Keď sa niekto zjednotí s vôľou Božou tu na zemi, je to už začiatok života v nebi.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na stredu 08.12.2021

webmail