Buďte milosrdní a majte lásku

(Lk 6, 27-38)

Sami dobre viete, že život je krásny, ale aj ťažký. Po mnohých krásnych oslavách prichádza rutina bežného dňa. Keď sme na oslave, je nám dobre, máme dobrú náladu, spolu sa tešíme a zabúdame na každodenné trápenia. Po oslave prichádza celkom obyčajný deň, zo všetkými svojimi starosťami. Vtedy sa nám nálada klesne a často reagujeme podráždene. A práve vtedy sa z nášho srdca vykráda čnosť milosrdenstva a len ťažko vieme odpúšťať svojim blížnym, a dokonca aj najbližším. Ale má to medzi kresťanmi tak byť?

Odpoveď na túto otázku nachádzame v slovách Pána Ježiša v dnešnom evanjeliu, keď hovorí: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám“ (Lk 6, 36-37).

Čo chce tým Pán Ježiš povedať? Najlepšie to pochopíme, ak zalistujeme v Starom zákone v knihách Mojžišových. V druhej, tretej a piatej knihe môžeme čítať takúto vetu: „Nezľutuješ sa nad ním, ale: život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku a nohu za nohu“ (Dt 19, 21, porov. Lv 24,20; Ex 21,23-25). Toto je zákon krvnej pomsty a zákon odvety, ktorým sa trestalo a odčiňovalo krviprelievanie v Izraeli. Tento zákon vydal synom Izraela Mojžiš. Tento zákon platil aj v dobe Ježiša Krista. Ježiš chcel ale zmeniť tento krutý zákon. Chce ukázať že Boh Otec nežiada takýto krutý postup. Ježiš to dokazuje tým, že poukazuje na dobrotu Nebeského Otca. Hovorí a poukazuje prostredníctvom žalmov, že Otec je ten, ktorý je milostivý, spravodlivý a ktorý sa zľutúva (porov. Ž 116, 5). On je ten, ktorý odpúšťa všetky neprávosti a lieči naše neduhy (porov. Ž 103, 3), je zhovievavý a dobrotivý (porov. Ž 103, 8). Na tieto Božie vlastnosti chce Ježiš poukázať slovami dnešného evanjelia a predstaviť nám Božiu lásku. A keďže nás Boh miluje, aj od nás požaduje lásku a odpustenie k našim blížnym. Ježiš nám prišiel dať nové prikázanie, nový zákon. Nie taký zákon, aký dal Mojžiš. On nám prišiel dať zákon lásky. Hovorí nám: „Milujte aj svojich nepriateľov. Robte dobre tým, čo vás nenávidia. Nesúďte, neodsudzujte a odpúšťajte. Nebeský Otec je k vám milosrdný, aj vy buďte teda milosrdní. Nerobte iným to, čo nechcete, aby robili iní vám.“ Tieto slová nevyriekol len tak zo žartu. Dokázal ich svojím životom a potvrdil svojou smrťou. Kresťan sa má držať týchto slov. Má ich zachovávať. Má ich zachovávať v každodennom živote, či už v práci, doma alebo vo verejnom styku. Kresťan nemá vo svojom srdci prechovávať hnev a nenávisť. Kresťan musí milovať a vydávať svedectvo lásky. Kresťan musí milovať aj svojho nepriateľa.

Preto M. a M., i vy bratia a sestry, milujme sa navzájom. Milujme tých, ktorí nám zle robia. Milujme svojich nepriateľov. Ak totiž my budeme milovať všetkých bez rozdielu, aj nás bude Boh milovať. Hovorí sa, že láska hory prenáša. A je to naozaj tak. Kto miluje opravdivou láskou, prekoná aj tie najväčšie príkoria. Buďme teda milosrdní, nesúďme, neodsudzujme, odpúšťajme a milujme, lebo akou mierou budeme merať my, takou sa nameria aj nám.
Drahí snúbenci, vaša láska, ktorá vás o chvíľu spojí v manželský zväzok je teraz čistá a priezračná. Nie je falošná. Ste prototypom tej lásky, o ktorej hovoril Ježiš. Zachovajte si túto lásku po celý život. Milujte takouto láskou aj Boha, svojho Stvoriteľa. Rozdávajte túto lásku všetkým ľuďom a nemusíte sa báť, že sa vyčerpá. Ak sa takto budete milovať a nebudete skúpi na lásku, budete šťastní celý svoj život, šťastné budú vaše deti i vaši najbližší a už tu na zemi okúsite blízkosť Boha i jeho pomoc. Preto sa oplatí dodržiavať to, čo nám dnes Pán núka v evanjeliu.

