Pohreb muža

123456789101112131415

Bdenie Mk (13,33-37)

Ako byť pripravený na smrť.

AI
Dnes začíname obdobie adventu, obdobie očakávania. Tento adventný čas nám má pripomenúť očakávanie prvého príchodu Pána Ježiša na zem na jeho narodenie, ktoré bolo pred 2000 rokmi. Ale advent je aj očakávanie druhého príchodu Pána Ježiša, ktorý odišiel aby nám pripravil miesto v nebi. On príde vzkriesiť všetkých na konci vekov a tí ktorí sa snažili žiť počas života na tejto zemi spravodlivo, budú s ním žiť naveky.

KE
Počujeme ako Pán Ježiš upozorňuje svojich súčasníkov na to, čo majú robiť aby mohli žiť večne. „Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas“ (Mk 13,33).

DI
Bedliť znamená každý deň si plniť svoje povinnosti voči Bohu a voči ľudskej spoločnosti, každý na tom mieste kde je, kde žije a vtom čase, ktorý práve prebieha. Teda bedliť znamená byť vždy v strehu, čiže nepovaľovať sa, neleňošiť a vedieť vždy využiť správne čas. No pritom myslieť na Pána, s ktorým sa máme raz stretnúť a vydať účet z toho čo som urobil počas svojho života či už tento život bol krátky alebo dlhý.
Tieto slová pán Ježiš vysvetľuje v podobenstve, kde pán ide preč z domu a dlho sa nevracia. Jeho sluhovia ho aj napriek tomu plnia si svoje povinnosti, ktoré im pán dal. Neustále očakávajú jeho príchod. On keď príde a ich nájde bdieť dá im veľkú odmenu.

PAR
Tak ako sluhovia nevedeli kedy príde pán domu, nevieme ani my kedy príde smrť, kedy zomrieme. Vieme o nej že príde alebo nastane a vieme aj prečo je smrť na zemi. Pre následky dedičného hriechu.
Pán Ježiš nás upozornil na to myslieť a pamätať, aby sme boli pripravení odovzdať mu účet, z toho čo sme vykonali zo svojimi darmi, talentami, milosťami. Každá smrť, každé utrpenie predchádzajúce smrť nás upozorňuje na to, že máme bedliť. Máme byť pozorný voči okoliu, voči ľuďom čo žijú okolo nás. Je potrebné hľadať pravdu prečo žijeme, aký zmysel má život , aký zmysel má smrť. Teda nespať a myslieť si že tento život pominie a my sa už viac nemusíme o nič starať. Práve naopak stále sa na ňu musíme pripravovať. Každé ráno každý večer myslieť na to , či som zo sebou spokojný a či by bol spokojný so mnou aj Pán, keby si má dnes povolal k sebe. uvedomujem si že tu niesom navždy rás príde smrť, Pán Ježiš bude chcieť vidieť preto aby sme po smrti v stali do večnosti. On vie že sme slabí, že padáme, ale pamätajme na to aby sme vedeli aj vstať a to čí m skôr. Nenechajme aby nás smrť našla nepripravených.
Tak ako sa v terajšom čase adventu pripravujeme na Vianoce, na príchod Krista . tak aj počas sa pripravujeme na život po smrti s Ježišom. Ten ktorí sa nepripravuje ne Vianoce, nemá s ich príchodu radosť, ba ma z nich strach, pretože si nevie predstaviť čo od n ich môže očakávať. Nie je na nich prepravený, nie j rád že tak rýchlo prišli. Tak ani človek počas svojho života, pokiaľ nebdejú a nie je pripravený, bojí sa smrti. Nadáva na ňu, no nič mu to nepomôže. Je tu len jedno východisko pamätať na ňu.
Pán Ježiš nevraví len o tom, že príde a ľudia ho majú čakať, ale vraví aj to čo bude potom keď príde a nájde bedliť ľudí. Nájde ich pripravených. Ukazuje nám, čo nás čaká ak budeme opravdivo bdieť. Ak aj napriek svojím chybám, pokleskom budeme mu veriť a stále sa snažiť byť lepšími.

MY
Na jednom polostrove jazera Como je veľká osamela vila z veľkou záhradou. Býva v nej iba záhradníka on aj sprevádza návštevníkov. Raz mu jeden človek dal otázku. -„Ako dlho ste už tu?“ On mu odpovedá: -„Dvadsaťštyri rokov.“-„A ako často tu bolo panstvo za ten čas?“-„Štyrikrát.“ -„A kedy to bolo naposledy?“-„Pred dvanástimi rokmi,“ záhradník odpovedal. -„Som tu takmer vždy sám. Zriedkakedy sem niekto príde.“ -„Ale záhradu máte upravenú, tak prekrásne pestovanú, že by panstvo mohlo prísť už zajtra.“ Záhradník sa usmieva a hovorí: -„Dnes, pane, dnes.“

Podobne by sa aj pri nás mohol zastaviť niekto a opýtať sa: „Ste pripravený na príchod smrti, ktorá by nastala zajtra, alebo o týždeň?“ Čo by sme odpovedali, bolo by to podobne tomu čo povedal záhradník, dnes, už dnes môže prísť. Ak áno tak je to dobre, ak nie treba niečo s tým robiť. Pýtame sa, čo? Nuž aj cez tento adventný čas, ale aj inokedy môžeme pristúpiť k sviatosti zmierenia, ktorou sa očistíme od hriechov a pripravíme sa na prijatie sviatosti Eucharistie, ktorá je posilou pre náš život, naše myšlienky, slová a skutky v ňom. No zároveň sme pripravený na smrť, ktorá je vlastne narodením pre večný život.

ADE
Drahá smútiaca rodina, bratia a sestry, prosme v tomto adventnom čase Pána Ježiša, aby nám dal silu, byť vždy pripravení. Vždy bdieť. Pane daj aby sme boli vždy pripravení na smrť ako boli sluhovia pripravení na príchod svojho pána neustálym bdením. Ježišu prosíme ťa aj za tohto nášho zomrelého brata, aby sa s tebou stretol po svojom zmŕtvychvstaní.

Amen.

*Porov.: FLOREK, J.: Seminárna práca z homiletiky. Spišská Kaptula : 2002


webmail