Nezáleží na tom, kto dielo vykonal, len nech je vykonané.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na štvrtok 24.05.2018

webmail