Ber všetko v dobrom! Kto naozaj miluje, ten sa tak ľahko neurazí.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na pondelok 23.07.2018

webmail