Pravá a neklamná zásada je, že Boh vždy, či už skôr, či neskôr, ospravedlní – rehabilituje tých, ktorí sami nehľadajú svoje ospravedlnenie.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na piatok 27.01.2023

webmail