Formácia

Ahoj...
Možno práve v tomto období tvojho života prežívaš niečo, čomu nerozumieš a rozmýšľaš nad všeličím. Modlitba a uvažovanie odkrýva mnohé súvislosti a ty hľadáš to svoje miesto, ktoré ti Boh už od večnosti pripravil. Rozmýšľaš akým smerom sa v živote dať, čo robiť, akým spôsobom, alebo v akom povolaní.
To, čo máš je tvoje, ale pritom Božie. Boh ťa na tento svet neposlal len tak, bez myšlienky na teba. Chce aby si spoznal jeho vôľu a išiel za nim v povolaní, ktoré ti vybral. V tom tvojom, ťa nikto nemôže zastúpiť. Ak ho naplníš budeš šťastný, ak nie skomplikuješ si život. Cieľom je Boh, k nemu máš prísť cestou, ktorú určil práve tebe. Vieš aká je tá tvoja cesta, ktorou máš k Bohu prísť?

Čo ak je to cesta iná, ako tých mnohých, čo sú okolo teba? Čo ak je to cesta zasväteného života? Možno si povieš tak to určite nie... Modli sa a pros, aby ti Boh dal spoznať svoju vôľu. Ak by si po dlhšom uvažovaní, spoznávaní, modlitbe prišiel k rozhodnutiu, že chceš slúžiť chudobným, starať sa o ich potreby, pomáhať im odstraňovať utrpenie a zasvätiť Ježišovi celý svoj život ako rehoľný kňaz, alebo brat v Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, tak potom tieto riadky sú určené aj pre teba.


webmail