Manželská láska

(Mk 10, 6-9)

Zišli sme sa, aby sme sa stali svedkami slávnosti, ktorá spojí týchto snúbencov do manželskej jednoty. Pretože sa milujú, rozhodli sa žiť spoločným životom vo svojej láske, a v nej dosahovať a napĺňať svoje životné poslanie a rásť v dokonalosti, o akú nás žiada Boh.

Veď on založil manželstvo slovami: „Boh stvoril ľudí ako muža a ženu, a preto muž pripúta sa k svojej manželke a budú jedným telom“ (porov. Mk 10, 7).

Človek sa snaží dosiahnuť svoju dokonalosť, túži niekomu odovzdať svoju lásku, niekoho milovať. Ale túži byť milovaný, nájsť niekoho, kto mu bude blízky, kto mu dá možnosť túto lásku pocítiť. Ľudská láska je veľká vec, je nesmiernou silou, ktorú v sebe človek nosí. Tiahne ho k hľadaniu dobra, k tvoreniu dobra, k hľadaniu Boha. K hľadaniu osoby, ktorá s ním bude túto lásku zdierať. Preto vzniká manželstvo ako spoločenstvo človeka s človekom, muža a ženy, ktorí sa milujú a chcú sa odovzdať sebe navzájom v láske. Tak tvoria jednotu, jedno telo, jednu bunku, ktorá rastie odovzdávanou láskou. Je to, dnes by sme povedali právnická osoba, v ktorej sú spojení manželia. Spojenie je nedeliteľné, stále, jeden pre druhého. Neskôr, keď prídu deti, aj oni sú časťou rodiny, dokiaľ sa tiež neoddelia, ako sa dnes títo snúbenci stanú novou rodinnou, inou, ako tie, z ktorých pochádzajú.

Drahí snúbenci, ľudská láska je mocná sila. Naozaj robí divy. Ak je vaša láska skutočná, veľká, silná, nech taká nielen ostane, ale nech sa aj ďalej rozvíja, nech rastie a vy budete rásť s ňou. Na mnohých miestach sa v Písme prirovnáva láska Ježiša k Cirkvi, Boha k vyvolenému národu práve manželskou láskou. Boh ponúka možnosť dosiahnuť svätosť práve dokonalým manželským životom. Taký život je však ťažký a náročný, no Boh ponúka pomoc pri prekonávaní problémov, aké vás môžu stretnúť. Ponúka nám mnoho milostí cez rôzne sviatosti, mnoho len tak, ale ponúka aj teba, ženích, neveste a nevestu ženíchovi. Vy máte byť pre seba povzbudením a oporou, nielen vo chvíľach šťastia, ale aj v čase problémov, nielen v radosti, ale i v smútku. Stávajte sa pre seba oporou, zjednotení manželskou láskou. Tak budete žiarivým príkladom kresťanského života, či už pre svoje deti, neveriacich, susedov. Ale tak sa stanete skutočne svätými manželmi.
Táto doba sa zdá príliš neprajná skutočnej kresťanskej rodine. Je tu obrovský tlak sveta, ktorý ukazuje na šťastie jednotlivca. Ale také šťastie, ktoré spočíva v pôžitkoch bez zodpovednosti, egocentrizme, konzumnosti, nie je skutočné. Je prázdne, a človeka nenaplní. O čo viac je potrebná skutočná láska uprostred našich rodín. Taká, ktorá vás teraz priviedla pred Pánov oltár pozdvihnúť svoju lásku na stupeň manželskej. Neskôr z nej povstane aj láska rodičovská. Tú Písmo tiež používa ako príklad lásky Boha Otca, ktorú má k nám, jeho deťom, ktoré adoptoval krstom za svoje. Rodičia milujú svoje deti, ale ak sa nemajú sami radi, na čom stojí takáto rodina? Jednoducho, rodina musí vytvárať atmosféru lásky. Tá má prežarovať i vaše manželstvo. Toto je úloha, ktorú dáva Boh tým, čo k nemu kráčajú cestou manželstva.

Vaša láska nech je príkladom každému, nech ju každý vidí. Raz mi dal jeden známy hádanku: Je svietnik. Na tom svietniku horia štyri sviece. Zrazu príde závan vetra, a jednu sviecu sfúkne. Koľko sviec ostane? Odpoveď znie: tri, lebo tieto tri sviečky zhoria, ale tá zhasnutá nie. Tak by to malo byť s každou láskou, mala by horieť. Lebo načo je láska, ak nehorí? Taká svieca neprinesie úžitok. Síce ostane, nepoškodí sa, ale neprinesie úžitok. Takáto svieca je nepotrebná. Aj vy, drahí snúbenci, nepozerajte len na svoje potreby, neuzatvárajte sa pred sebou, ale žite jeden pre druhého, aby ste boli naozaj jednou, plnou bytosťou.

Prišli ste uzavrieť manželstvo. Prišli ste sa zjednotiť vo svojej láske. Prišli ste pred Pánov oltár. Nech vašu lásku opatruje a pomáha rozvíjať.

Amen.

*Sobášna homília Jozefa Homindu


webmail