Depaul SLOVENSKO

Depaul Slovensko nezisková organizácia, prevádzkuje dve zariadenia, v ktorých sa stará o ľudí bez domova v Bratislave. Vznikla v roku 2006, kedy spustila prevádzku nízkoprahovej nocľahárne. Hlavným cieľom bolo ochrániť pred nízkymi teplotami v zimnom období ľudí bez domova v Bratislave. Bola to predovšetkým reakcia na krízovú situáciu zo zimy 2005/2006, kedy na následky podchladenia v tuhých mrazoch zomrelo najmenej 19 bezdomovcov a bolo zriadené núdzové stanové mestečko.
Materskou spoločnosťou skupinovej štruktúry je Depaul International, ktorá má pobočky aj v iných krajinách - vo Veľkej Británii, Írsku, na Ukrajine a v USA. 
DEPAUL SLOVENSKO, NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA
Kapitulská 18, 814 14 Bratislava
Tel: 02 5443 2128
info@depaulslovensko.org
www.depaulslovensko.org
www.depaultrust.ie

NOCĽAHÁREŇ SV. VINCENTA DE PAUL
Ivánska cesta 32, 821 01 Bratislava
Tel: 0911 447 577
noclaharen.vincent@depaulslovensko.org
-pomoc ľuďom na ulici
- zber šatstva a hmotných darov
- dobrovoľníctvo

ÚTULOK SV. LUJZY DE MARILLAC
Hattalova 6, 831 03 Bratislava-Nové Mesto
Tel: 0904 738 749
utulok.lujza@depaul.sk
- pomoc chorým ľuďom na ulici
- zber šatstva a hmotných darov
- dobrovoľníctvo


webmail