Pýcha je práve tým nebezpečnejšia, že sa jej poddávame vždy len pod rúškom dobra.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na sobotu 23.06.2018

webmail