Sedembolestná - patrónka Slovenska

Sedembolestná Panna Mária

Pripomeňme si aspoň v krátkosti, ako vznikli tradície tohto pútnického miesta. Začiatky siahajú až do roku 1564. Vtedy Angelika Bakičová, manželka grófa Imricha Czobora, ktorý bol majiteľom šaštínskeho panstva, dala vyhotoviť sochu Sedembolestnej Panny Márie. Nebolo to však len tak pre nič, za nič. Spomínaný manželský pár totiž žil v stálych hádkach a týmto skutkom si pani Angelika splnila svoj ďakovný sľub za urovnanie nezhôd so svojím manželom. Sochu dala umiestniť najprv na stĺp a neskôr do trojhrannej kaplnky, ktorá bola postavená presne na mieste, kde ju manžel po veľkej hádke vyhodil z koča. Táto kaplnka stojí stále na svojom pôvodnom mieste. Začiatkom 18. storočia začali k nej ľudia putovať a mnoho z nich sa uzdravilo aj z tých najťažších chorôb. Po vyšetrení a preukázaní týchto zázrakov nechal sochu v roku 1732 ostrihomský arcibiskup Imrich Esterházy vyhlásiť za milostivú. O pár mesiacov neskôr ju zveril pod opateru rehoľníkov paulínov, ktorí sa tu rozhodli postaviť pútnický chrám s priľahlým kláštorom. O 28 rokov neskôr, práve na dvestoročné výročie zhotovenia sochy, posvätil tento veľký chrám arcibiskup Barkóczy. Na vysviacke bola prítomná aj panovníčka Mária Terézia (veľká podporovateľka chrámu) s manželom, mnohí vysokí cirkevní predstavitelia, ako aj tisícky pútnikov tak od nás, ako aj z Maďarska, Rakúska alebo Moravy. Pred touto vysviackou bola socha Sedembolestnej prenesená na hlavný oltár, kde je doteraz. 8. októbra 1864 korunoval sochu zlatými korunami (ktoré posvätil pápež Pius IX.) kardinál Scitovský a o niekoľko desaťročí neskôr Svätý Otec Pius XI. dekrétom Celebre apud Slovaccham gentem vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za hlavnú patrónku Slovenska.

Amen.

webmail