Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku
Association Internationale des Charités (AIC)
Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (NZ SKL) 

Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku je občianským združením od roku 1994. Vzniklo zo skupín afilovaných sestier, ktoré pracovali na Slovensku počas totalitného režimu. Od roku 1994 je občianské združenie členom medzinárodnej organizácie A.I.C. - ASSOCIATION INTERNATIONALE DES CHARITES so sídlom v Louvain - la - Belgique
V dňoch 17. až 25. 11. 1998 na celosvetovom stretnutí delegátov v Querétaro v Mexiku sa aktívne zúčastnila prezidentka asociácie NZ SKL sv. Vincenta de Paul na Slovensku. Na tomto stretnutí bola slovenská asociácia prijatá za plnoprávneho člena AIC.

AIC - zahrňuje 40 národných združení v Afrike, Ázii, Latinskej Amerike, Európe a USA s 250 000 dobrovoľnými členmi.

AIC - sa zasadzuje spoločne s núdznymi o prekonanie chudoby a biedy, verná posolstvu evanjelia a žiadosti sv. Vincenta de Paul.

AIC - vie, že všetky problém chudoby úzko súvisia. Jej prianím je účinne pomáhať chudobným, vzdelávať spolupracovníkov a pestovať účelnú výmenu informácii.

AIC - podporuje svojich členov pri uskutočňovaní ich plánov, uspôsobuje chudobných k svojpomoci, spolupracuje s verejnými a cirkevnými inštitúciami.

web: Medzinárodné združenie charít  A.I.C.
www.aic-international.org
Prezidentka NZ SKL na Slovensku
Ing. Anna Kováčová
913 24 Veľká Hradná č. 4
tel. 032/ 6487 397 , 0905 565 644 

webmail