Zahraničná misia - HONDURAS

Misionári:
P. Jozef Kudla, CM - farár, superior domu
P. Ján Janček, CM - kaplán, ekonóm domu
Fr. Ľubomír Žemľa - zasvätený brat

@ kontakt:
kudlajozef@gmail.com

Názov účtu, ktorý je vytvorený pre túto misiu:
Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, Slovenska provincia
Sv. Vincenta 1,
821 03 Bratislava
Číslo účtu: 4120000046/3100
IBAN: SK30 3100 0000 0041 2000 0046
BIC: LUBASKBX
Staršie

webmail