Čo sa týka predností, užitočnosti a dobrej povesti, musíme dať prednosť druhým.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na utorok 19.11.2019
Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul

webmail