Tridsiata prvá nedeľa "cez rok"

1234

Odpustenie a spása pre všetkých
(Lk 19,1-10)

Kristus je jediné naplnenie našich túžob.

AI
Média často hľadajú celebrity; osoby, ktoré vyčnievajú z bežného štandardu. Ponúkajú nám príbehy, bulvárne články o ľuďoch pochybnej minulosti a prítomnosti, ktorí sa nezaujímajú o ostatných ľudí a ani o vlastnú budúcnosť. Ale, ktorí sa snažia užiť si „tu a teraz“ plným priehrštím, neraz až amorálnym spôsobom. V týchto dňoch celý svet hľadá záblesk svetla z tmy ekonomickej recesie. Ľudia prehnane očakávajú východiská, ba až zázraky od politikov, ktorých ani nepoznajú. Ľuďom priniesla nová situácia stratu miesta, stratu peňazí a stratu vízie do budúcnosti. A mnohí padli až na dno spoločnosti. Svet sa díva a hľadá pomoc v ekonomických experimentoch dúfajúc, že prinesú pozitívny výsledok.

KE
Ježiš tiež prichádza niekoho hľadať. On však neprichádza hľadať celebrity, slávne osoby na výslní ich politického a ekonomického zenitu, ale „hľadať a zachrániť, čo sa stratilo“ (Lk 19,10).

DI
Pán Ježiš zostupuje s učeníkmi do Jericha. Jericho je najhlbšie položené mesto na svete. Nachádza sa 250 metrov pod morom. A z Jericha Ježiš následne stúpa do Jeruzalema. Výškový rozdiel oboch miest je viac než 1000 m.
Jericho symbolizuje prechod Židov z púšte do Zasľúbenej zeme. A súčasne bolo aj miestom, cez ktoré mal prejsť budúci Mesiáš. V predchádzajúcej kapitole vidíme udalosť pyšného farizeja a utiahnutého mýtnika. Všímame si ako Ježiš prijíma a pozdvihuje deti, ktoré v tom čase nemali žiadne práva. Deti symbolizujúce všetkých na okraji spoločnosti. Vidíme bohatého mladíka, ktorý cíti, že k jeho dokonalosti ešte niečo chýba. A nakoniec uzdravenie slepého. Dnes sa objavuje ako hlavná osoba mýtnik Zachej.
Nečestní colníci alebo skorumpované osoby z daňových inštitúcií neboli vítanými hosťami, ani dnes a ani v Ježišových časoch pre čestných ľudí platiacich dane. V čase Ježiša obyvatelia impéria platili rímskemu cisárovi priame a nepriame dane. Priame dane, napr.: daň z hlavy, daň z majetku sa platili zodpovedným inštitúciám v príslušných obvodových mestách. Nepriame dane boli clá a poplatky rôzneho druhu. Ako daň z cesty, daň za vstup do mesta, daň za použitie mosta, daň za dovoz a vývoz tovaru... Vymáhanie nepriamych daní sa ponechávalo tzv. ,,nájomcovi dane.“ Obyčajne človekovi, ktorý ponúkol za miesto najviac peňazí. Bol to výnosný obchod pre obe strany. V každom prípade štát mal zaistený príjem, lebo vyberač dane musel vždy odvádzať predpísanú sumu za isté obdobie. Inak stratil výnosné miesto. Ako vymáhal peniaze, to už bola jeho vec. Situácia v praxi bola taká, že colníci sa snažili dostať z ľudí mnohonásobne viac z platenej sumy. Ako plasticky vidíme na ,,prípade Zachej“ v dnešnom evanjeliu.

Kto bol Zachej? Bol bohatý a súčasne nešťastným až chudobným, lebo ho ľudia nenávideli. Nemal žiadnych priateľov. Človek so špinavými rukami, lebo nielenže paktoval s okupantmi, ale robil aj výnosné obchody a zbedačoval vlastný ľud. Z malého, nenápadného človiečika sa stal veľký muž s veľkou mocou. Na všetkom, čo vchádzalo a vychádzalo z Jericha mal obrovský zisk. Aký mal motív prísť dnes na miesto? Chcel sa skryť pred mestom, pred Ježišom? Alebo očakával niečo od Ježiša, novú senzáciu, zázrak? Koho zas uzdraví? Snáď sa na neho nebude hneď dívať ako na malého človiečika, podvodníka... Ježiš prichádza, no Zachej je ešte stále skrytý. Nestane sa opäť predmetom výsmechov, potupenia? Chcel všetko vidieť a súčasne nechcel byť nikým videný. Ježiš sa zastavuje. Pozerá sa na muža, ktorý v očiach ľudu skrýva svoju temnú minulosť: nečestné peniaze, vymámenú moc od pohanských okupantov. Už sa viac nemôže schovať, je nájdený. Zachej sa pozerá na Ježiša a Ježiš sa pozerá na Zacheja. Dva pohľady úplne rozdielnych osôb sa navzájom stretli. Zachej pociťuje hlboké dotknutie. Lásku a pravdu, ktorá všetko odkrýva, bez toho aby mu Ježiš niečo vyčítal, alebo sa mu vysmieval. Nie, Zachej cíti, že niekto stojí o jeho osobu.
Zachej mlčí, napriek tomu, že má túžbu niečo povedať. Iniciatíva vychádza od Ježiša: ,,Zachej, poď rýchlo dolu!“ (Lk 19, 5). Áno, je to milosť. Ježiš sa dáva pozvať k Zachejovi. Ba dokonca Ježiš chce jesť so Zachejom. Zachej potrebuje chvíľu, aby sa spamätal z úžasu. Prísť k nemu na obed – to už dlho nik nechcel. Veď ľudia sa mu vyhýbali ako nákazlivej chorobe. Nik s ním nehovoril. A teraz, chce známy rabi dokonca s ním jesť... Zalievajú ho vlny horúcich závanov –nie je to pocit zahanbenia. Je to radosť. Chápe, že je to šanca stať sa iným. Nie lakomým Zachejom, ktorý len zhrabúva, zhromažďuje, zbedačuje. Ale Zachejom, ktorý „dnes“ – v túto chvíľu dokáže nezištne dávať. Zachejom, ktorý miluje a je milovaný.

