Vydavateľstvo Vincentín

Vydavateľstvo Vincentín od roku 2016 pripravuje a ponúka hodnotné knižné tituly.
Obohacuje tak slovenský knižný trh o vincentínsku literatúru, ktorá môže pomôcť neustále formovať a inšpirovať členov duchovnej rodiny svätého Vincenta de Paul, ale i širokú verejnosť.
Publikácie sú dostupné v predajniach s náboženskou literatúrou.
Misijná spoločnosť sv. Vincenta ako každý rok, aj teraz pripravila vreckový Katolícky kalendár na rok 2020.

Sú tam myšlienky sv. Vincenta, súradnice liturgických čítaní na jednotlivé dni, katolícky i občiansky kalendár.

V edícii “spoločníci na ceste” vychádza už tretia kniha. Je o sv. Lujze de Marillac, ktorú mnohí poznajú ako spoluzakladateľku Dcér kresťanskej lásky.
Takmer 350 rokov bola prakticky neznáma, v tieni svojho učiteľa a priateľa sv. Vincenta de Paul.

Lujza de Marillac bola manželka, matka, vdova, učiteľka, opatrovateľka, sociálna pracovníčka, ale aj zakladateľka.
Bola organizátorka a radikálna mysliteľka, ktorá svoj život žila intenzívne a oduševnene.
Vedela trpieť, ale aj milovať. Skrze utrpenie a lásku sa stala mystičkou v činnosti. Jej život a spiritualita sa tešia hlbokému záujmu u tých,ktorých srdcia horia láskou k chudobným a opusteným ľuďom.

Pápež František nás pozýva, aby sme v nej objavili jemnosť a taktnosť milosrdenstva,ktoré nikdy nikoho neraní ani neponižuje, ale ktoré pozdvihuje a navracia odvahu i nádej.
Misijná spoločnosť sv. Vincenta ako každý rok, aj teraz pripravila vreckový Katolícky kalendár na rok 2019.

Sú tam myšlienky sv. Vincenta, súradnice liturgických čítaní na jednotlivé dni, katolícky i občiansky kalendár.

Modlíme sa s Alžbetou Setonovou

Ďalšou v poradí z edície "spoločnící na ceste” je kniha Modlíme sa s Alžbetou Setonovou.
Prvá svätá Spojených štátov amerických je pre nás európanov veľmi málo známa.
O to viac môže zaujať čitateľa a pomôcť mu uvedomiť si, čo má a ďakovať za to.

Jej dynamizmus a autentickosť môže byť príkladom aj pre našu dobu a pre ďalšie generácie, čo žena môže a musí dokázať, aby splnila svoju úlohu pre dobro celého ľudstva.

V jej osobe sa nájdu tí, ktorí túžia prežiť aktívny život a angažovať sa; matky, ktoré z rôznych dôvodov vychovávajú svoje deti samé; všetci, ktorým výchova mládeže nie je ľahostajná.

Alžbeta je blízka konvertitom a osobám, ktoré uchvátil Kristus v Eucharistii, ako aj každému, komu záleží na chudobných.

Je pred vami život, ktorému dal Ježiš chuť a zmysel.

Katolícky kalendár 2018

Misijná spoločnosť sv. Vincenta ako každý rok, aj teraz pripravila vreckový Katolícky kalendár na rok 2018.

Sú tam myšlienky sv. Vincenta, súradnice liturgických čítaní na jednotlivé dni, katolícky i občiansky kalendár.

Modlíme sa s Frederikom Ozanamom

V jubilejnom roku 400 výročia vzniku charizmy sv. Vincenta vychádza kniha o blahoslavenom Frederikovi Ozanamovi. Nie je to len jeho životopis, ale pozvanie k modlitbe na základe jeho myšlienok a životných postojov, v ktorých dozrieval ako študent a neskôr profesor prestížnej parížskej Sorbony, manžel a otec rodiny, veriaci a angažovaný laik.

