Dvadsiata siedma nedeľa "cez rok"

1234

Čo tu mám? (Mt 21,33-43)

AI
Bratia a sestry! Celý život po niečom túžime. A celý život sa niečomu klaniame. V slovenčine máme dve slová, ktoré, hoci majú spoločný základ, sú úplne odlišné. Sú to slová Boh a bohatstvo. Obe na prvý pohľad nemajú nič spoločné, iba rovnaký koreň slova. Základ je „boh“ a sami zo skúsenosti vieme, že obidvom sa dokážeme pokloniť. Dokážeme im odovzdať svoj život.

KE
Presne tak, ako vinohradníci v dnešnom evanjeliu.

DI
Dostali od pána vinohrad. Im samotným nepatrilo nič, boli bez majetku. A pán, ktorý ho vlastnil, ktorý ho tam vysadil, vypestoval a zabezpečil pred zlodejmi a divou zverou, aby neskôr dával úrodu, odcestoval. Prenajal svoj majetok, do ktorého investoval svoj kapitál, svoj čas a svoju námahu, nemajetným vinohradníkom, aby ho počas jeho nerítomnosti spravovali. Oni zo začiatku akceptovali svojho pána, ale neskôr zatúžili mať to, čo im nepatrilo. Zabažili po majetku svojho pána, nerešpektovali jeho nariadenia, pozabíjali jeho sluhov. Keď chcel pán určitú časť toho, čo mu patrilo právom, zabili aj jeho syna, dediča majetku, lebo sa nazdali, že potom im už nič nebude brániť, aby zabrali všetok majetok. Pán bol aj ochotný akceptovať ich poklesky, ale keď zabili jeho syna, časť jeho osoby, siahli na jeho krv a pán vinohradníkov bez milosti zahubil.

PAR
Ten pán je Boh a vinohrad je jeho zem, jeho bohatstvo, kde teraz si a kde bývaš. Vinohrad je zem, ktorú užívaš, lebo ty si ju neurobil a nestvorili ju ani tvoji predkovia. Ty, aj keď sa pekne oblečieš ako pán, aj keď si ohradíš a užívaš majetok a bohatstvo, to všetko patrí Bohu, tvojmu Pánovi. Aj keď si pred tým zakryješ oči a zapcháš uši, si len obyčajný vinohradník. Aj keď ostaneš doma a budeš ním pohŕdať a budeš vykrikovať, že je to tvoja vec. Môžeš kričať, aj pozamykať sa môžeš, aj poistiť, aj vyobliekať sa ako pán, môžeš aj pohŕdať jeho služobníkmi, ale daj si pozor, aby si nesiahol na jeho syna. Vtedy ťa zahubí, lebo si naň siahol. Vezme ti všetko, čo máš, a dá iným. Boh si aj tak vezme, čo chce, a nakoniec si vezme aj tvoj život, či chceš alebo nie. Vinohrad tu ostane, len vinohradníci sa vymenia, tak ako pred stáročiami. A tak to bude až do konca časov. Si tu iba vinohradník, ktorý hospodári na Božom bohatstve. Neklaňaj sa bohatstvu, ale tomu, komu bohatstvo patrí; jeho vlastníkovi sa klaňaj. A nebuď taký tvrdohlavý a pyšný, lebo ti to je len na škodu. Mohol by si totiž skončiť ako istá bohatá pani v tejto ruskej legende:

MY
Bohatá dáma, ktorá na zemi bola významnou osobnosťou, prišla do neba. Prijal ju apoštol Peter, odviedol ju nabok a ukázal jej krásnu vilu: „To je byt vašej slúžky.“ Dáma si pomyslela: „Ak moja slúžka má taký pekný byt, čo potom dostanem ja?“ Peter jej potom ukázal ďalší, malý a biedny domček. Povedal: Toto bude váš byt.“ Dáma rozhorčene poznamenala: „Tam nemôžem predsa bývať!“ Peter odvetil: „Ľutujem, ale z materiálu, ktorý ste nám poslali, sme nič lepšie nemohli postaviť.“

ADE
Celý život nás prenasledujú dve slová: Boh a bohatstvo. Môžeme si vážiť obidve, ale iba jednému môžem dať svoje srdce, svoj život; iba jednému sa oplatí pokloniť.

Amen.


webmail