Boh dopustí, aby duša, ktorú posväcuje, niečo zakúsila. Telo a duša zakúsia slabosti, aby boli posilnené v láske k jeho Majestátu a k pohŕdaniu vecami tejto zeme.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na stredu 02.12.2020

webmail