Prvá detská kázeň

Ako klietku oživí živý vtáčik, tak ľudského ducha oživí živý Ježiš v Eucharistii

Pomôcky: prenosný mikrofón, nástenka, špendlíky, na výkresoch namaľovaná klietka pre vtáčiky, silueta postavy človeka, veľká hostia a vtáčik

Postup: privítanie detí: Milé deti, drahí rodičia, milí bratia a sestry! Pripravil som si pre vás takýto plagát. (Ukážem pre celým kostolom veľký plagát, na ktorom je namaľovaná klietka pre vtáčiky). Tento plagát ti s radosťou chytí miništrant a možno ešte s väčšou radosťou niektorý otec prvoprijímajúceho dieťaťa. S prenosným mikrofónom môžem chodiť pomedzi deti a môžem im dávať napríklad takéto otázky. Čo vidíte, deti? Všetci dobre vidíte? Čo je tam namaľované? Je dôležité neprekvapiť sa so žiadnou odpoveďou, ktorá nemusí byť podľa mojej predstavy. Je veľmi dôležité nezraniť dieťa svojím striktným zamietnutím. Dobre je použiť: Áno, je to tak, ale môže to byť ešte aj… Vtedy kostol ožije, a ak uvidíte na tvárach ľudí príjemný úsmev, môžete byť len radi.
• Aká je to klietka? Pre psa, pre mačku…? (Ja vediem deti k správnej odpovedi)
• Kde si takýchto vtáčikov dávame? (Vtáčika dávame do klietky. Pripevním na klietku špendlíkom maketu vtáčika).
• Kto má doma vtáčika v klietke? Kde ju máte? A prečo si ich dávame do obývačky či do kuchyne? Živého vtáčika si ľudia dávajú domov, lebo spieva. Je živý a oživuje byt. Máme radosť, keď ho počujeme spievať a hlavne nie sme sami. Ten živý vtáčik niečo papá, aby mohol žiť. (Pýtame sa ďalej).
• Čo papá vtáčik? Kto má iné zvieratká? Kto má doma mačku? Akú? Kto má doma psíka? Akého? Hráte sa s nimi? Aj so psíkom? Aby mohol vtáčik žiť a spievať, musí papať. (Obrátime plagát na druhú stranu, kde máme pripravenú siluetu človeka).

• Čo to je? Povedzte mi! Čo papá človek? Čo máme najradšej? Aké máme najradšej maškrty? Už máš tortu? Aký je rozdiel medzi psom, vtákom a človek? (Je dobré deti oslovovať krstným menom, ak ich poznám, lebo meno je kľúčom k ľudskému srdcu. Ak nie, tak použijem: kamarátka, kamarát, moja zlatá, môj milý…Navediem deti k správnej odpovedi: rozdiel v stravovaní – čo jem, ako to jem, rozdiel v rozmeroch aj v tvaroch tela, psík šteká – človek rozpráva…)
• Prečo človek rozpráva? Čím sa odlišuje od zvierat? Čo používam, aby som správne rozprával? Čo nosím na krku? (hlava) Čo je v hlave? (rozum) Čím sa teda človek odlišuje od zvieraťa? (rozumom…) A čo som ešte dostal? Čo mi dá silu do života? (duša) Čím ju nasýtim? (dobré skutky, Božie telo) Koho je to telo? (Ježiš Kristus)
(Ako oživí vtáčik klietku? Svojím spevom. Telo oživím šunkou, ducha môžem oživiť Ježišom v Eucharistii. A tým sa líši človek od vtáčikov. Lebo oni neprijímajú Ježiša v hostii. (Zoberiem maketu hostie a pripevním ju na siluetu človeka.) Lebo človek potrebuje nasýtiť svoju dušu Ježišom v hostii. (Môžem rozobrať aj Eucharistiu, ak tam mám namaľované veľkými písmenami: JHS a môžem deťom vysvetľovať: J – Ježiš, H – hriešnik, S – Spasiteľ – teda Ježiš – hriešnikov Spasiteľ).
• Budeme ho prijímať? Chcete prijímať silu pre svoju dušu? Lebo človek sa tým odlišuje od zvieraťa, že má dušu a pre ňu prijíma duchovnú potravu – Ježiša v podobe hostie.


webmail