Tridsiata tretia nedeľa "cez rok"

123

Sekty (Lk 21,5-19)

Dajte si pozor, aby vás nezviedli.

AI
Dobrý deň, môžem sa Vás niečo spýtať? Dobrý deň, máte minútku čas? Čo si myslíte o dianí v dnešnom svete? Bratia a sestry, každý z nás sa už určite stretol s ľuďmi, postavajúcimi na ulici a kladúcimi tieto alebo podobné otázky. Verím, že každý z nás vie o koho ide. Väčšinou ide o ľudí z niektorej sekty, ktorí takýmto spôsobom hľadajú svojich nových členov.

KE
„Dajte si pozor, aby vás nezviedli“ (Lk 21,8).

DI
K tomuto nás vyzýva Ježiš aj v dnešnom evanjeliu. Ak sa bližšie pozrieme na úryvok z dnešného evanjelia zvlášť na kontext, v ktorom Ježiš vyslovil tieto slová, bude nám jasné čo mal na mysli. Židia obdivovali krásu jeruzalemského chrámu a tešili sa. Kristove slová o tom, že „nezostane kameň na kameni“ (Lk 21,6). museli byť pre nich ako ľadová sprcha. A preto sa hneď pýtajú na znamenia, ktoré budú túto katastrofu predchádzať. Ježiš ich upozorňuje: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli“ (Lk 21,8). Na koho nás Kristus upozorňuje? Cirkev sa od počiatku musela brániť, proti rôznym bludom a falošným učeniam, ktoré sa do nej chceli vkradnúť, ako vlci v ovčom rúchu. Ak si otvoríme cirkevné dejiny, hneď v úvode sledujeme boj medzi Cirkvou a bludmi. Tento boj pokračuje až do dnešných dní. Dnes sa však tento boj nazýva – sektárstvo. Prichádzajú rôzni ľudia, ktorí hovoria v Ježišovom mene: „To som ja“ ( Lk 21,8).
Čo je to vlastne sekta? Etymologicky slovo sekta pochádza od latinského výrazu „seque“, čo znamená „nasledujem“. Ide o skupinu ľudí, nasledujúcich niekoho.
Ako pracuje sekta? Veľmi organizovane. Každá sekta k nám prichádza s premysleným programom, s odpoveďami na naše problémy a na naše otázky.
Prečo dnes badať rozmach siekt? Jedným z dôvodov je, otvorenie sa našej krajiny, západnému svetu. Po páde komunizmu sme sa stali neobrobenou pôdou a tak sa k nám nasťahovali všemožné duchovné smery a hnutia. Od východných náboženstiev až po rôzne americké náboženské smery. A my sme sa dostali do stavu, kedy nevieme čo je katolícke a čo nemá s našou vierou nič spoločné. Vyznať sa v labyrinte toľkých smerov je naozaj veľmi ťažké.

PAR
Dnes existuje takzvaný duchovný supermarkét, kde sú všetky smery. Môžeme do tohoto obchodu vstúpiť a už od dverí až k pokladni si môžeme vyberať najrozličnejšie duchovné smery, môžeme sa na ne pozerať a rozhodnúť sa, či pôjdeme tým alebo iným smerom. Kresťanstvo je v tomto supermarkete tiež. Lenže leží niekde vzadu, v regáli a je tam v ošúchanej krabici. Je tam, ale nemá nijaký lákavý obal. Kresťanstvo je náročné. Povedať „verím“ – to je ľahké. Žiť však svoju vieru – to je drina. Naša viera je obrovský dar, ktorý sme dostali pri krste. Treba sa však o tento dar starať. A ako? Stačí, ak si niečo prečítame, niečo pozrieme alebo si zasurfujeme po internete, a tak obohatíme našu vieru. Potrebujeme a čím ďalej viac budeme potrebovať vzdelávať sa vo viere, aby sme vedeli, komu sme uverili a dokázali sa brániť proti rôznym sektám, ktoré sa nás snažia zviesť.

MY
Žiaci deviatej triedy si na začiatku školského roka všimli, že v ich triede visí veľký plagát. Zobrazoval ľudskú kostru. Na každej kosti bol jej názov. Učiteľ nikdy nespomenul tento plagát, ale keď na konci roka im dal test, bola tam iba jedna otázka. Znela takto: „Napíšte názov najväčšej kosti v ľudskom tele.“ Žiaci protestovali: „Ale to sme sa predsa neučili!“ Učiteľ však zavrtel hlavou: „Toto neberiem do úvahy. Mali ste to denno-denne na očiach!“ Keď zozbieral papiere s odpoveďami, roztrhal ich bez toho, aby si ich prezrel. Potom sa pozrel na žiakov a povedal: „Pamätajte, vzdelávanie je niečo viac, než len naučiť sa to, čo vám niekto prikáže.“ Tieto slová učiteľa nech nás pohnú vpred.

Vzdelávanie je niečo viac, než len naučiť sa to, čo vám niekto prikáže. Snažme sa vzdelávať v Božej škole. Jeho hodiny sú zaujímavé a veľmi osožné pre každého jedného z nás. Nebojme sa a dajme sa s chuťou do štúdia.

ADE
Dobrotivý Pane Bože, pomáhaj nám s chuťou študovať Teba a smerovať k Tebe, ktorý si naša jediná cesta, pravda i náš život.

Amen.

webmail