Milujte sa navzájom!

1 Kor 12, 31-13, 8a; Jn 15, 12-16

Drahí bratia a sestry, milí snúbenci! Rozhodli ste sa, že dnešný deň bude tým, kedy spojíte svoje životy v jeden. Dnes si podávate ruky, aby ste životom kráčali spolu. Prichádzate do Božieho chrámu, aby ste vyjadrili svoju vieru, aby ste si vyprosili Božie požehnanie pre váš nasledujúci spoločný život.
Dnes budete počuť množstvo gratulácii. Vaši príbuzní, priatelia a známi, vám budú priať všetko najlepšie pre váš budúci život. Avšak vaše budúce šťastie, nebude závisieť od množstva blahoželaní, ktoré dostanete, ale od Božieho požehnania a potom predovšetkým od vás samých.

V dnešnom evanjeliu nám Pán Ježiš ukazuje cestu, ako žiť, aby sme boli šťastní: „Toto je jeho prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás“ (porov. Jn 15, 12).

V tomto prikázaní, prikázaní lásky sú zhrnuté všetky ostatné prikázania i celá morálka. To je jadro Ježišovej etiky. Ináč túto etiku môžeme charakterizovať aj slovami sv. Augustína: „Miluj a (potom) rob, čo chceš.“ A tak je to správne, pretože všetka činnosť je vedená a preniknutá láskou. V tejto morálke sa naplno dôveruje každému jednotlivcovi. Je to morálka pre zrelých a zodpovedných ľudí , ktorí sú zodpovední a schopní rozhodnúť sa. Motívom konania či nekonania v tejto morálke nie je strach, ale láska. Láska, ktorá, ako je známe, robí človeka vynaliezavým, aby v každej životnej situácii konal, čo je správne. Kto sa nechá vo svojom jednaní viesť týmto základným prikázaním lásky, určite zakúsi radosť. A pravých Ježišových učeníkov musí každý poznať nielen podľa lásky, ale aj podľa radosti. Obe tieto hodnoty sú podľa Ježiša navzájom nerozlučne spojené. Táto radosť samozrejme nie je len nejakým povrchným potešením, ale je to radosť, ktorá naplňuje človeka v jeho najhlbšom vnútri. Je to radosť, ktorá má podiel na Ježišovej radosti. Keď učeníci plnia Ježišove prikázanie, tak dokazujú, že sú jeho priateľmi. Chcieť, či nechcieť to, čo chce, alebo nechce milovaný/á je podľa sv. Augustína výrazom pravej lásky. Zhoda jednania učeníkov s Ježišovým jednaním je znamením ich lásky k nemu. Medzi priateľmi panuje jedinečný vzťah dôvery a otvorenosti. Nie sú medzi nimi nijaké tajomstvá. To odlišuje priateľstvo od vzťahu pán – sluha. Sluha iba prijíma rozkazy, bez toho, aby porozumel ich zmyslu, pretože ten mu nie je vysvetlený. Ježiš ale svojim učeníkom oznámil všetko, pretože si ich zvolil za svojich priateľov.

Milí snúbenci, aj vy ste si vyvolili jeden druhého. Zvlášť pre vás sa stáva aktuálnym Ježišov príkaz: „Milujte sa navzájom...“ (porov. Jn 15, 12). A aj pre vás platí Augustínove: „Miluj a (potom) rob, čo chceš.“ Zanechávate stav, v ktorom ste boli každý pánom svojho života naplno. Odteraz v manželstve, ktoré ste sa rozhodli uzavrieť, to už tak nebude. Ešte väčšmi ako doteraz budete sa musieť pozerať na potreby toho druhého. Iste to bude stáť veľa síl, keď partner bude mať na vec iný názor, bude chcieť niečo iné. Lebo výrazom pravej lásky je chcieť, či nechcieť to, čo chce, či nechce milovaný/á. Už to nie je zamilovanosť, keď sa dvaja pozerajú na seba. Už je to láska, kde obaja partneri pozerajú spoločným v smerom. Iste prídu ťažkostí, to nie je vždy ľahké. Ale keď zvíťazíme nad svojimi často egoistickými požiadavkami, budeme cítiť veľkú radosť, že sme sa nechali viesť Ježišovým príkazom lásky. A tých situácií, kedy budete musieť prejaviť svoju lásku v službe tomu druhému, bude dosť. O nič menej je ale dôležitá v manželstve dôvera. V etike lásky si milujúce osoby musia bezvýhradne dôverovať. Lebo ak chýba medzi partnermi v manželstve dôvera, také manželstvo je skôr, či neskôr odsúdené na krach.

Milí M. a M. Aj vám prajem, aby vaše dni plynuli v šťastí a v pokoji. Nezabudnite, že ste jeden pre druhého. Nech Ježišove prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako on miloval nás (porov. Jn 15, 12), sa stane programom vášho života. Lebo pravá láska „...všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy neprestane“ (1 Kor 13, 7-8).

Amen.

*Sobášna homília Petra Hámora


webmail