Sv. Vincent dnes

Sv. Vincent - dnes Ak chcem vedieť, čo žiada sv. Vincent od nás dnes, musíme najprv konštatovať, že on nikdy nemal hotový koncept. Môžeme však uviesť niektoré jeho základné postoje, z ktorých sa dá vyčítať, čo chce od nás dnes, ako môžeme nasledovať Ježiša Krista podľa jeho príkladu a svedectva:

1.
Sv. Vincent mal pochopenie pre chudobných a vedel sa k nim priblížiť, čo je základná požiadavka dnešnej Cirkvi. Na Koncile sa viac krát zdôrazňovalo, že katolícka Cirkev má byť Cirkvou chudobných. Tieto výroky by sv. Vincent prijímal s nadšením, hľadajúc nové cesty a prostriedky ich realizovať a aktualizovať.

2.
Sv. Vincent bol mužom bezvýhradnej dôvery voči úmyslom a pôsobeniu Božej Prozreteľnosti vo svete. Svet je pre neho otvorenou knihou, v ktorej možno vyčítať potreby človeka. Dočasné potreby hovoria rovnako zreteľne ako slová Biblie. Svet neznamená náhodu ani osud, Je Božím zjavením. Vincent si uvedomoval partnerstvo človeka s Bohom v práci na zdokonaľovaní sveta. Ak niečo nezodpovedá Božej láske, človek je povinný vec zmeniť, aby ľudia boli schopní veriť Bohu. Táto otvorenosť voči svetu je u Vincenta teologicky podložená. Spoznal výkrik stvorenia a vždy videl prítomnosť Boha v jeho diele. Rezignácia a pesimizmus nemajú u svätca miesta. Pre Vincenta bol úspech len druhoradý cieľ, keďže "Boh nám prikazuje len rozhodiť siete a nie chytať ryby". Vincent nebol mužom skostnateného systému, ale vždy pružný a ochotný zmeniť svoje plány, ak v tom videl prejav Božej vôle.

3.
Sv. Vincent dosiahol istý vrchol možností zriaďovať nové diela, ale pri tom nikdy neodsunoval človeka kvôli nejakej veci. V čase keď sa bez škrupúľ s ľuďmi zaobchádzalo ako z tovarom, Vincent viedol hrdinský zápas na záchranu ľudskej dôstojnosti. Za trpiacou tvárou spoznával svojho Pána. V nespočetných prípadoch hovoril o milosrdnej až "nežnej" láske k chudobným.

4.
Sv. Vincent bol muž rozvahy - "malých krokov". Diela, ktoré on založil, dnes stoja pred nami ako veľký heroický výkon, hoci by sa naľakal pred týmto výrazom. Podľa Vincenta každý počiatok potrebuje prirodzený vývoj, akoby sa dielo "samo od seba rodilo". Mal vyvinutý zmyslel vycítiť Božie oslovenie čím spoznával Božiu vôľu. Keď ju však spoznal, dôsledne ju aj uskutočňoval.

5.
Sv. Vincent bol mužom Cirkvi. Zdolanie jansenizmu bolo z veľkej časti aj jeho dielom. Veľmi mu záležalo na jednote Cirkvi. Napriek novým cestám, ktoré prešľapával, sa vždy orientoval podľa cirkevného ducha a verne ho žil. Preto Cirkev prijala jeho dielo za svoje. Budúcnosť má len to, čo vychádza z Cirkvi, ktorú založil Pán Ježiš a vedie Duch Svätý.

6.
Sv. Vincent bol skutočným svätcom. V každej dobe sú potrební svätci, ktorí plne žijú to, čo hlásajú, a tak vydávajú svedectvo viery, nádeje a lásky k Bohu a blížnym.

Nestačí milovať Pána Boha, treba sa starať, aby ho milovali aj iní.
                                                                                sv. Vincent de Paul

webmail