Pokora je nepriateľom každej zvláštnosti.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na štvrtok 17.06.2021

webmail