Keď sa niekto usiluje o pokoru, tým viac sa bude cvičiť v milosrdnej láske.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na pondelok 20.05.2024
31.august 2024 termín blahorečenia Janka Havlíka

webmail