Druhá veľkonočná nedeľa
(nedeľa Božieho milosrdenstva)

1234

Strach je účinnou zbraňou diabla na umlčanie kresťanov (Jn 20,19-31)

AI
Drahí bratia a sestry! Vy starší, ktorí ste žili ešte v totalite a mali ste nejaké významnejšie postavenie, ste možno niekedy mali strach povedať niečo, čo by mohlo narušiť váš pokoj. Vtedy ste mali strach z ideológie, ale všimli ste si, že dnes prežívame strach z ľudí? Bojíme sa niečo povedať, bojíme sa ľudí okolo seba. Tešili sme sa na slobodu, a utiahli sme sa do strachu. So slobodou „ducha, kultúry, umenia, slova a vierovyznania“ prišla medzi nás aj sloboda diabla! Všimnite si, ako nás obral o pokoj. Až tak, že si veľakrát povieme: „Chcem mať s každým radšej svätý pokoj.“

KE
Neuvedomujeme si, že sme ako učeníci z dnešného evanjelia, schovaní zo strachu za zatvorenými dverami.

DI
A čo vlastne robili apoštoli za zatvorenými dverami v Jeruzaleme? Prečo sa schovávali, veď po ukrižovaní Ježiša mohli ísť domov! Ale báli sa vojakov a rozbúreného davu Židov, ktorí ich prenasledovali, aby ich mohli obžalovať a ukrižovať ako Ježiša. A potom, Ježišovo telo zmizlo z hrobu: báli sa trestu, lebo vojaci po meste rozprávali, že ho ukradli jeho učeníci. A tak čakali v strachu pred Židmi za zatvorenými dverami, kým sa situácia v meste neupokojí. Všimli ste si, ako ich diabol uzemnil strachom a nepokojom? Ako umlčal aj najväčších hrdinov, ako Petra, ktorý chcel za Ježiša položiť aj život? Najprv uzemnil všetkých pospolu, aby ich potom postupne mohol vnútorne ako spoločenstvo rozbiť a takto by zanikla čo i len myšlienka na Ježiša pre budúce generácie.

PAR
Vďaka Ježišovmu zmŕtvychvstaniu sme tu dnes aj my. Lebo Ježiš prišiel po smrti medzi učeníkov živý, keď to najviac potrebovali, a nielenže povedal: „Pokoj vám“, ale ich aj pokojom naplnil. Nepokoj, v ktorom žili, bol rozptýlený Ježišovým pokojom. Ale aby bol neustále medzi nimi aj dar pre nepokojnú dobu, aby neustále mali vnútorný pokoj, dáva im Ducha Svätého ako silu pokoja. Neostáva však iba pri tom, že ich naplní pokojom a dá im aj silu pokoja, ale ich aj vyzýva, aby sami pokoj vytvárali. Sami pre seba, lebo každý si je tvorcom pokoja. A Ježiš ich vyzýva, aby šli a odpúšťali hriechy, alebo ich aj zadržali. Lebo ak chcem byť tvorcom pokoja, dávať ho aj navonok, a nielen nariekať nad zlobou sveta, najprv si musím vytvoriť pokoj v sebe tak, že sa postavím s pravdou o sebe pred Boha, ktorý je večná pravda. Tým sa pokorím a môžem byť naplnený Božím pokojom.
Čím som v tejto chvíli naplnený ja?

MY
Keď som bol ešte bohoslovcom, šiel som jedným zo svojich spolužiakov na návštevu k istému pánovi. Keď v rámci rozhovoru prišla reč na kňazov, tento pán začal nadávať na toho svojho. A keď si ponadával, hovorí: „Preto ani nejdem do kostola, nechcem mať s ním nič spoločné.“ Po polhodine nadávok sa ho kamarát pýta: „Pomodlili ste sa zaňho niekedy?“ On sa zháčil a kamarát pokračoval: „Veď vy nemáte vnútorný pokoj.“ Ten pán sa rozplakal a viac už nehovoril nič.

ADE
So slobodou slova po roku 1989 prišla aj sloboda diabla. Nezabúdajme, že nás kresťanov najlepšie umlčí vtedy, keď nás naplní strachom a nepokojom.

Amen.webmail