Tridsiata tretia nedeľa "cez rok"

1234

Radosť z daru talentov (Mt 25,14-30)

AI
Bratia a sestry, istotne mi dáte za pravdu, či už rodičia, pedagógovia, prípadne vedúci, že keď vaše deti, žiaci či zamestnanci vykonajú to, čo im prikážete, uspokojí vás to. Ale oni uspokoja len vaše požiadavky! Nedajú vám radosť. Keď ste spokojní so svojimi deťmi, ešte nemusíte mať zo svojich detí radosť. Radosť pociťujete až vtedy, keď vás deti prekvapia niečím, čo urobili nielen pre vaše uspokojenie, ale aj niečo navyše, aby ste mali radosť. A je logické, že máte radosť zo svojich detí, veď sú vaším obrazom.

KE
Preto sa nečudujte pánovi z dnešného evanjelia, ktorého by sme mohli pripodobniť majiteľovi veľkého podniku. Na určitých úsekoch svojho podniku má vedúcich, ktorí svedomito riadia a snažia sa podnik zveľadiť. A má z nich veľkú radosť, keď ich zásluhou sa jeho majetok znásobuje.

DI
Nemali by sme aj my radosť z takého vedúceho, ktorý nám zdvojnásobí majetok? Určite by sme si z podniku takého vedúceho nepustili a snažili by sme sa ho udržať za každú cenu, lebo vtedy spoznáme, že máme v ňom vzácny poklad. Aj pán z dnešného evanjelia je ekonóm ako my a tiež tak rozmýšľa. Veď má sluhu, vedúceho, ktorému dá 5 talentov na zveľadenie podniku. Mohli by sme by sme povedať: Čo je to 5 talentov? Ale to povieme len vtedy, keď nepoznáme hodnotu talentu. Jeden talent mal úžasne vysokú peňažnú hodnotu, lebo sa rovnal 6000 denárom. A denár sa platil robotníkovi ako mzda za jeden deň. Ak by bola mzda robotníka u nás na jeden deň 100 korún, potom jeden talent, ktorý obsahuje 6000 denárov, by u nás znamenal 600 000 korún. Keď teda bohatý človek zveril jednému sluhovi 5 talentov, zveril mu v prepočte na naše koruny asi 3 milióny. Druhému zveril 2 talenty, to je 1 200 000 korún. A tretiemu zveril 1 talent, to je 600 000 korún. Povedzte, nebude si pán vážiť takého sluhu alebo majiteľ takého vedúceho, ktorému namiesto zverených 5 talentov, teda 3 miliónov, vráti o mesiac 6 miliónov? Nebude majiteľ jasať nad takým vedúcim? Veď taký vedúci má u svojho majiteľa nielenže má nielen slovo, ale určite aj vysoký plat. Je obľúbený, a to nielen u majiteľa, ale aj u ostatných pracovníkov, nad ktorými má moc. A ak je vedúci úspešný, ak nie je zákerný a váži si pracovníkov, dá im, čo im patrí podľa spravodlivosti a keď je treba, obráni si ich, budú takí zamestnanci nespokojní? Nebudú sa aj oni viac snažiť?

PAR
Povedzte sami, aké by to bolo pekné a ako by sa nám žilo, keby tí, ktorí sú na vysokých postoch, mysleli trocha aj na ostatných? Môže mať majiteľ rád sluhu, ktorý zverený talent zakopal? Myslel taký vedúci aj na svojich zamestnancov, alebo len sám na seba? Či nie je pre dnešnú dobu typická veta: „Kto má moc, chce mať ešte viac a kto je pri moci, hrabe dvojnásobne.“? Ak som dostal talenty, nedostal som ich pre seba, ale pre spoločenstvo ľudí. Dostal som ich zadarmo, prečo ich teda využívam iba vo svoj prospech? Dostal som talenty, aby som žil medzi ľuďmi, nie aby som sa ľudí stránil. Profesor dr. Lindeman pozná vyše sto prípadov, keď človek mimo ľudskej spoločnosti zo samej samoty zošalel. Mám radosť z talentov, ktoré mám, alebo sa mi stali záťažou?

MY
Redaktorka časopisu „Vyšívanie“ hovorí: „Ktorá žena má dnes čas na vyšívanie?“ A niektoré prisvedčili, že má pravdu, asi žiadna. A predsa, jedna pani, ktorá píše do tohto časopisu, hovorí takto: „Som nezamestnaná už rok, po materskej dovolenke. Na každý váš časopis sa tešia všetci členovia mojej rodiny, lebo našou záľubou sú ručné práce. Mám 6 synov, najstarší študuje teológiu a jeho záľubou je vyšívanie naplno. Anton, siedmak na ZŠ a piatak Matúš najradšej vyšívajú krížikmi. Moji dvaja najmladší, 6-ročný Adrián a 4-ročný Jakub, tiež skúšajú vyšívať krížikmi. Veľmi sa tešíme, keď sa im niečo podarí. Toľko trpezlivosti majú pri počítaní krížikov, že ich priam obdivujem. Ja vyšívam všetko, čo je pekné.“

ADE
Určite nie všetci vieme vyšívať, ale každý máme v sebe rezervy v niečom inom, čo môžeme rozvinúť. Boh, ktorý dal talent, dá aj silu, ale požehnanie pokoja a radosti z talentov dá len vtedy, ak sa využijú pre dobro človeka.

Amen.


webmail