Láska k blížnemu viedla Pána Ježiša k chudobnému životu a na smrť kríža; preto musíme velebiť Boha, keď máme príležitosť trpieť pre lásku k blížnemu.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na nedeľu 24.10.2021

webmail