400 rokov vincentskej charizmy

Drahí členovia vincentskej rodiny!

Milosť a pokoj nášho Pána Ježiša Krista nech je vždy s nami!
Moje srdce je naplnené vďačnosťou a radosťou za tento „dar z neba“ dávajúci
vincentskej rodine možnosť po celý rok 2017 sláviť 400. výročie vincentskej charizmy,
ktorá zanechala tak hlboké stopy Ježišovej bezvýhradnej lásky vo svete za uplynulých 400. rokov a pokračuje v tom aj dnes!
V tomto roku si každá vincentská rodina sama vyberie dátum začiatku slávenia. Niektorí už začali, iní začnú neskôr. Ale je jeden dátum, ktorý je prameňom, pôvodom tohto slávenia, začiatkom „cesty svätého Vincenta de Paul“, začiatkom vincentskej charizmy. Je to 25. január 1617 v dedinke Folleville [folvil], vo Francúzsku. Viac...
pdf

Jubilejný rok – 400. Výročie vincentskej charizmy

p. Tomaž Mavrič, CM generálny predstavený
Duchovná rodina sv. Vincenta de Paul prežíva v tomto roku 400 výročie zrodu charizmy, ktorá zmenila svet.
Rok 1617 poznačil Vincentov pohľad na jeho povolanie i na svet okolo neho, lebo sa tvárou v tvár stretol s materiálnou i duchovnou biedou chudobných, v ktorých spoznal živého Krista.
Nástenný kalendár nám ponúka myšlienky tohto génia dobročinnej lásky, predstavuje nám jednotlivé vetvy celosvetovej duchovnej rodiny, ktoré pôsobia aj na Slovensku aj s ich kontaktami.
Kalendár môže byť inšpiráciou, aby sme vo svetle viery v chudobných videli Kristovu tvár.


Stiahnuť vo formáte PDF (40MB)

webmail