Loštice - Česká Republika

Prežívať úzke spoločenstvo s Bohom a s človekom v zasvätenom živote pri napĺňaní charizmy sv. Vincenta de Paul, v jubilejnom roku 2000 15. augusta, bola v malom mestečku Loštice, zriadená naša komunita.

Loštice

Mesto Loštice leží v prostredí hornej Hané na juhu šumperského okresu, mesto kde sa vyrábajú známe olomoucké tvaružky, mesto dychovky a pohostinných ľudí. Podľa doložených správ z histórie, prvá písomná zmienka o Lošticiach siaha do r. 1267 a prvá správa o farskom kostole sv. Prokopa je z r. 1396.

Počas storočí, bol pôvodný gotický kostol prestavaný a rozšírený až po dnešnú hlavnú loď. Dočkal sa prestavby na prelome 17. a 18. storočia. Podľa záznamov z farskej kroniky z r. 1771 kostol slúžil rôznym cirkvám. Od r. 1642 kostol nepretržite slúži katolíckej cirkvi.

Po smrti posledného duchovného správcu farnosti, ktorý býval na fare, P. Jozefa Černého v r. 1991, farnosť bola spravovaná kňazom z Dubicka. Po dohode s olomouckým arcibiskupom dňa 15. 8. 2000 bola farnosť zverená do správy Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, slovenskej provincii. Od r. 2005 tu má taktiež svoje sídlo misijný tím, ktorý sa venuje dielu novej evanjelizácie.

Pod správu farnosti Loštice patrí obec Pavlov s kaplnkou sv. Cyrila a Metoda, ďalej obec Palonín s kaplnkou sv Jozefa. Vo farskom kostole sväté omše sú denne okrem pondelka.

V letnom období o 18.00h a v zimnom období o 17.00h, v nedeľu vždy o 9.30h. Výročné sväté omše 1x do roka bývajú v Žadloviciach a Obectove. Mesto v súčasnosti má niečo cez 3000 obyvateľov. Je tu taktiež denominácia a kostol československej cirkvi husitskej.

Viacej informácií nájdete na : www.mu-lostice.cz

Farnosť Moravičany

Malá, ale krásna obec neďaleko pretekajúcej rieky Moravy leží asi 3km od mesta Mohelnice. Podľa darovacích listín biskupa Alberta zo Šternberka je isté, že už v 14. storočí bol v Moravičanoch kostol aj fara.
Najstaršia časť kostola sv. Juraja je presbytérium v gotickom slohu s hviezdicovou klenbou. Farnosť patrila do majetku kartuziánov. Veľká prestavba kostola bola v 17. storočí.

Obec, ktorá má dnes asi 850 obyvateľov prežila pohnutú históriu: husitské vojny, nájazdy Švédov i katastrofálnu povodeň v r. 1997.
Posledný farár, ktorý býval na fare, P. Jozef Novák zomrel v r. 1993 a potom až do r. 2001 bola farnosť spravovaná exkurendo farárom z Dubicka.

Od r. 2001 správa farnosti bola zverená našej Misijnej spoločnosti. Do tejto farnosti dochádzame z blízkych Loštic. Sväté omše tu bývajú pravidelne každý štvrtok a to v letnom období o 18.00h a v zimnom období o 17.00h, a každú nedeľu o 8.00h.

Farský kostol sv. Juraja je po rekonštrukcii v posledných rokoch v dobrom stave aj vďaka štedrosti a ochote tunajších veriacich. Do moravičanskej farnosti patrí obec Doubravice s kaplnkou Najsvätejšej Trojice a obec Mitrovice s kaplnkou Panny Márie. Výročné sväté omše bývajú druhú nedeľu júnovú v lese v Doubravě pri kaplnke svätého Jozefa a Huberta.

Ľudové misie

Jedno z dôležitých poslaní našej komunity sú práve ľudové misie alebo ako ich iní nazývajú farské misie. Podľa tradície našej Spoločnosti, ducha a charizmy sv. Vincenta pokračujú v tejto službe aj v súčasnej dobe jeho synovia.

Sv. Vincent nám hovorí: „Láska je vynaliezavá.“ Práve skrze túto formu novej evanjelizácie sa chceme priblížiť súčasnému človeku a byť mu nápomocní. Rôzne formy chudoby, ktoré sú prítomné aj v súčasnej dobe a našej kultúre nás nútia stáť v blízkosti človeka a napĺňať jeho vnútro Kristovým duchom.

Dnes, tak ako aj vždy Cirkev potrebuje svätcov, potrebuje misionárov, ktorí budú jednoduchí, pokorní, láskaví, pripravení obetovať sa a plní efektívnej lásky, kazateľov, ktorí prinášajú Božiu prítomnosť. Veľký misionár nie je človek pekných slov, ale človek, ktorého život sa stáva presvedčivým. V srdci pravého misionára musí horieť zanietená túžba a vášeň nasledovať Krista ohlasujúceho evanjelium chudobným.

Združenie mariánskej mládeže

Združenie mariánskej mládeže má svoj pôvod v zjaveniach Panny Márie, svätej Kataríne Labouré v Paríži na Rue du bac v roku 1830. Toto združenie je dnes medzinárodnou organizáciou, ktorá je rozšírená po celom svete. Svoje centrum má v Madride.

Mottom združenia sú slová modlitby: „ Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“ Rozpoznávacím znakom združenia je, že jej členovia nosia zázračnú medailu Panny Márie.
Základným cieľom združenia je ctiť osobitným spôsobom Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Tento cieľ sa napĺňa dvoma spôsobmi, sebaposvätením a apoštolátom. Apoštolát sa zameriava hlavne na duchovne a telesne trpiacich, mladých i starých a na plnšie zapojenie sa do života vo farnosti.

V Českej republike nebolo združenie doposiaľ oficiálne zaregistrované, ale je veľa miestnych skupín ktoré existujú niekoľko rokov a pripravujú sa na vstup do tohto združenia.

Naša komunita v Lošticiach sa venuje duchovnému vedeniu týchto skupín. Sú to predovšetkým deti a mládež od 6 do 30 roku života, ale taktiež dospelí, ktorí sa zapájajú do združenia ako čestní členovia. Tieto skupiny zastrešuje centrum Združenia mariánskej mládeže v Nitre na Slovensku.

Ďalšie informácie o tomto združení môžete získať na adrese:
www.zmm.sk alebo na www.smmcz.eu
Římskokatolická farnost
Moravičanská 22
789 83 Loštice
Česká Republika
lostice_cm@centrum.cz
Tel: 00420-583/445 043

Členovia komunity - Loštice
P. Kristián Libant, CM - administrátor farnosti Loštice a Moravičany, superior
P. Ján Jakubovič, CM - direktor ľudových misií v ČR
P. Alojz Šeliga, CM - výpomocný duchovný

Mail: lostice@vincentini.sk
Web: www.farnostlostice.cz

webmail