Prívetivosť odstraňuje prekážky.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na utorok 18.05.2021

webmail