Tridsiata nedeľa "cez rok"

1234

Pokora (Lk 18, 9-14)

Buď pokorný.

AI
Pri jednom stretnutí na katechéze mladí čítali stať práve z dnešného evanjelia. Reakcia jedného z chlapcov bola zaujímavá. Hovorí: „Tak toto sa ma vôbec netýka. Mne je ten farizej taký protivný, že sa mi vôbec nemôže stať, že budem ako on. Ale poznám takých ľudí, ktorí sú nafúkaní a radi posudzujú iných.“

KE
Chlapec si vôbec neuvedomil, že reagoval presne, ako farizej v dnešnom Božom slove, ktorý sa modlí: „Bože, ďakujem ti že nie som, ako ostatní ľudia: vydierači, cudzoložníci a že nie som ako tento mýtnik“ (Lk 18,11b), ktorého modlitba znela: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu“ (Lk 18,13b).

DI
Zo skúsenosti vieme, že keď chcel Pán Ježiš hovoriť o niečom dôležitom, použil podobenstvo, aby to jeho poslucháči ľahšie pochopili. V dnešnom podobenstve Ježiš poukazuje okrem iného na dve ľudské vlastnosti: pokoru a pýchu.
Pokora je matka všetkých čností. V živote každého človeka je nesmierne dôležitá. Pokorného človeka z dnešného evanjelia predstavuje mýtnik. Všimnime si, mýtnik nikoho neposudzuje, nič si o sebe nenamýšľa, ale priznáva si svoju hriešnosť. Uvedomuje si, že je hriešny - a toto si dokáže priznať len pokorný človek. Opak pokory je pýcha. Pyšný človek sa správa ako farizej v dnešnom evanjeliu. Myslí si, že je najlepší. Pohŕda inými. Modlí sa: „Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia.“ Pýcha nie je dobrá vlastnosť a ešte nikoho neurobila šťastným. Hovorí sa, že pýcha peklom dýcha! A to vieme, čo znamená. Znamená to asi toľko, že ak s pýchou človek nezápasí, tak ho úplne zničí a človek môže stratiť večný život. Dajme pozor, lebo pýcha je v každom človeku. Človek môže mať s pýchou problémy aj celý svoj život. Dokonca sa hovorí, že pýcha zomiera až päť minút po smrti človeka.

PAR
Keď hovoríme, že pýcha je v každom človeku, možno sa nám teraz v mysli premietajú tváre konkrétnych ľudí, o ktorých by sme mohli povedať, že sú pyšní a konajú ako farizej z dnešného evanjelia. Možno sa nám práve teraz v mysli premietajú konkrétni ľudia, ktorých poznáme a o ktorých vieme, že o sebe hovoria, že sú najlepší, ktorí o sebe prehlasujú, že sú pokorní, ktorí si o sebe myslia, len to najlepšie. Ale o ktorých zo skúsenosti vieme, že veľa vecí robia iba naoko.
Premietla sa nám v mysli aj naša tvár? Napadlo nás, že i my často konáme ako farizej? Alebo sme sa dali nachytať ako chlapec, ktorého som spomínal v úvode? Pamätáte si ešte jeho reakciu? On si tiež o sebe myslel, že sa mu nemôže stať, že bude taký, ako farizej, ktorý o sebe hovorí, že on je ten najlepší. Priznajme si, tento zlozvyk je aj v nás. Radi pohŕdame inými. No od tohto zlozvyku sa musíme oslobodiť. Snažme sa preto zmeniť naše konanie.

MY
Začnime hneď od tých, ktorí pôjdu dnes s nami z kostola a to tak, že si budeme všímať viac, čo je na nich dobré a pekné. Poobzerajme sa okolo seba a hľadajme dobro. Objavujme v sebe vlastnosti farizeja a snažme ich nahrádzať pokorou.

Ako seminarista som mal takúto skúsenosť. Po štvrtom ročníku sme počas prázdnin mali povinnú charitatívnu prax. Ja som bol okrem iného na charitatívnej praxi v Žakovciach. Možno ste o Žakovciach už niečo počuli. Je tam inštitút Krista Veľkňaza, kde sa starajú o bezdomovcov, slobodné mamičky a postihnutých. Bol som tam iba jeden týždeň, ale poviem vám, je to naozaj škola pokory. Tam sa človek viac zamyslí nad sebou, nad svojou pýchou. Priznám sa, že prvé dni mi tam nechutilo ani jesť. Vadili mi ľudia, ktorí po práci prišli do kaplnky a zapáchali potom, hnojom .... Myslím, že ľahko by sa tam človeku mohlo stať, že by si povedal práve slová dnešného evanjelia, nad ktorými sa zamýšľame: „Bože ďakujem ti, že nie som ako títo ľudia.“

V tomto prostredí som si uvedomil, že pre človeka pokora je veľmi dôležitá. Potvrdilo sa mi to pri našom odchode, keď nám kňaz, ktorý tam pôsobí, na rozlúčku povedal, že nám praje len jedno a to, aby sme boli pokorní.

ADE
A toto prajem aj vám, dávajme si pozor, aby sme sa sebavedome nevypínali nad druhých a nenamýšľajme si, že sme tí najlepší. Viem, objaviť v sebe farizeja vôbec nie je ľahké. Preto vyprosujme si dnes jeden druhému ducha pokory. A volajme spolu s mýtnikom: „Bože buď milostivý mne hriešnemu.

Amen.

webmail