Diplomové práce našich spolubratov

pdf

Štefan Krištín - život trpiteľa za vieru

P. Ľubomír Konfederák, CM
doc

Kultúra v službe evanjelizácie

P. Pavol Vandžura, CM
pdf

Utrpenie ako cesta dozrievania

P. Ondrej Skočík, CM
doc

Sir 2,1-18. Exegéza a teológia

P. Alojz Šeliga, CM

webmail