Keď sa niekto usiluje o pokoru, tým viac sa bude cvičiť v milosrdnej láske.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na nedeľu 20.05.2018

webmail