Druhá detská kázeň

Ako telo človeka oživuje skryté ľudské srdce, tak oblátku oživí živé srdce premeneného Ježiša

Pomôcky: nástenka, špendlíky príp. lepky, silueta, dvakrát nakreslené srdce, nakreslená hostia, 1 taška so viacerými veľkými tehlami, prenosný mikrofón

Postup: Privítanie (Vyzveme dieťa, aby pohľadalo v kostole otca, ktorý chytí ťažkú nástenku, na ktorej je namaľovaná silueta postavy človeka).
• Čo je na obrázku? Čo tam je? (človek) Je živý alebo mŕtvy? (mŕtvy) Ako ho oživíme? Čo má živý človek? (krv) Čo ju pumpuje? Čím oživíme postavu? Čo dáva život tejto postave? (srdce)
Deti, vystrime si pravú ruku, dáme si ju na hruď a popočúvame chvíľočku, ako nám tlčie srdce.
• Počujete ako tlčie? Kto nepočul? Kto necítil? (všetci)
Dajme si ruku dovnútra, vyberme srdce, dajme si ho na dlaň a ukážme, aké je. Komu sa to podarilo? Nikomu? Rodičia, vy skúste, aké máte srdce, ktoré bije. Lebo nám sa to nepodarilo.
• Prečo sme ho nevytiahli? Kde je schované? Vo vnútri. Ako viem, že žije? Tlčie. Vidím ho navonok? Nie. Ale viem, že je schované vo vnútri. (Vezmem namaľované srdce a pripevním na maketu.) Takéto srdce oživuje tohto človeka, aj keď je skryté, dáva človeku život.
• Čo vďaka srdcu, ktoré bije, môžem robiť ako človek? Behať, dvíhať, športovať… Kde tu máme najsilnejšieho chlapca? (Deti ho vyberú.) Choď, kamarát, za oltár, mám tam veľkú tašku. Prines ju! (A chlapec ju nevládze priniesť, alebo ju nesie veľmi namáhavo, lebo je ťažká. Potrebuje pomôcť, a preto mu dáme pomocníka, ešte jedného chlapca.)
• Ako sa ti niesla taška? Bola ťažká? A dvom sa vám už niesla ľahšie? (Áno.) Teraz, deti, potrebujeme nejakú posilu. Môžeme mať kamaráta, ktorý je skrytý, ale mi pomáha, ale nemusím ho vidieť.
• Ako sa volá neviditeľný kamarát? (Vytiahnem maketu hostie, ktorou deťom napoviem.) Je to Ježiš, ktorý je v hostii.
• Teraz povedzte, je táto hostia živá alebo mŕtva? Mŕtva. Ako túto mŕtvu hostiu oživíme? Pri sv. Omši. Viete kedy? Keď kňaz premieňa. Pri premene dostáva neživá hostia živé srdce Ježiša. Tento živý Ježiš mi pomáha, keď ho prijímam. Po prijatí sme teda dvaja. Mám preto väčšiu silu.
• Deti a chceme byť silní? Áno. Budeme prijímať túto silu? Zatlieskajme teda Ježišovi, aby sme vyjadrili, že ho chceme slávnostne prijať. (Všetci zatlieskame).


webmail