Dvadsiata piata nedeľa "cez rok"

1234

Služba (Lk 16,1-13)

Slúžiť znamená aj plniť vôľu božiu.

AI
Človek dneška nerád počuje slovo služba. Mnohí sa nechajú obsluhovať, a hľadajú si výhovorky, aby nemuseli slúžiť. V tejto činnosti mnohí vidia využitie či poníženie človeka. Kresťan však vidí v službe plnenie božej vôle a rozvíjanie svojich darov a schopností. Iba ten , ktorý dáva rastie a nachádza plnosť života. Nie je však jedno komu a ako slúžime.

KE
,,Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone“ (Lk, 16,13), hovorí Ježiš v evanjeliu. Upozorňuje nás na dôležitosť služby i na skutočnosť, kto je Pánom nášho života, kto má byť stredobodom našej existencie.

DI
Človek vníma stvorený svet okolo seba. Je tu na Zemi korunou tvorstva a podľa Božieho plánu má zveľaďovať svet. Má si však uvedomovať, že je iba nájomcom a zvrchovaným Pánom vesmíru je Boh. Celú svoju činnosť má zakomponovať do vzťahu k Bohu. Je smutné, že mnohí sa stávajú otrokmi vecí a strácajú samých seba. Stvorenie má slúžiť človeku, nie človek stvoreniu. Keď Ježiš žiada vernosť aj v najmenšom, nechce od nás, aby sme boli malicherní, úzkostliví a zamotávali sa do nepotrebných maličkostí. Nabáda nás, aby sme si dôsledne plnili každodenné povinnosti a aby sme aj ten najobyčajnejší deň chápali ako pozvanie k službe Bohu i blížnym. Malými krokmi kráčame vpred a veríme, že Boh má pre nás pripravené veľké veci a vovedie nás do nevídaných komnát života a šťastia.

PAR
Napriek našim zlým náklonnostiam a častej rozpoltenosti nebojme sa zvoliť si správnu cestu a povedať „áno“ Stvoriteľovi a Pánovi. Aj Ježišove prísne slová nás chcú priviesť k náprave života a šťastiu, ktoré nepominie. Kristus nám dáva nielen slobodu a možnosť voľby, ale aj silu, aby sme si mohli zvoliť dobro.

MY
Nedávno som počas jednej cesty uvidel sanitku, na ktorej bol nápis HOSPIC. Spomenul som si na tých pár obetavých ľudí, ktorí v neďalekej dedine opatrujú zomierajúcich a stoja pri nich v ich utrpení. Málo kto o nich hovorí, píše, nie sú to bohatí podnikatelia, herci, či televízne hviezdy. Ich služba je často nenápadná, ale Boh je Pánom poznania, on zvažuje skutky a odmeňuje svojich verných. „Kto je verný v najmenšom...“ aj pohár vody, úsmev či pohladenie sú veci, ktoré sa páčia Bohu. Tu hmota nie je cieľom. Je prostriedkom! Cieľom je láska, ktorá je od Pána a ktorá má zmysel sama v sebe.

ADE
Ježiš vie, že sme krehkí a mnohokrát sa nám nechce slúžiť. Zápasíme s vlastnou nestabilitou a sme náchylní dať sa zlákať svetom.
Prosme teda bratia a sestry, aby sme nezostali trstinou zmietanou vetrom, ale aby sme sa prostredníctvom modlitby, počúvania Božieho slova a vytrvalej služby spojenej s láskou stávali pevnými stromami, ktoré stoja pri životodarnej rieke pravého života a pravej Lásky.

Amen.

webmail