V knihe Mozaika radosti nájdeme tento príbeh:

V istej rybárskej osade platil nepísaný zákon, že ženu, ktorú pristihnú pri cudzoložstve, musia zhodiť z vysokého brala. Raz staršinovia z osady odsúdili ženu, ktorá bola svojmu mužovi neverná s akýmsi námorníkom.
Ale podvedený manžel v noci zišiel do skalnej steny, nad priepasťou napol sieť z pevného lana a vyložil ju trávou, slamou a vankúšmi.
Na druhý deň ráno rozsudok vykonali, ale žena sa zrútila do siete lásky svojho manžela. Tak rybárova láska zachytila jej vinu a darovala nevernej žene život (porov. Mozaika radosti, str. 59, č. 51).
Vidíte, drahí bratia a sestry, akou láskou miloval tento rybár svoju manželku? Aj napriek takémuto previneniu manželky dokázal jej odpustiť a zachrániť jej život. Bola to preňho iste bolestivá rana, keď sa dozvedel o nevere svojej manželky, no predsa jej dokázal odpustiť. Vieme aj my takto nezištne odpúšťať? Verím, že pri trocha dobrej vôle to dokážeme. Veď predsa láska sa rodí z utrpenia a to sa vďaka láske lepšie znáša.
Pre vás, milí mladí priatelia M. a M., i pre vás, bratia a sestry, ktorí žijete v manželstve, mám jednu dobrú radu istého starého farára, ktorého pozvali na svadbu k istému farníkovi.
Neodmietol pozvanie a prišiel. Keď svadobní hostia odovzdávali mladomanželom dary, šiel aj on, aby im odovzdal dar. Obrátil sa k novomanželom a povedal: „Keďže som na hostine, patrí sa, aby som vám i ja dal svadobný dar. Vy však viete, že váš starý farár nemá peňazí ani cenných predmetov. (Všetci totiž vedeli, že všetko, čo mal, rozdával chudobným a chorým.) Chcem vám však dať dar, ktorý vám veľmi môže osožiť, ak sa budete oň starať. Iste si prajete, aby tomu tak vždy bolo. Dávajte teda dobrý pozor na toto: Každý človek má svoje dobré a zlé dni. Ak nadíde deň, keď vo vašej domácnosti nebude všetko v poriadku, povedzte si toto: Alebo ja, alebo moja žena (môj manžel) nemáme dnes dobrý deň. Len trpezlivosť, zajtra bude lepší deň.
Mladý pár dal sa do smiechu. No, dar starého kňaza bol pre nich opravdivým dobrodením. Zakaždým, keď nastalo nejaké nedorozumenie medzi nimi, jeden z manželov nezabudol povedať: Alebo ja, alebo ty máš zlý deň. Trpezlivosť, nadíde i lepší deň. A obaja sa dali do smiechu a objali sa.

Prosme teda všetci spoločne, aby sa z nášho srdca nikdy nevytratila čnosť milosrdenstva, odpustenia a lásky. Nech je naše srdce milosrdné, nech nikdy nesúdi iných, nech neodsudzuje iných a nech vie vždy odpúšťať a dávať. Prosme spolu aj za M. a M., aby ich láska nikdy neustála, aby životné problémy, ktoré prídu, prekonali s láskou a aby sa dokázali s ňou aj podeliť. Prosme o dar lásky, lebo láska všetko znesie a vydrží.

Amen.

*Sobášna homília Jána Sabu


webmail