Druhá nedeľa "cez rok"

12345

Manželstvo a rodina (Jn 2,1-11)

Význam a úloha manželstva a rodiny v dnešnej dobe.

AI
Živo si vieme predstaviť situáciu na svadbe, keď niečo chýba. Chýba napr. starejší, pozvaní hostia, na ktorých sme sa veľmi tešili, chýba svadobná torta, nedaj Bože, že chýba ženích či nevesta. V dnešnom evanjeliu chýbalo víno, resp. sa minulo. Tohto nápoja bohov – ako tomu hovorili starí Rimania – zrazu nebolo.

KE
„Urobte všetko, čo vám povie“ (Jn 2,5), povedala Panna Mária posluhujúcim.

DI
Evanjelium bližšie neuvádza o akú svadbu išlo. Hovorí len, že v Káne Galilejskej bola svadba. Ale pozvali na ňu aj Ježiša s matkou. Zrejme to bola nejaká príbuzná rodina a Ježiša mohli pozvať aj kvôli tomu, že len pred pár dňami verejne vystúpil. A mať významného človeka na svadbe, vždy zvýši prestíž ženícha.
Panna Mária si všíma, že nemajú vína. Zaujímavá je aj Ježišova reakcia na Máriino konštatovanie – Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina. Mária však zachováva chladnú hlavu a povie posluhujúcim, aby urobili všetko, čo im povie. Ježiš káže naplniť 6 kamenných nádob s vodou a premieňa ich na víno. Každá mala 2 – 3 siahy, čo je okolo 120 litrov. Teda spolu toho bolo asi 720 litrov vína. Vcelku na dnešné časy dosť. A vtedy, t. j. keď vykonal tento zázrak, mnohí uverili v neho. Treba povedať, že tu Ježiš urobil vôbec prvý zázrak. A tento zázrak mal takú vážnosť, že ho pápež Ján Pavol II. zaradil ako tajomstvo do ruženca svetla.

PAR
Akú veľkú úlohu hralo víno v Káne Galilejskej. Víno, hrá dôležitú úlohu na svadbách aj dnes popri pálenke, sladkých nápojoch; no ďaleko nie hlavnú. Hlavné postavy, ak to môžeme tak povedať, sú ženích a nevesta, ktorí sa rozhodli uzavrieť manželstvo. Spoznali, že ich niečo na tom druhom priťahuje, rozumejú si, vedia si vzájomne pomôcť, majú sa radi, a rozhodnú sa vydať na spoločnú cestu životom.
Manželstvo – sviatosť, ktorá je dnes snáď najviac napádaná. Útočí sa na ňu zo všetkých strán – musíme priznať, že niekedy aj zo strany nás veriacich. Vernosť až do konca je dnes veľkým problémom, rozvodovosť narastá. Načo sa ženiť, či vydávať? Mladí sa zobrali a po troch mesiacoch už boli rozvedení. Mne to takto vyhovuje. Nebudem sa predsa viazať na toho druhého. A deti? Aby nás oberali o čas? Na druhej strane sa do popredia pretláčajú homosexuálne partnerstvá a žiadajú si rovnakú pozíciu ako má manželstvo. My na to máme predsa právo. A ešte kadejaké iné otázky a tvrdenia dnes počúvame.
Manželstvo ustanovil Boh už v Starom zákone. Nie je dobre človeku samému, hovorí. Je preto prirodzené, že človek túži po tom druhom, po kosti z mojich kostí a mäse z môjho mäsa (porov. Gn 2,23), ako to hovorí Adam po stvorení ženy. „Preto muž opustí svojho otca i matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom“ (Gn 2,24). Budú jedným telom, to znamená, že si budú rovní obaja čo do dôstojnosti a práv. Je smutné, že ešte aj dnes sú krajiny, kde sa žena berie ako tovar – môžete ju vymeniť napr. za 2 kravy. Keďže sa rozhodli žiť spolu, majú si pomáhať podľa toho, čo patrí k náplni každého. Navzájom sa tolerovať – čiže nerobiť veci na úkor toho druhého a presadzovať sa na úkor druhého, ale podporovať sa navzájom a zároveň si niesť aj ťarchy a kríže života.
Ploďte sa a množte, naplňte zem a podmaňte si ju. Správne chápané manželstvo je len dočasný stav. Pretože vzájomnou láskou manželov vzniká nový život – dieťa. A tak manželstvo sa pretvára na rodinu. Rodina – to je otec, matka a deti. To je miesto, od ktorého sa odvíja budúcnosť sveta. Svätý Otec Benedikt XVI. hovorí, že každé novonarodené dieťa je symbolom, že Boh neprestáva milovať tento svet. Koľké manželské páry túžia po dieťati a nemôžu ho mať, a na druhej strane koľké manželské páry nechcú mať dieťa! Toto sú dnes veľmi vážne témy. Dieťa je veľký Boží dar – prečo sa ho teda tak bojíme?
Vy starší si pamätáte ešte početné rodiny päť a viac detí. Pamätáte si aj to, kedy sa vám narodili. V čase tvrdej driny, keď ste nemali čo do úst dať. V jednom dome, či jednom dvore žili dve aj tri generácie a pekne spolu vychádzali. Dnes je skôr tendencia mať jedno dieťa a dosť. A táto tendencia bude zrejme pokračovať. Aj staré príslovie hovorí, že bohatý má mnoho peňazí a chudobný detí. Čo je však trváce – peniaze alebo deti? Moslimovia majú tiež početné rodiny, oni deti milujú. Aj preto je ich viac. Čo nedosiahli vojensky v stredoveku či novoveku, dosiahnu svojou pôrodnosťou a budeme mať moslimskú Európu.
O rodinu má veľký záujem aj Cirkev, pretože z rodiny pochádzajú aj noví členovia Cirkvi, nové povolania do sveta, nové povolania do ďalších rodín. Cirkev hneď 1. nedeľu po Vianociach ustanovila sviatok Svätej rodiny – Ježiša, Márie, Jozefa, ktorí sú vzorom našich rodín. U Svätej rodiny nikdy nechýbala modlitba, veď mali Boha medzi sebou. Niesli si vzájomne radosti aj bremená. Žili obyčajným spôsobom života len s jednou podmienkou – chránili sa hriechu.

