Konať dobre všetko, čo sme povinní podľa nášho povolania, to je pravá a rýdza svätosť.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na stredu 19.12.2018

webmail