V živote neexistuje takmer ani jediný okamih, v ktorom by sme nepotrebovali trpezlivosť.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na utorok 16.08.2022

webmail