Ak chceme diabla premôcť pýchou a namyslenosťou, tak ho nepremôžeme nikdy, lebo má viac namyslenosti a pýchy ako my, keď však budeme proti nemu postupovať s pokorou, premôžeme ho, lebo túto čnosť vôbec nemá.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na utorok 25.06.2019

webmail