Múdrosť

V čom a ako sa prejavuje múdrosť (Mt 7,21-27)

Je možné byť múdrym bez Boha?

AI
Už ste niekedy zažili, aby vaše auto dostalo defekt? Šoféri ho nemajú radi, pretože im znemožňuje pokračovať v ceste. Defekt je vlastne diera v pneumatike. Vzduch unikne a pneumatika spľaskne. Auto to ťahá do boku. Múdry vodič hneď zastane, lebo vie, že ak by pokračoval v jazde s prázdnou pneumatikou, mohol by sa zabiť alebo prinajlepšom iba úplne zničiť pneumatiku.
Už ste niekedy zažili stretnutie s Bohom? Každé stretnutie s Bohom nás okrem iných vecí upozorňuje aj na „defekty“ duchovného života. Lebo tie nás ťahajú do rôznych strán, len nie k Bohu. Múdry vodič zastane, keď má defekt. Múdry kresťan urobí podobne, keď vidí, že odbočil zo správneho smeru, ale nezostane len pri tom. Snaží sa svoj život napraviť.

KE
Ježiš nám dáva návod, ako ďalej. Ponúka nám svoje slová, aby sme sa mohli zorientovať. Hovorí: „Nie každý, kto mi hovorí: »Pane, pane,« vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, čo plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 7, 21).

DI
Všetci dobre chápeme, čo znamená žiť podľa Božej vôle. Znamená to zúčastňovať sa v prikázané dni na sv. omši, pravidelne sa modliť, dodržiavať pôst, raz za čas sa vyspovedať. Áno, toto všetko je dobré a potrebné, ale ak za tým nestojí úsilie v každej chvíli života povedať Bohu „Áno“, potom je to iba prázdny postoj, ktorý Ježiš odsudzoval u farizejov. Nikto z nás by sa asi nechcel podobať tomu hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Ale realita života nás mnohokrát núti priznať si toto „hlúpe“ konanie v osobnom živote. Čo máme teda robiť, aby sme konali ako ten múdry muž z podobenstva?
Odpoveď je jednoduchá. Musíme sa usilovať o pestovanie múdrosti v živote. Pozrite, aké je to dôležité. Mať múdrosť znamená mať aj nový pohľad na svet, nové hodnotenie skutočnosti vo svetle Božej pravdy. Spája nás s Bohom. Myslieť tak ako Ježiš znamená byť v Bohu. Myseľ rastie poznávaním. Je prekvapujúce, aký zdravý úsudok v praktických otázkach života majú i veľmi prostí a jednoduchí veriaci.
Zdalo by sa, že logickým výsledkom tejto skúsenosti bude múdry život človeka. No o tom, že to tak často nie je, svedčí znova skúsenosť nášho váhania medzi tým „rozumným” a „nerozumným” konaním v našom živote. Cieľom príbehu o staviteľovi na skale je povzbudiť nás k múdrosti života.
Ježiš nám ním pripomína nemúdrosť, ktorá má neodvolateľné následky. Ježišova predpoveď dažďa v podobenstve bude trpkým a bolestným precitnutím tých, ktorí v živote venovali toľko pozornosti všetkému možnému, len nie najpodstatnejšiemu - svojmu osobnému spoločenstvu s Bohom a so všetkými ľuďmi.

PAR
Je veľmi dôležité raz a navždy sa rozhodnúť, či chcem žiť s Bohom alebo bez Boha. Nedá sa hovoriť, že žijem s Bohom, pričom moje skutky hovoria o opaku. Najväčším nebezpečenstvom pre Cirkev je kresťan, ktorý vydáva zlý príklad. A okolo seba môžeme vidieť veľa príkladov, ktoré svedčia o neprijatí Boha. Kresťan, ktorý odbočil zo správnej cesty k Bohu, zaručene urobí ešte viac škody.

Muž odbočil zo správnej cesty. Začal mu viac chutiť alkohol. Namiesto toho, aby sa spamätal, pil stále viac a viac. A čo sa stalo? Odbočil veľmi od Boha a zranil veľa ľudí. Posmieval sa Bohu, manželke, začal zanedbávať deti. Dokonca ich začal bezdôvodne biť. Zarmucoval všetkých, ktorí ho mali radi.
Ďalej asi netreba veľa hovoriť. Asi už veľmi dobre cítite, čo znamená odbočiť zo správnej cesty k Bohu.

MY
To, že sa oplatí ísť k Bohu, hoci aj cez úzku bránu, plniac vôľu Božiu, pochopil iný muž. Vypočujme si jeho skúsenosť:

Vždy som sa považoval za dobrého kresťana. Napomenutia do života, ktoré som počul v kázni alebo čítal v Biblii, sa ma však nikdy nedotkli. Myslel som si, že je to určené pre tých horších odo mňa. Až raz som začul v kázni takúto myšlienku: „Prejdite si svoj život a porozmýšľajte, ako by ho hodnotil Ježiš.“
Urobil som to a bol som zhrozený. Pri skúmaní svojho minulého života som si uvedomil, koľkých neverností a zrád som sa voči Bohu dopustil. Ja, ktorý som sa považoval za dobrého kresťana. Stál som pred rozhodnutím: Ako ďalej? Rozhodol som sa pre Boha.
Nebolo to ľahké. Ale stálo to za to. Začal som sa sám seba pýtať: ,,Páčilo by sa to Bohu, čo robíš alebo čo chceš urobiť?“ Prestal som chodiť do krčmy. Prinieslo mi to posmech zo strany priateľov, ale ja som tým našiel voľný čas zájsť na sv. omšu. Nepochopený som ostal aj vtedy, keď som sa rozhodol prestať s rozprávaním o chybách blížnych. Vraj som nespoločenský človek. Ale odvtedy mám oveľa viac priateľov a ľudí, ktorí mi dôverujú. Moje manželstvo, predtým dobré, stalo sa vynikajúcim. Deti, doteraz akoby tvrdohlavé a neposlušné, dajú odrazu na moje slovo. Toto všetko sa mi zdá ako zázrak. A to len preto, že som sa usiloval dať v každej chvíli prednosť Božej vôli pred svojou.

ADE
Defekt znemožňuje pokračovať v ceste. Odhaľme teda svoje chyby – defekty vo svojom živote, napríklad spytovaním si svedomia. Len keď si uvedomíme svoje odbočenia od Boha, budeme môcť skutočne zosúladiť svoj život s jeho vôľou.

Amen.


webmail