V takej miere, v akej sa zbavíme svojho „ja“, Boh sám naplní našu dušu, lebo on nechce prázdnotu.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na piatok 04.12.2020

webmail