Pri sobáši

12

Cesta s Kristom v manželstve (Jn 6,60-69)

Keď sa po tieto dni poobzeráme okolo seba, môžeme sa nadchnúť krásou prírody. V tomto roku s mesačným predstihom vidíme rozkvitnuté stromy, prebúdzajúcu sa zeleň. No darmo by sme dnes už hľadali plody na stromoch. Aj dieťa vie, že ešte neprišiel čas na zber úrody. A predsa pri pohľade na rozkvitnuté stromy nejeden z vás má obavy, aby neprišiel mráz. Ten by totiž zničil nielen kvety, ale ohrozil by aj budúcu úrodu.

Milí novomanželia! Aj pohľad na vás je v tejto chvíli prekrásny. Všetci sme presvedčení o vašej láske. Láska však kvitne, ale i vädne ako rozvíjajúca sa príroda. A preto slová z dnešného evanjelia nie sú pre vás i pre ostatných prítomných zbytočné: „Aj vy chcete odísť“ (Jn 6, 67)?
Medzi veľké povzbudzujúce prostriedky viery patrí Sviatosť Oltárna. Pán Ježiš nám ju dáva ako pokrm, posilu nielen pre život tu na zemi, ale aj ako záruku večného života. Kto je moje telo a pije moju krv, má v sebe večný život. Keď tieto slová rozprával ľuďom, ktorí boli svedkami rozmnoženia chleba a rýb, hľadali ho znova s túžbou po nasýtení svojich tiel. Ježiš však hovoril o novom pokrme, ktorým malo byť jeho telo a krv pod spôsobmi chleba a vína. Oni však toto neprijali, nepochopili a nechceli si to dať vysvetliť. Začali šomrať. Ba mnohí z nich odišli. Vtedy sa Ježiš pozrel na apoštolov a spýtal sa ich: „Chcete aj vy odísť?“ Vtedy mu Peter odpovedal: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a poznali, že ty si Svätý Boží.“

Milí novomanželia, aj vy ste dnes prišli sem pred oltár nie zo zvyku, z tradície, ale zaiste s vierou chcete prosiť Boha, aby posilnil vašu lásku. Lásku, ktorá má hlbší podklad ako mladosť, krása, šarm, až do tvojej a mojej smrti... Aj takýto správny pohľad na kresťanské manželstvo potrebuje posilu, povzbudenie, oporu a to môžete nájsť práve vo Sviatosti Oltárnej, ktorá je pre veriacich skutočnou posilou v ťažkých chvíľach manželstva, ktorým sa ani vy nevyhnete.
Aj vy čoskoro odídete z tohto kostola už nie ako ja a ty, ale aj pred Bohom manželia. Preto bolo by krásne, keby ste povedali v tejto chvíli Ježišovi: Pane, odchádzame od teba, ale nie s tým úmyslom, že sa od teba vzďaľujeme, ale od dnešného dňa chceme spolu kráčať nielen my dvaja, ale spolu s tebou. Teba, Pane, chápeme ako Peter. Aj jeho láska rástla k tebe. Podobne aj tú našu k tebe budeme prehlbovať, aby sme raz na konci svojho života očakávali odmenu, ktorá prevýši všetko dobro a krásu, s ktorou sa stretneme tu na zemi.
Tak isto berie život i Nelli Coomanová, ktorá získala zlatú medailu na II. halových MS v atletike v Budapešti. V televíznom rozhovore 6. marca 1969 sa jej športový komentátor opýtal: „Koho alebo čo máte vo svojom živote na prvom mieste? Šport?“ „Nie šport.“ „Tak potom manžela?“ „Ani manžela.“ Udivený a zvedavý reportér sa pýta: „Tak potom čo?“ A víťazka odpovedá: „Na prvom mieste mám Boha. Na druhom manžela a na treťom mieste šport.“ „A manžel o tom vie?“ „Áno, vie. On tiež na prvom mieste má Boha, na druhom tiež mňa. Neviem, či mi veríte, ale skúste hovoriť s Ním“ a pritom ukazuje hore, „a on vám pomôže.“

Pritom z jej sršala radosť, mladosť a sila. Bolo to nádherné svedectvo viery na televíznej obrazovke.
Pre vás, milí novomanželia, aj táto víťazka MS v atletike je tiež príkladom. Boha máme milovať na prvom mieste, a to vôbec nie je prekážka, aby sme menej milovali manžela, manželku. Láska k Bohu prehlbuje lásku k životnému partnerovi, pretože Boh si praje, aby ste nikdy nepoznali neveru, nepoznali rozvod a potrat. Veď krásnym príkladom vám boli a sú i vaši rodičia, ktorým v tejto chvíli patrí vďaka. Nezabudnite na nich v modlitbe. Verím, že tieto slová môžu povzbudiť i vás, milí mladí priatelia, ku kvalitnejšiemu prístupu ku sviatosti manželstva, čo vám zo srdca v tejto chvíli prajem.
Okolo nás je všetko krásne. Aj vaša láska je krásna. Všetci si však prajeme, aby mráz života nezničil vašu úrodu, ale aby ste raz ako vaši rodičia mohli zberať úrodu svojej lásky.

Amen.


webmail