Kto chce nasledovať Ježiša Krista, stane sa terčom pokušení. Zástava sa nezmieta silnejšie v prúdoch vetra, než človek vystavený vonkajším znepokojeniam, ktoré ním striedavo zmietajú. To všetko Boh dopúšťa, aby dobrých vyskúšal a učinil ich odolnými proti duchovnej nepohode. Blažení tí, ktorí sa poddajú Božiemu riadeniu, dôverujú v jeho dobrotu a ostanú spokojní napriek nepohode.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na sobotu 09.12.2023

webmail