Pokora, ktorú nám Kristus v evanjeliu často slovom i príkladom odporúča, je základom každej dokonalosti. Je svorníkom, ktorý drží celý duchovný život.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na pondelok 01.06.2020

webmail