Musím sa zriekať všetkého, v čom mám zaľúbenie!
sv.Vincent de Paul, myšlienka na utorok 26.03.2019

webmail