Poukázať na jednotu v manželstve

(Mk 10,7)

Milí snúbenci! Dnes ste prišli v sprievode svojich najbližších do chrámu sviatočne oblečení, pretože v tento deň nastáva podstatná zmena vo vašom živote. Stanete sa pred Bohom a pred ľuďmi svoji. Cirkev vás s radosťou víta. Vaším manželským zväzkom pribudne do jej spoločenstva nová rodina. Prišli ste pred oltár, kde spečatíte svoju túžbu a vykročíte na začiatok novej cesty. Vaše tváre poznačuje vážnosť, pretože to "áno", ktoré idete vyjadriť, nie je maličkosťou. Ako potoky sa zlievajú v jeden, tak sa vaše dva životy stávajú jedným nerozlučiteľným manželským životom. Kadiaľ potečie tok vášho života a čo vám prinesie? Je veľa záhad v tomto začiatku, preto ten vážny krok. Ale na vašich tvárach vidno aj nádej, pretože prichádzate pred oltár Toho, ktorý má v rukách osudy nás všetkých a tie ruky sú aj láskavé, aj mocné.

Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí: „Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a stanú sa obidvaja jedným telom“ (Mk 10, 7).

Vidíme, ako je to vo svete okolo nás. Hlad, nenávisť, rozpory, nezhody a roztržky. Niet jednoty, lebo niet lásky. Ale prečo? Pretože ľudia nechcú byť deťmi nebeského Otca, ktorý veľmi miluje jednotu. Viera hovorí, že v Bohu sú tri osoby a tieto tri samostatné osoby tvoria jedno. Boh teda tak miluje jednotu, že z troch osôb robí jedno božstvo. A jeho Syn, Ježiš Kristus, prosil takto za tých, ktorých mal rád až do krajnosti, aby boli všetci jedno. A to myslel na všetkých, nielen na tých, ktorých mal pred sebou. A teda aj na nás. Cirkev však neprestáva zdôrazňovať, že naše šťastie a pokoj je vo vzájomnom pochopení, v splynutí myslí a sŕdc v jednote. Napriek tomu vieme, ako to vyzerá s našou jednotou.

Milí snúbenci, Božie slovo vám niekoľkonásobne povedalo, že budú dvaja jedným telom. Idete teraz utvoriť jednotu, ktorá je zvláštna, mimoriadne silná, nenarušiteľná, jednota bez páru a tým vyzývať aj druhých k nej. Idete ju tvoriť aj okolo seba, všade, kamkoľvek sa pohnete, nielen vo svojej rodine, ale v každom styku, do ktorého vás Pán okolnosťami a príhodami postaví. Istotne, vašou veľkou snahou bude, aby táto vaša jednota obstála, aby bola dosť silná a aby ju nič nenarušilo. Viete dobre, ako je ohrozovaná vo veľkom svete a ako je ohrozovaná aj v tom malom, ktorým je rodina a manželstvo. Nezaškodí tu pripomenúť to, čo vy už zaiste viete. Chcem povedať o niektorých nebezpečenstvách, ktoré by mohli poškodiť túto vašu jednotu, čo by istotne nebolo Božím prianím a vaším šťastím.

