Pri sobáši

12

Láska a manželstvo (1Kor 13,1-13)

V jednej ľudovej piesni sa spieva: Láska, Bože, láska, kde ťa ľudia berú? Na horách nerastieš, v poli ťa nesejú... Láska je krásna, ospievaná v mnohých piesňach. Láska je však vec vážna, ktorá narobí nejednému i vrásku na čele. Láska je jedna z najkrajších vlastností, venovali sa jej básnici, spisovatelia. Spomeňme si na trinástu hlavu listu Pavla apoštola Korinťanom:
„Keby som hovoril jazykmi ľudskými a anjelskými a lásky by som nemal...“ (1 Kor 13, 1).

O láske sa už mnoho popísalo. Stačí to však? Aj keď niekto chce povedať, že áno, nech zostane radšej mlčať. Mnohí vstupujú do manželstva s veľkými nádejami. Napriek tomu sa jedného dňa ocitnú pred rozvodovým konaním. Pozrime si štatistiky, pozrime si svoje okolie. Rozvodovosť stúpa. Rodiny sa rúcajú ako domčeky z karát. Prečo? Mladí sú zamilovaní, cítia sa dobre, je to nádherné a myslia si, že zvládnu všetky problémy, ťažkosti, každú neistotu. Milí mladí priatelia, nikto vám nechce zle. Boh, Cirkev a všetci okolo vás. Zamyslite sa však, že v láske máte aj povinnosti. Viete diskutovať? Viete úprimne odpovedať na otázky? Vy všetci, ktorí sa na manželstvo pripravujete, prežívate ho, zamyslite sa. Nikto nemôže veci vnútra vyriešiť za druhého. Kto vstupuje do manželstva, potrebuje aj druhých. V manželstve musí byť rovnováha medzi povinnosťami a záujmami. Záujmy môžu byť spoločné, mali by sa v nich dopĺňať. Máte spoločných priateľov, alebo každý svojich? Máte na seba čas? Viete sa rozprávať bez náhlenia, len o povinnostiach? Rodičia, nezabúdajte, že deti vás pozorujú, kopírujú váš život! Veď nie nadarmo sa hovorí: Jablko nepadá ďaleko od stromu. Aká matka, taká Katka. Aký otec, taký syn... A čo rozvedené rodiny? Zlý príklad? Krik? Pozri sa, syn, dcéra, ak žiješ v takých podmienkach, chceš byť ako tvoji rodičia? Nie sú zanedbateľné ani problémy veku, postavenia, vzdelania, viery... Aký máš názor na zodpovednosť, starostlivosť, výchovu? Človek pomaly rastie a pomaly sa formuje aj jeho charakter. Mnohé črty z obdobia dospievania sa nezmenia nikdy. Rozdielna povaha, názory, chápanie sveta, prístup k povinnostiam, to sa nedá zmeniť zo dňa na deň. Nesľubuj si, že sa zmeníš, že ho zmeníš po sobáši. To je podvod a klamanie seba samého.

Vieš o veciach pred sobášom, ktoré ti na partnerovi prekážajú? Náladovosť, depresie, zmysel pre humor... Vieš na verejnosti sa s partnerom správať slušne? Nehanbíš sa zaň, nepodceňuješ ho, nekrivdíš mu? Vadia ti maličkosti na druhom – a čo tvoje vážne nedostatky? Nie je tvoj partner závislý na rodičoch, na názoroch priateľov? Má svoj názor? Poznáš zdravotný stav svojho, svojej nastávajúcej? Je spokojný so životom? Ako často mení zamestnanie? A čo budúcnosť – bývanie, koľko detí?
Pripravenosť na manželstvo to nie sú len pekné oči, ústa, ramená, nohy či vlasy. Vieš tolerovať niektoré veci? Ktoré? Uvedomuješ si, že v manželstve sa objavia i problémy? Zovšedniete si, možno stratíte túžbu po sebe, keď už budete dlhšie svoji... V čom by som sa mal, mala zmeniť prv, ako uzavriem manželstvo? Nemal by som niekoho požiadať o pomoc? Rodiča, lekára, kňaza...