PAR
Mnohých z vás pri čítaní tejto časti evanjelia už isto napadla otázka: Kto by bol Zachejom pre Ježiša v súčasnej dobe? Moji susedia, nesympatický kolega, lakomí príbuzní? Nie, Zachejom je niekedy každý jeden z nás, či chceme alebo nie. Zachejom sú často rodičia, ktorí nemajú žiaden čas na svoje deti. Zachejmi sa stávajú deti, keď zabúdajú na rodičov v starobe. Keď začnú odsúvať vlastné matky a otcov do úzadia, aby viac nezavadzali v ich živote. Inými slovami, Zachejmi sa stávame, keď začne v našom živote viac platiť: mať, namiesto byť.
Aký cieľ máme v živote? Vy mladí iste chcete dokončiť úspešne strednú, vysokú školu. Nájsť si zamestnanie, šťastne sa vydať, oženiť....Ale je naozaj taký človek úspešný, šťastný? Prečo sa viac ako polovica manželstiev na Slovensku končí do piatich rokov rozvodmi? Ján Pavol II. povedal, že človek sa začne oddeľovať od druhého, pretože nadobúda egoistický dojem, že viac dáva, ako sa mu dostáva zo vzťahu.
Zamysleli sme sa niekedy, čo si vezmeme z nášho majetku do večnosti? Koľko peňazí si dáme do truhly? Kde je náš poklad? Ježiš nás učí niečomu inému. On, hoci bol bohatý, stal sa pre nás chudobným, aby sme sa jeho chudobou obohatili (porov. 2 Kor 8, 9). Uvedomme si, že peniaze sú len prostriedkom, nie cieľom nášho života. Ježiš nás súčasne učí neposudzovať a neodsudzovať tých, ktorí si uvedomia svoj hriech a snažia sa žiť ako autentickí Kristovi bratia a sestry. On ponúka milosť odpustenia dnes aj mne, ak mu dovolím vstúpiť do najhlbších hĺbok môjho srdca. On čaká a klope. On vie, že ho neodmietnem.

MY
Predstavme si človeka čo začal podnikať. Začalo sa mu dariť. A svoj majetok neustále zveľaďoval. Avšak bol lakomý sám na seba. Nielenže nedoprial svojim zamestnancom, ale ani rodine. A peniaze nepocítil ani on. Jedného dňa povedal, že si predsa len kúpi auto. Bol pyšný viac na auto, ako na vlastnú rodinu. Moderné auto zabezpečil všetkými bezpečnostnými systémami. Ale stále to bolo málo. Bál sa o svoje peniaze, bál sa o svoje auto, o svoju istotu a celé noci nespával. Až v jeden deň nainštaloval výbušný systém do auta. Pred každým štartovaním bolo nutné zastaviť výbušný systém. Hovoril: ,,Keď už niekto auto ukradne, nech v ňom aj zhorí!“ Jedno včasné ráno sa podnikateľ ponáhľal na obchodné rokovanie. Ako sadol do auta, zabudol odinštalovať nástražný systém. Auto s jeho telom zhorelo do tla, na jeho vlastnom pozemku pred očami jeho manželky a rodiny.

Nedajme sa opásať bohatstvom tohto sveta ako podnikateľ v príbehu. Ale naplňme svoj život zmysluplným obsahom: láskou, pomocou, snahou zmeniť sa. Blízkosť, alebo vzdialenosť medzi osobami určuje ich vzťah. Boh, v ktorého veríme, nie je ďaleko od nás. On nie je kozmickou energiou, silou. Nie je Bohom, ktorý stvoril svet, stvorenia a vydal ich napospas vlastnému osudu. On je tu. Je medzi nami aj v tejto chvíli. On chce dnes zostúpiť do môjho vnútra, kde chce zničiť môj egoizmus, môj hriech. Nechajme Ježiša konať – nechajme ho liečiť naše vnútro. Pustime lúč Kristovej lásky, milosrdenstva a odpustenia do nášho najvnútornejšieho sveta, do nášho srdca.

ADE
Boh sa stal človekom. On však neprišiel hľadať a tlieskať lacným, populistickým politikom v národe, a pohanskom Ríme, ktorí prichádzajú a odchádzajú ako asteroidy vo vesmíre. Nehľadal, ani vzdelaných filozofov – do svojho „tímu učeníkov“ a bohatých magnátov – donátorov pre svoje ciele. On prichádza hľadať a zachrániť, čo stratilo. Prichádza k človekovi, prichádza kvôli mne, aby naplnil moju ľudskú túžbu po šťastí a naplnení. Ježiš neprináša experiment, nejasnú víziu, ktorá sa možno naplní v ďalekej budúcnosti. On prináša a ponúka každému jediný kľúč pre život: všetkým národom, po všetky časy. Prináša Evanjelium Božieho odpustenia, milosrdenstva vo večnom spoločenstve Trojjedinej Lásky.

Amen.

webmail