Dvadsiata tretia nedeľa "cez rok"

1234

Tajomstvo poznania (Lk 14,25-33)

Aj keď nerozumieme, nebojme sa dôverovať.

AI
Ak by sme si teraz spoločne položili otázku, ako môže znieť spoločná veta, spoločné motto dnešných čítaní a dnešnej nedele, určite by tu zaznelo viacero návrhov. Som si však istý, že medzi nimi by sa objavila i spätná otázka a to: „ako tomu rozumieť?“ Je to síce spätná otázka, no na druhej strane, nebola by až tak ďaleko od jadra veci.

KE
Ježiš nám v tom duchu niečo pripomína: „Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom“ (Lk 14,33).

DI
Možno provokatívne motto, ale koho z nás nechávajú slová „zapri rodinu“; „prijmi otroka, ktorý ti utiekol a tým ti spôsobil škodu“; slová „vaše poznanie je biedne“ , chladným a nespôsobia ďalšie otázky...? To veru nepripomína lacné a lichotiace frázy z predvolebných kampaní. Dnešným čítaniam možno smelo priradiť názov TAJOMSTVO POZNANIA.
V Knihe Múdrosti pisateľ kládol tiež viacero otázok, kde sa snažil poukázať, že poznanie Božích zámerov, Božej vôle nie je privilégiom človeka. Byť konkrétnejším by znamenalo povedať „privilégiom žida“ v pohľade zmŕtvychvstania „privilégiom kresťana“. Nie, nie je to výsadou ani jedného ani druhého. Ak im dokážeme porozumieť, je to vždy veľkým Božím darom a pre nás stále tajomstvom.
Veď veci vôkol nás, nedokážeme veľakrát správne porozumieť. Stačí napríklad postaviť otcov pred automatickú práčku alebo mamy pred karbobrúsku. A to sú veci, o ktorých si myslíme, že sú jednoduché a zvládnuteľné. A koľko vrások nám vedia narobiť.
Napriek tomu, že si túto obmedzenosť v poznaní vecí pripustíme, snažíme sa na druhej strane vyznať v zámeroch Toho, ktorý je Stvoriteľom všetkého vôkol nás.
Verím však tomu, že po čase veľa ľudí pripustí, že Božie zámery sa dajú ťažko pochopiť a že sú nám skryté. Túto teoretickú rovinu dokážeme prijať, no prijať tieto zámery i v konkrétnej situácii, aj keď im vôbec nerozumieme, to vyžaduje otvorené srdce.
Pred podobnú situáciu Pavol stavia Filoména, keď ho žiada o prijatie otroka, ktorý od Filoména utiekol. Pavol píše v dobe, keď sa na otroka nepoužívalo vyjadrenie kto, ale čo, prosbu, aby ho Filomén prijal späť. No vypálené písmeno „F“ na jeho pleci, znamenajúce „fugitirus“, teda zbeh nemá sa takto čítať. Má prečítať „F“ ako „frater“, čo znamená brat. To nebola požiadavka malá. Práve naopak, presahovala všetko ľudské chápanie o spravodlivosti, pomste a odplate.
A Ježišove požiadavky v Evanjeliu? Požiadavky, aby sme na prvé miesto nekládli nič, dokonca ani naše matky, ženy, deti, príbuzných. Aby sme dokázali zaprieť sami seba a nebáli sa vziať a niesť kríž?

PAR
Konať Božiu vôľu, Božia požiadavka v Láske a odhodlaní a pritom sa nutne spoľahnúť na Jeho pomoc. To je tým tajomstvom dnešnej nedele. To je vyjadrením úvodného motta : „Kto to môže pochopiť, nech to pochopí.“
Je to odhodlanosť každého z nás uveriť Bohu. Uveriť, že i keď sa nám veci môžu zdať bez zmyslu, Boh vie, čo koná.

MY
Videli ste film Bruce všemohúci? Pre tých, ktorí nepoznajú tento film, ide o komédiu s Eddiem Murphim. Obviňuje v nej Boha, že málo plní naše prosby a že nám málo rozumie. Boh ho vypočul zaujímavým spôsobom. Urobil ho Bohom a prenechal mu na čas všetky svoje schopnosti. Prečo spomínam tento film, ktorý bol vo veľa veciach pritiahnutý za vlasy? Pretože tam bola vykreslená dobre jedna situácia. Eddie, už ako Boh, bol lenivý vypočúvať všetky prosby ľudí a vymyslel systém, kde bola vypočutá každá prosba. A čo sa stalo? Zrazu všetci vyhrali v športke. Zrazu pri futbale vyhrali obe mužstvá. Zrazu pršalo i svietilo slnko súčasne. Jednoducho nastal chaos.

Je to úsmevný príbeh, no mne sa páčilo ako autor vykreslil túto situáciu. Poukázal na jednu veľkú pravdu a tou je to, že ľudské oči vidia inak ako poznáva a vníma Boh.

ADE
Hľadajme Pravdu a snažme sa ju poznať. Nebojme sa toho, že to pôjde občas i pomalšie, že občas i postojíme. Ježišove požiadavky sú pre nás veľakrát tajomstvom. No tajomstvom, ktoré nás nezatláča, ale ktoré nás dvíha k nebesiam.

Amen.

webmail