Málokto z mladých ľudí pokladá náboženskú otázku pri svojej príprave na manželstvo za dôležitú. Obyčajne to obmedzia na formálne: Chodíš do kostola? Vadí ti to? Náboženstvo však v budúcnosti oveľa viac ovplyvní ich život. Čo zmysel života, cieľ, dôstojnosť? Rozdielnosť vo viere je tiež jednou z príčin nezhôd v manželstve. Môže sa stať, že nekatolícka stránka bude mať strach, že ak deti budú vychovávané vo viere katolíckej stránky, že sa odcudzia tej nekatolíckej. Práve preto náboženská otázka by sa mala riešiť oveľa skôr, nie až vtedy, keď sa musí, keď je neskoro. Náboženstvo sa predsa dotýka hlbín vnútra človeka a často je vysvetlením, prečo človek koná tak, a nie ináč. Preto odpovedz si na otázky: Kto som? Kam smerujem? Aký je cieľ môjho života? Čo je v mojom živote najcennejšie? Čo viem o svojej viere? Aké sú moje povinnosti? Aký je môj život veriaceho kresťana? Viem, asi ako by odpovedal na tieto otázky môj partner či partnerka? V čom sa líši náš pohľad na manželstvo? Vieme sa s vážnosťou porozprávať o viere medzi sebou, prípadne spolu pomodliť sa? Máme prediskutované otázky ohľadom výchovy detí? Sú naše názory zhodné? Rešpektujeme svoje svedomie? Keď sme rozdielneho náboženstva, nejaví môj partner odpor k môjmu vyznaniu? Alebo sa vyhýbame tejto téme? Prečo?

Veľké riziká pre manželstvo: Sobáš z dôvodu tehotenstva. Potreba sebauplatnenia. Osamelosť a depresia. Manželstvo z ľútosti. Manželstvo len na základe telesnej príťažlivosti. Sobáš z trucu pre rozpadnuté predošlé priateľstvo. Manželstvo len preto, že sa každý žení, vydáva. Manželstvo z vypočítavosti – ako sú peniaze, dedičstvo, postavenie, titul. Dlhá známosť.
Toto všetko sú záporné dôvody pre sobáš. Ide v nich o použitie inej osoby pre seba a nie jeden pre druhého. Polož si otázku: Čo očakávaš ty od manželstva? Môže uspokojiť môj budúci partner moje túžby? Prečo chce uzavrieť manželstvo práve so mnou? Nemá niektoré záporné pohnútky? Už teraz využívam svojho partnera, partnerku?
Príbuzenské vzťahy. Manželstvom sa rozširuje rodina. Aký máš vzťah k budúcej rodine, k budúcim svokrovcom? Vieš sa prispôsobiť?

Komunikácia. Mnoho zla v manželstve narobí zlá komunikácia. Po rokoch si nevedia povedať nielen milé slovo, ale takmer nič. Náladovosť citov. Strach, urazenosť, hnev – vážna trhlina v manželskej láske. Nesúlad s tým, čo robí partner. Ako to riešiť? Cítiš sa dobre so svojím partnerom? Ste dobrí spoločníci? Ako prekonávaš nepríjemné situácie? Máš problém s vyjadrovaním sa? Kto z vás má vždy posledné slovo či pravdu? Kto robí vždy prvý krok k zmiereniu? Vieš počúvať druhého? Nehovorí z vás niekto priveľa? Sú nejaké otázky, ktoré sa bojíš položiť partnerovi, partnerke?
City. Čoho sa najviac bojíš z minulého života? Čo by si nechcel, aby objavil, spoznal tvoj partner? Vieš o niečom, čo by si mal povedať partnerovi na zlepšenie vášho citového života? Kto z vás je viac citovo založený?
Hmotné zabezpečenie je neraz kameňom úrazu. Často počuť: peniaze, peniaze, peniaze... Áno, sú potrebné pre reálny život, poistenie, výlohy, stravu. Kto bude mať kasu? Prečo? Chcem všetko naraz a rýchlo? Viem sa uskromniť? Viem hospodáriť? Nie som lakomý? Som šetrný?

Deti. Chceme deti? Prečo? Viem, aký má môj partner vzťah k deťom? Sú medzi vami rozpory o počte detí? Je partner zodpovedný za rodičovstvo? Zvládnem výchovu detí? Rozprávali ste sa o metódach plánovaného rodičovstva?
Potrebujete ešte nejaké otázky? Ak áno, odpoviem, že bolo ich dosť, prípadne druhý raz. Keď povieš, že si ich dnes počul mnoho, odnes si aspoň niekoľko z nich. Keď si premýšľal počas tejto homílie nad niečím iným, čo s tým nesúvisí, je to s tebou zlé. Keď si dostal strach, modli sa!

Francúzske príslovie hovorí: „Ideš na more – modli sa. Ideš na cesty – dva razy sa modli. Ideš sa ženiť – modli sa stále!“ Prajem a vyprosujem vám veľa síl, Božiu ochranu a mnoho milostí do vášho manželstva.

Amen.


webmail