Šiesta veľkonočná nedeľa

1234

Byť sám znamená neprijať Ducha pravdy (Jn 14,15-21)

AI
Je ťažké žiť medzi ľuďmi a s ľuďmi! Pravda, milí bratia a sestry? Viete prečo? Lebo každý z nás žije v pravde, ale v iluzórnej pravde, v mojej pravde. Vytvorili sme si obraz o živote, o hodnotách, ale o svojich hodnotách. Každý máme pravdu, ale na základe tejto pravdy sme sa rozbili. Žijeme svoj svet, iluzórny svet pravdy, z ktorého vyhadzujeme každého, kto do môjho sveta pravdy nepasuje. A nakoniec ostávame sami, nešťastní a častokrát v depresii, sami vo svojej pravde.

KE
Všimli ste si, ako nás učí žiť pravdu Ježiš? Posiela nám Ducha pravdy ako zjednocujúci prvok.

DI
Ale nemôže ho mať každý, iba ten, kto miluje Krista. Nie milovať jeho ako osobu, ale jeho učenie, jeho myslenie, jeho skutky. Prijať túto pravdu znamená úplne sa jej podrobiť celou osobou. Alebo učiť sa podrobiť sa jej tak, ako sa Ježiš podroboval Božej pravde. Nehlásal Ježiš svoju pravdu, ale pravdu o svojom Otcovi, pravdu Božiu. Preto Ježiš neostal sám. Aj keď na Golgote zomieral na prvý pohľad sám, zomieral v pravde Božej. Zomieral spolu s Bohom, nie so svojou pravdou, ale s Božou. Ježiš nám dáva Ducha pravdy, a to len preto, aby sme nežili vo svojej iluzórnej pravde za každú cenu, lebo koncom našej pravdy je smútok, depresia a samota.

PAR
V akej pravde žijem v tejto chvíli ja? Vo svojej, alebo v Božej? Ježiš nás pripravuje tak, že keď prijmem Ducha pravdy, prijímam aj ľudí okolo seba, nie som sám a ani po smrti nebudem sám, lebo som stvorený nie pre samotu, ale pre spoločenstvo v Božom kráľovstve. Ak pociťujem samotu tu na zemi, žijem v pravde Božej, alebo vo svojej? Možno vo svojej iluzórnej, z ktorej som vyhodil všetkých a všetko to, čo do sa do mojej pravdy nehodí. Vyhoď svoju tvrdohlavú pravdu a obzri sa okolo seba: sú tu ľudia, ktorí chcú žiť večne, ale budeš musieť žiť s nimi. Ak nechceš žiť s nimi, si sám a budeš sám.

MY Poznal som jedného pána, ktorého som chodieval spovedať a ktorý žil v skutočnej samote. Veľakrát sa mi sťažoval, že je sám, chorý a starý, a nikto ho nenavštívi, nenakúpi mu, neuprace, atď. Ja som ho aj chcel pochopiť, prípadne utešiť, ale ako som mohol, keď som vedel, že to bol najväčší udavač v dedine? Keď bol pri sile a mladší, ubližoval susedom, udával ich a vypisoval na nich mysliac si, že hádam bude mladý stále. Ale ako som mu to mal povedať? Dedko, a nemôžete si za to sám? Žil, chudák, v pravde, ale vo svojej, iluzórnej, v peknom dome s veľkou záhradou, s hromadou peňazí, ale sám. Pomáhal finančne Cirkvi, mysliac si, že vyplatí všetky krivdy mladosti. Ale keby sa to dalo! Chudák – obklopený susedmi, a predsa sám. Čo mal zo života? V mladosti súdy a konflikty, a na starobu už len samota, krutá samota.

ADE
Je ťažké žiť medzi ľuďmi a s ľuďmi, pravda? Ale ešte ťažšie je žiť sám.

Amen.


webmail