Keď trpíme podľa vôle nášho Pána a v spojení s ním, vykonáme za tri roky viac dobra ako ináč za tridsať rokov.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na piatok 22.03.2019

webmail