Keď sa navzájom stretneme, je dobré, spomenúť si na našich anjelov strážnych, ktorí z úcty k Bohu uctievajú tiež nás a s radosťou nám preukazujú svoje služby.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na nedeľu 03.07.2022

webmail