Boh nedopraje vždy rovnaký úspech dobrej veci tým, ktorí sa snažia o dobré dielo, aby narástli v zásluhách. Dĺžka práce, trpezlivosť v modlitbe dozrievajú.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na utorok 12.12.2017

webmail