Frederik Ozanam chcel obopnúť svet sieťou lásky. Sv. Ján Pavol II, ktorý ho pred 20 rokmi na stretnutí mládeže v Paríži vyhlásil za blahoslaveného o ňom povedal, že išiel v ústrety tým, ktorí viac potrebovali byť milovaní a ktorým sa Boh, ktorý je láska, nemohol zjaviť konkrétnejšie ako skrze lásku druhého človeka. Frederik inicioval vznik konferencií - malých spoločenstiev ľudí ochotných pomáhať, ktoré aj dnes pôsobia na 23 miestach Slovenska, v 151 krajinách sveta a pomáhajú viac ako 30 miliónom ľudí. Kniha je súčasťou edície Spoločníci na ceste, v ktorej pripravujeme pozvanie k modlitbe so sv. Vincentom de Paul, sv. Lujzou de Marillac a sv. Alžbetou Annou Setonovou.

Moja misia na Haiti

Už viac než desať rokov sa Slovensko zapája do zbierky BOJ PROTI HLADU, ktorú organizuje vincentínska rodina. Jej výťažok je venovaný na pomoc chudobným na Haiti, Hondurase, Ukrajine, v Rusku, Albánsku i na Slovensku. Sestra vincentka Anna Ciganpalová sa podelila o svoje zážitky zo služby na ostrove Haiti, kde pôsobila takmer 4 roky, dokonca aj po ničivom zemetrasení v roku 2010. Pútavou formou predstavuje život i zvyky, materiálnu i duchovnú situáciu ľudí na Haiti. Knižka je poďakovaním všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zlepšenie životných podmienok a vrátili dôstojnosť ľuďom tohto ostrova.

Pan Vincenc

Francúzsky autor Jean-François Six dokázal 79 rokov života svätého Vincenta de Paul vtesnať na niekoľko desiatok stránok. Jednoduchým a pútavým spôsobom približuje to najdôležitejšie o mužovi, ktorého v 16. storočí nazývali „svedomím francúzskeho kráľovstva“. Vincentovou životnou líniou bola svätosť, nie slovami ale skutkom. Každá doba a situácia je Božím pozvaním k veľkému životu. Aj tá ťažká a zlá sa môže stať dobrou, ak pochopíme jej znamenia a veľkoryso budeme na ne odpovedať. Lebo doba, to sme my. Kniha vychádza v českom jazyku.

Deviatnik a Litánie

Deviatnik pripravili sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v spolupráci s vydavateľstvom Vincentín.
Pomôže nám v duchu sa preniesť na milostivé miesto zjavenia Panny Márie do kaplnky na rue du Bac v Paríži a vyprosiť si milosti na príhovor Panny Márie Zázračnej medaily.
Krátke podnety doplnené o grafické znázornenie symbolov, ponúkajú možnosť spoznať posolstvo Zázračnej medaily a vedú k zamysleniu i konkrétnemu predsavzatiu pre život.
Táto útla brožúrka je obohatená fotografiami z miesta zjavenia a obsahuje aj litánie k svätej Kataríne Labouré, ktorá bola aktérkou tohto súkromného zjavenia.

Katolícky kalendár 2017

Misijná spoločnosť sv. Vincenta ako každý rok, aj teraz pripravila vreckový Katolícky kalendár na rok 2017.

Sú tam myšlienky sv. Vincenta, súradnice liturgických čítaní na jednotlivé dni, katolícky i občiansky kalendár.

Služba zmierenia

Tento titul sa dostáva k slovenskému čitateľovi pri príležitosti prvej misiologickej konferencie na Slovensku, organizovanej Katedrou misiológie na Vysokej škole sv. Alžbety v spolupráci s Misijnou spoločnosťou sv. Vincenta de Paul v októbri 2016,
na ktorej autor predniesol hlavnú prednášku na tému “Znamenia čias pre misijnú činnosť dnes i do budúcnosti”.

Profesor Robert J. Schreiter, C.PP.S. z Chicaga vo svojej knihe “Služba zmierenia, spiritualita a stratégie” pomáha pochopiť dôležitosť zmierenia, potrebného pre jednotlivcov i celé skupiny či národy.

Kniha ukazuje zmierenie ako spiritualitu a ponúka určitý návod a smer na zodpovedanie otázok, ktoré ťažia a ubíjajú. Nie je príručkou na zmierenie, ale pokusom o podelenie sa s určitými postrehmi, ktoré z kresťanského pohľadu môžu zmiereniu napomôcť.

webmail