Dvadsiata deviata nedeľa "cez rok"

1234

Čo robíme pre misie?

Budú misie aj na Slovensku? Potrebuje Slovensko misie?

V roku 2000 sa objavili tieto údaje. Môžu poslúžiť k odpovedi na tieto a iné otázky.

Počet sobášov klesá, rozvodov stúpa. Bratislava, (SITA). Pre demografický vývoj na Slovensku v rokoch 1995 až 1999 je charakteristické spomaľovanie reprodukcie obyvateľstva. Vyplýva to z údajov štatistického úradu (ŠÚ) SR. Slovensko postupne opúšťa predchádzajúci model sobášnosti, pôrodnosti a plodnosti žien. Na druhej strane sa stabilizovala úmrtnosť, čo pri poklese pôrodnosti znamená stále znižovanie prírastku obyvateľstva.
V demografickom rozložení obyvateľstva sa postupne znižuje počet a podiel detí do 15 rokov, ktoré tvoria 19,8 percenta obyvateľstva. Mierne narastá podiel osôb starších ako 60 rokov, v minulom roku dosiahol 17,9 percenta z populácie. Podiel uzavretých manželstiev vlani poklesol, z takmer 12 sobášov pripadajúcich na tisíc obyvateľov v roku 1950 na 5 na tisíc obyvateľov, čo predstavuje 27-tisíc sobášov, teda o 154 menej ako v roku 1998. Vek vstupu do prvého manželstva sa v poslednom období zvyšuje, u žien dosiahol 23,1 a u mužov 25,6 roka.
Počet rozvodov neustále stúpa. Minulý rok sa rozviedlo 9,7 tisíca manželstiev, čiže na sto uzavretých manželstiev pripadlo 35,3 rozvodu. V roku 1998 toto číslo bolo nižšie o 1,4 a v roku 1995 pripadlo dokonca o 2,6 rozvodu menej na sto uzavretých manželstiev. Podľa ŠÚ SR až v 70 percentách prípadov rozvodov mali rodiny maloleté deti.
Úroveň pôrodnosti bola minulý rok najnižšia od roku 1918. Narodilo sa 56,2 detí, čo je o 1,4 tisíca menej ako predchádzajúci rok, a dokonca až o 5,2 tisíca menej oproti roku 1995. Oproti roku 1950 sa počet narodených detí výrazne zredukoval. Kým v päťdesiatych rokoch pripadalo na tisíc obyvateľov takmer 30 pôrodov, minulý rok to už bolo iba 10 pôrodov na tisíc obyvateľov. Od roku 1950 pôrodnosť neustále klesá, vzostup registroval ŠÚ iba v období rokov 1974 až 1980.
Ďalším pozoruhodným javom je aj zvyšovanie počtu detí narodených mimo manželstva. Kým v roku 1995 ich bolo 7,7 tisíca (12,6 percenta), minulý rok tento počet stúpol na 9,5 tisíca detí (17 percent). Naďalej sa znižuje počet potratov a umelých prerušení tehotenstva.
Minulý rok zomrelo v SR 52,4 tisíca osôb, čo je o 754 menej ako v roku 1998 a o 284 menej ako v roku 1995. Väčšinu, 53,6 percenta tvorili muži. Na tisíc zomretých žien pripadlo 1156 zomretých mužov, čo je oproti predchádzajúcemu roku len nepatrné zníženie o 11 osôb. Ku koncu decembra 1999 malo Slovensko 5.398 657 obyvateľov, z toho 51,4 percenta bolo žien. Vyše polovica, 56,8 percenta obyvateľov žije v mestách. Na Slovensku je v súčasnosti 2883 obcí, z toho 136 miest.

Ešte nepotrebujeme misie? Dokedy? Niekde už sú potrebné. Aj u nás je potreba miestnych misií. Duchovná obnova národa nie je vec jedného dňa. Po rokoch ateizácie sme si rýchlo zvykli na liberalizmus a konzumný spôsob života. Memento? Strach? Nutnosť! Potreba!

Október 2000


webmail