Blahoslavení, ktorí žijú na zemi jedine pre to, aby z nej povznášali duše k Bohu!
sv.Vincent de Paul, myšlienka na nedeľu 09.05.2021

webmail