Boh používa každého človeka podľa svojho dobrozdania, zlého i dobrého – dokonca až k zázračným činom.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na nedeľu 26.01.2020

webmail