Lučenec - Rúbanisko


Rímskokatolícka Cirkev
farnosť Lučenec - Rúbanisko
Rúbanisko III. č. 59
984 03 Lučenec

Členovia komunity
P. Ján Meľúch, CM - ekonóm domu, kaplán
P. Emil Hoffmann, CM - superior domu, farský administrátor
P. Milan Grossmann, CM - kaplán, Spolok sv. Vincenta

web: www.rubanisko.fara.sk


webmail