Je vlastnosťou Boha, že zvykne používať nepatrné nástroje, aby s nimi vykonal veľké veci.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na piatok 18.09.2020

webmail