Na základoch našej úbohosti postavil Boh trón svojho milosrdenstva.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na štvrtok 01.12.2022

webmail