Svoje skutky konajme vždy podľa vzoru a neviditeľného obrazu nášho Pána Ježiša Krista!
sv.Vincent de Paul, myšlienka na štvrtok 02.04.2020

webmail