Spoločnosť Máriiných sestier
Zázračnej medaily (Máriine sestry, MS)

Založenie Spoločnosti: 16. júla 1878 v Ľubľane v Slovinsku (obliečka prvých sestier). Založila je sr. Jozefa Leopoldína Brandis.

Pôsobenie: Materský dom je v Ľubľane v Slovinsku. Dnes sestry pôsobia okrem Slovinska v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, v Taliansku, Nemecku, kanade, Benin v Afrike a na Slovensku.

Charizma a spiritualita: obsiahnutá je v pravidlách, ktoré v r. 1882 napísala zakladateľka. Mariánsky duch spoločnosti charakterizuje jej ústredné heslo: "Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova". Matka Leopoldína prijala aj slová sv. Vincenta: " Náš život by nebol Božou službou, ani skutočnou pomocou blížnemu, keby sme chceli rozdávať iba chlieb a lieky..." V tomto duchu sa Máriine sestry mnohorakým spôsobom usilujú slúžiť svojim blížnym v dnešnom svete. Ich základná charizma je však ošetrovanie chorých po domoch, podľa príkladu Máriinej návštevy u Alžbety, ako to neraz prízvukovala zakladateľka.
 
Spoločnosť Máriiných sestier Zázračnej medaily
Na Skotňu 44,
013 01 Teplička nad Váhom
Tel/fax: 041/ 5982 191 

webmail