Zbožné city nestačia, treba sa rozhodnúť a s celou silou sa snažiť o čnosť.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na piatok 17.08.2018

webmail