Dvadsiata tretia nedeľa "cez rok"

1234

Všetci sme bratia a sestry (Mt 18,15-20)


AI
Bratia a sestry! Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo vás nazývam bratmi a sestrami? Veď bratom voláme svojho pokrvného brata a sestrou svoju pokrvnú sestru. Mnohí poviete, že celé desaťročia sa to hovorí a vôbec sme sa nezamysleli nad významom tohto oslovenia. Ale toto oslovenie, ktoré je rodinné, chce Ježiš zrealizovať aj tu, v tomto cirkevnom spoločenstve, aby ho mohol on sám viesť k sebe do svojho kráľovstva, aby mohol prostredníctvom bratov a sestier napomínať svoj ľud; aby som ja mohol napomenúť vás, ale nie ako cudzích, ale ako svojich v rodine a aby ste aj vy napomenuli svojich i mňa ako v rodine.

KE
Ježiš dáva k tomu napomínaniu svojej cirkevnej rodiny aj určité smernice. „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami.“

DI
Ježiš toto napomenutie sčasti prebral z Knihy Exodus, kde sa píše: „Nenos nenávisť vo svojom srdci voči svojmu bratovi! Úprimne napomeň svojho blížneho, aby si preň neuvalil vinu na seba... Miluj svojho blížneho ako seba samého!“ Teda nechaj čas, aby vznikol medzi vami bratský vzťah a potom ho napomeň v tom, že chceš svojmu bratovi pomôcť z jeho biedy. Ak ste už bratmi a nie ste si cudzí, ty ho napomenieš a on ťa neposlúchne, zavolaj si svedka, ale nie niekoho cudzieho, ale toho, ktorý je mu tiež bratom a on je bratom jemu, aby ste mu nie dohovárali, ale aby ste mu pomohli. Ak neposlúchne, povedz to cirkevnej obci a berte ho ako pohana a mýtnika, ale nie preto, aby ste ho zničili, ale aby ste mu ako cirkevná obec podali pomocnú ruku. Ak to nepomôže, Ježiš ďalej hovorí: „Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ Tým ti chce ukázať silu modlitby. Keď ani to nepomôže, modli sa za svojho blížneho, ktorý ti je bratom.

PAR
A ako to je medzi nami? Ruku na srdce: Nazývame sa tu bratmi a sestrami, ale škoda, že možno iba tu; inak sa takmer nepoznáme, lebo sa bojíme jeden druhého, aby nám nikto nič nevyčítal. Ak sa prípadne poznáme a vieme o svojich chybách, tak sa dobre poohovárame, lebo podať pomocnú ruku je dosť ťažké. Možno mi dáte za pravdu, že najlepší spôsob, ako sa vyhnúť nepríjemnostiam, je nestarať sa do nikoho, nech nám každý radšej dá pokoj a my tiež budeme radšej mať s každým pokoj. Je to predsa výhodnejšie. Beriem si však svojho brata na zodpovednosť pred Bohom? Prvé čítanie z Knihy proroka Ezechiela jasne hovorí: „Ak bezbožný zomrie a ty mu nebudeš dohovárať, akoby sa odvrátil od svojej cesty, on zomrie pre svoju neprávosť, ale teba budem brať na zodpovednosť za jeho krv.“ Veru, ťažké je dohovárať cudziemu. Oveľa ľahšie je to u brata, ktorého mám rád a on vie, že to myslím s ním dobre.

MY
Raz do jednej farnosti prišiel list od istej panej, ktorá v ňom prosila o modlitbu za manžela, aby sa obrátil. V tej farnosti býva každý štvrtok adorácia pred vystavenou Oltárnou sviatosťou. Tamojší kňaz vyzval veriacich, aby sa spoločne modlili za obrátenie toho pána. Onedlho prišiel list od tej panej, ktorá ďakovala za spoločnú modlitbu, lebo jej sa rozhodol prijať sviatosť zmierenia po 28 rokoch. Vidíte, bratia a sestry, že nie hromy a blesky, ale modlitba spoločenstva pomohla tej panej, ktorá svojho manžela neohovárala, ktorému nenadávala, ale ktorého milovala a ktorému chcela pomôcť, že dokázala napísať.

ADE
Dáte mi za pravdu, že zničiť niekoho je ľahké, ale pomôcť niekomu z jeho biedy je ťažké, ale spoločnou modlitbou to ako bratia a sestry môžeme dosiahnuť.

Amen.


webmail