Krstná homília na krst dospelého 9. nedeľa v roku "A"

Verím (Mt 7,21-27)

Povzbudiť katechumenov a veriacich, aby svoju vieru upevňovali sviatosťami a prejavovali skutkami.

AI
Drahý katechumen, milí mladí priatelia, bratia a sestry. V dnešnej dobe často krát počujeme od mnohých ľudí: „Som kresťan som pokrstený, ale do kostola nechodím, prikázania nedodržiavam a nezaujíma ma čo sa v Cirkvi deje.“

KE
Zišli sme v tomto chráme, aby sme nielen poďakovali za celotýždenné dobrodenia a vyprosili si požehnanie do ďalšieho týždňa, no táto dnešná nedeľa je však výnimočná. Pred nami tu stojí človek, ktorý o chvíľu nebude obyčajný človek, ale stane sa kresťanom a bude našim bratom v Kristovi. Aj on sa po dlhej príprave rozhodol, že svoj dom, ktorým je život postaví na skale ako sme to počuli v dnešnom evanjeliu.

DI
Čo myslel Pán Ježíš skalou? Čo je nemenné? Prírodu? Ta mení tvár stále. I naše poznanie prírody je stály proces omylov. Alebo možno filozofiu? I tá mení názory od generácie ku generácii. Či nejakú vedu? I tá vytvára stále nové teórie. Nemenná skala uprostred všetkého pohybu je len jediná: Tou skalou je Boh:
Väčšina z nás už veľa krát zažila, alebo videla ako sa stavia dom. Prv ako sa začne samotná príprava na stavbu, vyberie sa pozemok. Okrem mnohých parametrov, ktoré musia byť splnené je aj to, aby pôda nebola mokrá, mäkká a piesočnatá, ale suchá, tvrdá a kamenistá. Základy si vyžadujú pevnú pôdu, lebo pri stavbe domu takmer všetko závisí od základov. Dom postavený na pevnej pôde a ešte lepšie na skale odoláva búrkam i záplavám. Nijaká záplava nesmie podmývať dom postavený na skale. Kto len počúva Pánovo slovo je ako staviteľ, ktorý stavia dom na piesku. Navonok sa podobá domom, ktoré sú postavené na skale. Záplava ťažkostí, súžení, choroby utrpenia čoskoro ukáže aký je tu rozdiel.

PAR
Dnes sa nielen my tu radujeme v našej farnosti, ale celá Cirkev sa raduje, lebo pri dnešnej sv. omši sa zrodí jej nový člen. Som veľmi rád a teším sa, keď mladý človek v tomto pohodlnom a materiálnom svete hľadá Boha. Medzi sebou máme brata, ktorý chce prijať krst, čiže v tomto svete našiel Boha. Je to nádherné, pri uvedomení si, že mladý človek tu stojí v dobe, keď veľa jeho rovesníkov aj z našich radov betónujú základy na hoci rovnom, ale piesočnatej pozemku, na ktorom sa nemusia veľmi namáhať. Stavajú v tomto svete a keďže sú na rovine, dobrá tohoto sveta prichádzajú ľahšie. Moc, peniaze, prestíž sú hodnoty, na ktorých títo ľudia stavajú svoj život. Dostať sa na vrchol i prostredníctvom klamstva, pretvárky, či pokrytectva nepokladajú za nič mimoriadne. Títo ľudia sa prefíkane skrývajú za iných ľudí, veci alebo okolnosti, aby dosiahli to, čo si zaumienili. Sú schopní presviedčať kohokoľvek a kedykoľvek o tom, aké majú „sväté“ a „úprimné“ úmysly, len aby si získali dôveru, a tak mohli dať základy svojej kariére. Pritom však si neuvedomujú, že ich životný projekt, ktorý stavajú na týchto pochybných hodnotách sa môže veľmi ľahko zrútiť. Náš brat opustil život na tejto rovine a stavia dom na skale na základoch pravdy na ktorej sme ho postavili aj my. Začal budovať svoj život na spravodlivosti čo nikdy nebolo lákavé a ani ľahké. Takýto život totiž nutne vyžaduje pevnú chrbtovú kosť a obete. Na rovine našiel bolesť, beznádej a sklamanie. Je pravda, že toto sklamanie ani bolesť ho neminú ani tu na skale, ale má jednu výhodu. Výhoda, ktorú však nesie so sebou je neoceniteľná. Tento človek nikdy, ale ani my nebudeme konfrontovaný výčitkami svojho svedomia alebo okolia. Skutočná pravda nezatrasie základmi nášho hodnotového rebríčka, lebo podkladom je pevná skala, ktorou je Ježiš Kristus. On nás podrží a nedá nám spadnúť v žiadnej kríze.

MY
Na Orave v jednej dedinke sa ľudia rozhodli zaizolovať základy na dome, lebo im cez ne pretekalo hoci dom mal pevný podklad. Dom nebol moc starý. Začali kopať okolo základov, aby ich mohli natrieť smolou a nalepiť lepenku. No stalo sa čo nikto nečakal. Základy okolo domu, ktoré neboli zasypané hlinou nevydržali ten tlak domu, rozpadli sa a zrútil sa celý dom.

Možno sa niektorí pýtate: Čo nám chce týmto príkladom povedať? Však dom bol postavený na pevnom základe nebol postavený na piesku. To chcem povedať hoci nebol postavený na piesku a mal pevnú pôdu predsa sa zrútil. Tak aj náš život môže byť postavený na pevnom základe, ktorým je Kristus môže sa zrútiť ako týmto ľuďom na Orave. Nestačí postaviť základy na skale, ale je ich potrebné aj obsypať zemou, aby tlakmi, ktoré prídu v našom živote sa nerozpadli. Touto zemou je modlitba, sviatosti, kresťanský život, ale aj skutky, ktorými svedčíme o Ježišovi Kristovi.

ADE
My sme postavili život na skale, ktorým je Kristus a Ty drahý katechumen ho postavíš o chvíľu na Kristovi. Nebuďme kresťanmi len krstom, ale aj svojím správaním a všetkým čo ku kresťanskému životu patrí.
Pane Ježišu si tu s nami. Hovor našim hlasom, pomáhaj našimi rukami, dávame sa do tvojej služby – lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Amen.

*Porov. KRAJČ, P.: Seminárna práca. Spišská Kapitula : 2003-2004


webmail