďže nechcel prísť o ľahký zdroj príjmu, študoval bez prerušenia celý život. Strávil tisícky hodín počúvaním profesorov a čítaním kníh, ale vlastne nikdy nič nerobil. Nadobudol obrovské množstvo vedomostí, ale nikdy ich neuplatnil v praxi.

Lenže toto nechce od nás Boh. Boh chce, aby sme si čestnou prácou získali večný život. A nielen to. Aby bol nás život v zhode s Božou vôľou. Boh nás varuje pred nečestnosťou a rovnako nás chráni pred neznalosťou, aby nám nič nemohlo uškodiť pre večný život. Prečo zaviedli kontrolu v športe, aby sa zamedzilo používaniu prostriedkov ktoré by mohli uškodiť zdraviu športovca.

Philip Yancey literárne spracoval príbeh veľkého basketbalového hráča Boba Grossa. Tento basketbalista v rozhodujúcom zápase pokračoval v hre napriek ťažko zranenému členku. Lekár družstva, keďže vedel o kľúčovom význame tohto hráča, vpichol mu na tri miesta jeho členka silné lokálne anestetikum. Gross sa mohol vrátiť do hry. No o pár minú neskôr, keď sa snažil vybojovať loptu so súperom, ozvalo sa duté prasknutie, ktoré bolo počuť na celom ihrisku. Gross ešte pobehol a dal kôš. Potom spadol na zem. Necítil žiadnu bolesť, ale jeho kosť v členku bola zlomená.
Tým, že lekár odstránil varovný signál organizmu umŕtvením členka, zapríčinil trvalé poškodenie Grossovho členka a tým vlastne ukončil aj jeho športovú kariéru.

Podobné, ba oveľa horšie následky môže mať „umŕtvovanie“ hlasu svedomia, ktoré nás upozorňuje na hriech, prítomný v našej duši.

MY
Svedomie poskytuje istú orientáciu k správnemu rozhodovaniu.

Šofér sa po dvoch rokoch išiel udať na políciu, že pred dvoma rokmi zrazil človeka a z miesta činu ušiel. Policajt mu to zo začiatku vôbec nechcel uveriť. Po dvoch rokoch! No, napokon to musel uznať. Samozrejme, že sa zvedavo opýtal, prečo sa prišiel udať, keď vyšetrovanie, ktoré neviedlo k obvineniu vinníka, bolo už dávno zastavené. Policajt dostal túto odpoveď:
„Viete, bol som poriadnym človekom. Mám ženu a dve deti, tretie je už na ceste. Po čine som pocítil strašné výčitky svedomia. Tie trvajú až dodnes. Aby som ich zahnal, začal som piť. Výčitky svedomia však neprestali. Ale zo mňa sa stal zlý človek. Začal som biť svoju ženu i deti. Doma bol nepokoj a zvady Nie, tak ďalej už nechcem žiť. Chcem si odpykať svoj trest a potom bez výčitiek svedomia žiť opäť životom spokojného, dobrého človeka.“

Uvedomenie si toho, že sme urobili niečo zlé, je v skutočnosti len jedna z činnosti svedomia. Svedomie sa zapája do činnosti v troch oddelených momentoch. Pred tým než sa rozhodneme pre smer svojho skutku, počas konania nášho skutku a po vykonaní nášho skutku.
Preto je dôležitá výchova k tomu, aby sme mali svedomie, ktoré je čestné, pravdivé a hodné odmeny od ľudí a raz Bohom vo večnosti.

ADE
Strojcami šťastia sme nielen samy pre seba, ale aj každý podľa druhu zodpovednosti jeden za druhého. Spomeňme si na hriechy ktoré voláne „cudzími“.
Niečo k naznačenému z úvodu môžeme pridať: Syn vidí otca opitého. Kamarátka nahovára na potrat. Učíme sa obchádzať zákony.

Naopak je požehnaním pre život na zemi a raz je pripravená odmena od Boha vo večnosti, keď svoje svedomie staviame na pravde, láske a spravodlivosti.

Amen.


webmail