Koľké šťastie, vytrvať na mieste, na ktoré nás postavil Boh! Aké však nešťastie, pevne sa usadiť na mieste, kam nás Boh nepovolal!
sv.Vincent de Paul, myšlienka na pondelok 21.01.2019

webmail