MY
Určite je vám dobre známa, teda aspoň predpokladám, rodina Kennedyovcov – Kennedyovský klan. Joseph a Rose boli dosť rozdielne povahy – Joseph bol Američan, kapitalista, politik a Rose Írka, konzervatívka. Ale vedeli sa zladiť. Narodilo sa im deväť detí štyria chlapci a päť dievčat. Vychovávali ich k láske a zodpovednosti a ich život ovplyvnil do istej miery aj celý svet. Všetci štyria synovia boli politikmi, traja dokonca vrcholovými. Zo všetkých detí tri zahynuli tragicky, dvaja boli zavraždení a dcéra havarovala v lietadle a ďalšia bola duševne chorá. Ale aj napriek týmto životným ranám vedeli obetovať Bohu všetko. To bolo rodina, kde sa jeden staral o druhého, kde lásku rodičov cítili aj deti a vďačnosť detí cítili aj rodičia. Starý Joseph zomrel ako 80-ročný a Rose len pred nedávnom ako 101-ročná, teda prežila aj smrť niektorých svojich detí.

Alebo nemusíme ísť ďaleko. Možno poznáte rodinu Šprlákovú z Lučenca, raz boli aj v jednej relácii v TV. Majú jedenásť alebo dvanásť detí. Majú síce aj väčší dom- pre toľkých sa to aj patrí. Ale na nich vôbec nevidno, že by nevedeli čo robiť so životom. Venujú sa jeden druhému. Tam zrejme nie je nuda – ako u tých manželov, ktorí odmietajú deti. Tam sa nechodí päťkrát do roka na dovolenku, ale sa prežíva život v obete. A sú veľmi milí aj čo do rozhovoru s inými.

Za takéto rodiny Pánovi ďakujme. Začiatok – uzavretie manželstva – pokračovanie rodina. Vzájomná pomoc – výsledok. Snažme sa teda chrániť si svoje rodiny a podporovať ich modlitbami. Kde sa rodina spolu modlí, tam je požehnanie isté, lebo sa usilujú žiť na obraz Boží. Urobte všetko, čo vám povie. Urobme teda všetko, čo prospeje blahu v rodinách.

ADE
Víno má obšťastňovať človeka a dobré víno to naozaj robí. Dobré manželstvo tiež obšťastňuje človeka. Prosme Pána Ježiša, aby požehnával naše manželstvá, aby chutili ako dobré víno.

Amen.

webmail