Pätnásta nedeľa "cez rok"

123

Aj z kamenistej pôdy môže byť úroda (Mt 13,1-23)

AI
Dovoľte mi, bratia a sestry, aby som vám v tejto chvíli zablahoželal k tomu, že si dokážete vážiť samých seba. Že máte úctu k svojmu telu a k svojej dôstojnosti. Že ste po zaiste vyčerpávajúcom týždni nabrali síl prišli na toto stretnutie. Že ste pochopili dôležitosť Ježišových slov o Božom kráľovstve, ktorý potrebuje úrodnú zem vášho života, aby v nej mohlo vyklíčiť semeno Božieho slova.

KE
Aj Ježiš chápal dôležitosť ľudskej osoby, a preto dnešné evanjelium venuje človeku, ktorého prirovnal k pôde.

DI
Aby Ježišovi rozumeli všetci, aj jednoduchí ľudia, vyberá primerané príklady a prostriedky. Preto sú dnešné Ježišove slová adresované jednoduchým ľuďom v Kafarnaume, presnejšie v kafarnaumskom prístave. Sadol si na loďku, odrazil ju od brehu a videl množstvo ľudí, ktorí ho prišli počúvať. Ježiš sa v tomto meste často zdržiaval u Šimona Petra, preto ho tí ľudia dobre poznali. Poznali jeho slová, jeho dobrotu a videli jeho skutky. Mali ho radi, lebo im dal nádej na Božie kráľovstvo. A Ježiš v tých ľuďoch videl pôdu, do ktorej môže siať. Siať slovo nádeje. A preto ich pripodobnil k zemi, na ktorej stáli. Všimnite si, že Ježiš v Kafarnaume a na tomto mieste nerozoberá Božie slovo, teda zrno, nehovorí o jeho kvalite či kvantite. Dokonca ani nekladie dôraz na pozíciu rozsievača, ale na zem, na pôdu. A v prvom rade na cestu. Ľudia vedeli, akými skratkami, aj cez polia, prišli do prístavu. Poznali zem, kde je malá vrstva pôdy a pod ňou skaly. Vedeli aj o tŕní, ktoré sa uchytí na každom poli. Poznali aj dobrú, úrodnú zem v okolí rieky Jordán. A my by sme v tejto chvíli mohli povedať, že rozsievač nebol dobrý gazda, keď najprv nepooral, ale rozsieval do tŕnia, na udupané chodníky a na skalnatú zem. Ale v oriente sa seje takto aj dnes. Najprv sa zaseje a potom sa zaorie. Zaorú sa chodníky, zaorie sa tŕnie, viac zeme sa dá aj na skalnatú zem. A zaorie sa aj dobrá zem. Lebo na každej niečo vyrastie a dá úrodu. Stonásobnú, šesťdesiatnásobnú alebo tridsaťnásobnú. Ježiš neodmieta ani jednu. Tak ako neodmieta ani jedného človeka. Preto je okolo neho vždy veľa ľudí.

PAR
Aj ty, brat a sestra, si tou zemou, do ktorej Ježiš seje. Prijmi aj ty zrno Božieho slova tak, ako prijíma zem zrno pšenice. Neboj sa a prijmi ho, veď je to Boh, kto ho seje. Aj keď sa častokrát cítiš ako tá skalnatá zem. Myslíš si, že Boh to nevie? Ale on bude žať. Aj keď si udupaný životom ako ten chodník, myslíš si, že Boh nebude žať? Aj keď si myslíš, že si ako strnisko, neboj sa, aj tam bude Boh žať. Len sa mu otvor, ako sa otvára zem pod pluhom. Môžeš začať orať a otvárať zem svojho života. Otvor zem svojho života modlitbou a pôstom, aby si prijal Božie slovo, aby v tebe rástlo. Neboj sa otvoriť, ako sa otvorili aj ľudia v Kafarnaume, ako sa otvorili aj učeníci, aby Boh robil cez nás dielo dobra a spásy, dielo kráľovstva, ktoré nám pripravil. Je to niekedy ťažké, ale vypľuj tú ťažobu zo seba a začni sa modliť a otvárať pôsobeniu Ducha Svätého.

MY
Keď som bol v Medžugorí, v komunite Cenacolo (čítaj Čenákolo) som spoznal jedného muža zo Slovenska, Matúša, ktorý tam je už 5 rokov. Rozprával, ako ťažko sa on otváral pre Božie slovo cez modlitbu. Pochádza z učiteľskej rodiny. Bol len pokrstený a z dôvodu neznalosti bol protinábožensky zameraný. Bol reštaurátorom a keďže chodil po kostoloch, videl a počul, ako sa tam ľudia modlia. Keď opakovali ruženec, hovoril si, že sú šibnutí, keď stále dookola opakujú to isté. Bol typickým prípadom mladého človeka z mesta, ktorý nemal čo robiť, doma žiadna modlitba, ktorá by ich spájala, len nervozita zo školy. A tak unikal z domu preč a dal sa na drogy. Zašlo to až tak ďaleko, že ho vyhodili z domu. Najprv odišiel ako frajer, ale po týždni sa vrátil, mysliac si, že ho prijmú. Mama mu však medzi dverami povedala, nech sa neukazuje skôr ako o rok. On jej na to, že to nevydrží a umrie, ale mama bola neúprosná: „Tak umrieš.“ Nasťahoval sa k jednej kamarátke, ktorá mu začala vybavovať miesto v komunite Cenacolo. Hovoril, že tam sa napriek mnohým ťažkostiam naučil modliť a spoznal, čo je modlitba a Božie slovo, no až keď mu otvoril, tak ako tá zem.

ADE
Gratulujem vám, bratia a sestry, že ste prijali od Ježiša pozvanie na toto stretnutie. Otvorte sa ako zem z dnešného evanjelia a nebojte sa, Boh sa postará a úrodu si pozbiera aj z kamenistej pôdy.

Amen.


webmail