Nestačí konať to, čo Boh od nás žiada, ak to nechceme robiť z lásky k nemu.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na sobotu 04.02.2023

webmail