Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky
sv. Vincenta de Paul (Vincentky)

Spoločnosť, ktorú založil svätý Vincent de Paul (1581-1660), v spolupráci so svätou Lujzou de Marillac (1591-1660) v Paríži, je známa pod ľudovým názvom Vincentky.
Založenie sa datuje na 29. novembra 1633.
Sestry nosia odev modrej farby. Láska Ježiša Krista - Ukrižovaného je pre ne motiváciou i vzorom a pobáda ich ponáhľať sa na pomoc chudobným

Na Slovensku je Spoločnosť DKL prítomná už od r. 1861, kedy prvé sestry prišli do Nitry. V r. 1922 bola ustanovená samostatná provincia DKL so sídlom najprv v Ladcoch, neskôr na Mendrike (v Čechách) a v súčastnosti v Nitre (Šindolka). Slovenská provincia má 450 sestier, ktoré žijú vo väčších i menších komunitách na Slovensku, v Čechách, na Ukrajine a na Sibíri. 
Pôsobenie:
  • v školách - v Bratislave a Košiciach,
  • v službe starým a chorým ľuďom - v Bratislave, Dolnom Kubíne, Martine, Nitre, Rajci, Šali, Brne a Hradci Králové (v ČR), v Nižnom Tagile (v Rusku),
  • v službe bohoslovcom, starým a chorým kňazom - v Nitre, Beckove, Starej Boleslavi (ČR),
  • v službe starým a chorým spolusestrám - v Banskej Bystrici, Belušských Slatinách, Bošanoch, Košiciach, Nitrianskom Pravne, Mendrike (ČR),
  • v službe ľuďom bez domova - v Bratislave, Košiciach, Nitre,
  • vo farnostiach - v Hlohovci, Chynoranoch, Krupine, Lokci, Pezinku, Žiline, Brne (ČR), Dovhom a Svaľave (na Ukrajine).
Podľa vzoru Zakladateľa Spoločnosti - sv. Vincenta de Paul nachádzajú Krista vo svojich bratoch a sestrách: "Čo ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov mne ste urobili" (Mt 25,40).

Cez Spoločnosť DKL Boh dal svetu dary, akými je:"zázračná medaila", červený škapuliar a zelený škapuliar. Sú to prostriedky k uchovaniu, upevneniu a rozmnoženiu kresťanskej viery, nádeje a lásky a zároveň sú prejavom Božieho milosrdenstva voči hriešnikom.

Sestry si uchovávajú veľkú úctu a lásku k Panne Márii, ktorá im viac krát naznačila, že "miluje" túto spoločnosť. Podľa jej priania sa sestry venujú mládeži, ktorá je zoskupená do medzinárodnej organizácie pod názvom Mariánska vincentská mládež.  
Sestry vo svojej činnosti spolupracujú aj s ostatnými vetvami vincentskej rodiny: s Misijnou spoločnosťou, so Spolkami kresťanskej lásky, s Konferenciami sv. Vincenta, s mariánskou mládežou...

DKL žijú jednoduchým spôsobom života. Silu a horlivosť pre službu čerpajú zo sviatostí a modlitby a podľa svojich možností a schopností sa snažia slúžiť núdznym. Posilňuje ich v tom vzor a odhodlanosť sv. Vincenta de Paul, ktorý povedal: "Boh miluje tých, ktorí milujú chudobných."

Bližšie informácie o Spoločnosti dcér kresťanskej lásky je možné získať na adrese:
 
Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
Oravská 10
949 01 Nitra
Tel: 037/69 206 00037/69 206 00
Fax: 037/655 83 02
E-mail:  sekretariat@vincentky.sk
www.vincentky.sk
www.filles-de-la-charite.org

webmail