Na vašu jednotu môže zaútočiť niekto zvonku, obyčajne to odtiaľ začne. Žena sa domnieva, že stretne lepšieho a krajšieho muža, a muž sa zasa domnieva, že stretne krajšiu a lepšiu ženu. Obyčajne to však býva iba klam. Mária, podľa Božej vôle, nikto ti nebude lepším a krajším mužom ako Peter a tebe, Peter, nikto nebude krajšou a lepšou ženou ako Mária. Osvojte si toto presvedčenie! Bude vám výdatnou pomocou proti nebezpečenstvám, ktoré by mohli ohroziť vašu jednotu.
Istotne, za to, že tu teraz stojíte, ste vďační aj svojim rodičom: za život, ktorý vám dali, výchovu, ktorou vás doviedli do dospelosti. Ale tu si nám treba uvedomiť, že ich prítomnosť môže byť pre vás niekedy tiež nebezpečenstvom. Nikto vám nehovorí, žeby ste mali prestať milovať svojich rodičov, ale Kristus vraví, že vy ste si viac. Váš vzájomný vzťah musí byť úprimnejší a silnejší, ako bol medzi vami a vašimi rodičmi. Rodičia vám isto budú radiť, pretože ste mladí a že iba začínate. Budú vám možno dobre radiť, no vy vždy zvážte, čo vám povedia, a až potom sa rozhodujte, keď sa aj medzi sebou poradíte. Postavte sa pred Pána, ktorý žiada lásku a úctu k rodičom, ale ktorému ešte viac ide o tú vašu vzájomnú. Keby sa tieto dve lásky dostali do sporu a mala by sa ohrozovať vaša jednota, navyknite sa poslúchať Toho, ktorého máme všetci poslúchať, a nikdy neobanujete. Nechcem tu nikoho uraziť ani odsúdiť, len Boha chcem uprednostniť - jeho svätú vôľu pred našimi, nie vždy svätými nárokmi.
Je tu ešte jedno nebezpečenstvo, to najbližšie, ktorým si môžete byť vy sami. Jednota je možná tam, kde je rovnaké zmýšľanie, cítenie, chcenie, kde sa obidvaja usilujú podľa nejakého spoločného pravidla odstraňovať svoje nedostatky a osvojovať si potrebné čnosti. Veľmi vám pomôže, ak sa ešte nebudete považovať za dosť dokonalých. Ak sa nebudete chcieť vzdať niektorých svojich chýb, počítajte s tým, že bude medzi vami rásť napätie zo dňa na deň. Rozmnoží tak medzi vami chlad, a možno, že aj urážky, ktoré ako vieme, v dnešných manželstvách a rodinách nie sú zriedkavosťou. A príčina? Už sme povedali osobné chyby, ktorých sa jeden alebo druhý nechce vzdať.

Marek bol snaživý a seriózny mladík a Júlia pekné a múdre dievča. Prv než narukoval, chcel jej dať nejaký dar. Dar, ktorý by jej pripomínal jeho lásku. Musel však počítať so svojimi financiami, z ktorých mnoho odčerpal nákup kníh potrebných na štúdium. Chodil po obchodoch a veľkoskladoch. Po dlhom hľadaní sa rozhodol. Kúpil veľký sýtočervený dáždnik. Pod týmto dáždnikom si dali prvé zbohom, vymenili si sľub lásky a rozhodli sa, že sa vezmú. V novom dome však dáždnik ostal zabudnutý v komore. Roky ubiehali, prišli deti, starosti, nejaké napätie, navyše nuda, a k tomu dlhé mlčanie. Raz večer, ako tak sedeli na pohovke a zívali pred televízorom, Júlia zrazu vstala, utekala do komory a po chvíli sa vrátila s červeným dáždnikom a otvorila ho. Malý mráčik prachu sa rozletel do vzduchu. Potom si s otvoreným dáždnikom sadla na pohovku. Po dlhšej chvíli si k nej pod dáždnik prisadol aj Marek. Nakoniec sa nežne objali a znovu našli svoje sny stratené pod popolom dní. Vidíme, že keď sa Marek a Júlia vrátili na začiatok svojho vzťahu a oživili si spomienky pod dáždnikom, ich vzťah akoby bol začal znovu fungovať.

Milí snúbenci, hľadajte preto stále to, čo vás zjednocuje, aby ste prekonali to, čo vás rozdeľuje a vracajte sa stále na začiatok vášho vzťahu, keď prídete v manželstve do krízy.

Nech vám je Pánovo slovo, telo a prítomné spoločenstvo stálou, účinnou pomocou na vašej ceste, aby ste sa vedeli zbavovať všetkých svojich chýb a takto si boli stále bližší, stále milší a stále úspešnejší vo vytváraní tej jednoty, ktorú máte potom darovať cez svoju rodinu aj mnohým iným, a stali sa tak požehnaním nielen pre svoju rodinu, ale aj pre svoje okolie. Nech vám je táto krátka, ale nazdávam sa, jasná pripomienka zároveň aj prianím, ktoré chcem premeniť na modlitbu.

Pane Ježišu, ty miluješ jednotu. Prosíme ťa za týchto snúbencov, aby vedeli medzi sebou vytvárať takú jednotu, ktorej centrom budeš ty a aby si ju nedali ničím rozdeliť.

Amen.

*Sobášna homília Antona Šuňavského


webmail