Na predsavzatie urobené v modlitbe nemáme zabudnúť, zvlášť na predsavzatie v modlitbe rozjímavej, ale hlboko si ho vštepiť do srdca a byť pripravení aj na ťažkosti, ktoré nám budú prekážať v jeho uskutočnení.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na štvrtok 25.02.2021

webmail