Sestry na cestách i pri práci môžu konať v duchu Preblahoslavenej Panny Márie, často ju vidieť ako prítomnú pred sebou alebo vedľa seba. Majú konať tak, ako sa domnievajú, žeby konala Panna Mária. Zvlášť nech hľadia na jej lásku a jej pokoru: byť pokorné pred Bohom, srdečné a plné lásky navzájom a dobre činiac každému.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na nedeľu 15.09.2019
Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul

webmail