Tí, ktorí necítia so zarmútenými žiadnu bolesť a nemajú nijaký súcit s chudobnými, sú na míle ďaleko od lásky...
sv.Vincent de Paul, myšlienka na sobotu 23.10.2021

webmail