Boh prevádza svoje dielo nie natoľko množstvom pracovníkov, ako skôr vernosťou tých, čo volá, i keď ich je málo.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na pondelok 20.09.2021

webmail