Láska

Mená lásky (Jn 3,16)

Láska vôkol nás

AI
Nedávno priateľ vykonal taký malý prieskum. Počúval vôkol seba a zameral sa hlavne na slová: milovať, priateľstvo, náklonnosť. Všetky majú spoločný základ, a ním je láska. Je zaujímavé sledovať a počúvať rozhovory ľudí, či už v televízii, rozhlase, na ulici. Nebolo ani dňa, dokonca ani jedného večera, ani hodiny, kedy by sa v rádiu aspoň jedenkrát neozvalo slovo láska.

KE
A prečo takéto pozorovanie? Dôvod bol veľmi jednoduchý. V dnešnej dobe sme si tak zvykli používať slovo láska, že akosi pri počutí slov „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna“ postrehneme možno len to, že sa jedná o Ježiša a ešte že sa tam spomína svet. Slovo láska nám však akosi vypadáva, nezachytávame ho.

DI
Dôvodov môže byť viacero. Jedným z nich je najmä to, že pri poukázaní na lásku v slovenčine využívame na 90% slovo láska. Manžel zvykne povedať svojej manželke: „Ľúbim ťa... milujem ťa,“ no predsa len je to vyjadrenie činnosti, pocitu odvolávajúceho sa na lásku.
V gréčtine sú pre lásku štyri rôzne výrazy. V opisnej forme ich používame i u nás.
Prvým je eros. Z neho máme odvodené i slovo erotika a samotné eros je tiež pomenovaním lásky, ktorá je telesná. Nemožno to však vnímať iba ako niečo negatívne, pretože vyjadrením hlbokej vnútornej lásky manželov je i telesné spolužitie vyjadrené slovom eros.
Druhým označením je fileo. Je to najmä láska medzi priateľmi, známymi. Ak by sme to vyjadrovali v slovenčine, zrejme by sme použili slovo priateľstvo. Je to druh lásky, kedy človek dáva toľko, koľko dostal. Malé deti to vedia pekne vyjadriť, keď hovoria: ,,On je môj kamarát, lebo sa so mnou hráva.“ Oba tieto výrazy sa však v našom chápaní slova láska veľmi nepoužívajú.
Tretie vyjadrenie sa už približuje. Je to slovo stergo, poukazujúce na lásku matky, otca ku svojim deťom. Najmä lásku matky k dieťaťu. Matka dáva vždy viac lásky, ako dostáva. Dokonca je to prirodzené. Veď keď je dieťa malé, len ťažko by sme si vedeli predstaviť, že matka by ho mala rada iba natoľko, nakoľko ono prejaví lásku k nej.
Štvrtým a posledný výrazom je agapao. Tu je však i najväčší problém, ako ho pripodobniť slovenskému slovu láska. Agapao totižto vyjadruje lásku, ktorá dáva, a pritom neočakáva, že bude i dostávať.
A prečo je tu problém? Najmä kvôli tomu, že v slovenčine by sme museli na jej vyjadrenie použiť opis „láska obety“. No a obeta, to už nášmu uchu príjemne neznie.

PAR
No práve k agapé nás pozýva Ježiš Kristus. On pri stretnutí s hriešnicou nehovorí o tom, aby skúsila v láske postúpiť o niečo viac, ako je iba sex. On ju volá k plnej láske. Mýtnikovi Matúšovi nehovorí o tom, aby nie iba priateľom pomáhal, ale volá ho za apoštola, volá ho k plnej láske. A napokon sám seba dáva za nás nie preto, aby dokázal, že nás miluje viac, ako my milujeme jeho, ale aby nám ukázal bezhraničnosť lásky, ktorá neváhala vyliať svoju krv na dreve kríža. Pretože Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.

MY
Blahoslavená matka Tereza počúvla túto Ježišovu výzvu a jej výrok „Láska bolí, musí bolieť,“ je toho vyjadrením.
Do Indie raz za ňou prišiel reportér nemeckého časopisu Stern, aby s ňou urobil interview. Strávil pri nej jeden celý deň od rána až do neskorého večera, aby mohol napísať o tom, ako pracuje. Keď bola popoludní pri chorých a preväzovala im ich hnisavé rany, dôkladne si robil poznámky. Po skončení jej hovorí:
„Na vás je vidno, s akou radosťou a odhodlaním pomáhate týmto chorým.“ Ona sa na neho usmiala a odvetila mu: „A vy si myslíte, že mňa to teší alebo že je mi to príjemné preväzovať tieto hnisajúce a zapáchajúce rany? Myslíte, že táto práca je radosťou, ktorú prežívam?“
Redaktor ostal zarazený touto otázkou. „Veru nie“, pokračovala ďalej. „Nie je to nič príjemného, no z lásky k Ježišovi a k nim som ochotná znížiť sa a s láskou im ich hnisavé rany ošetriť.“

ADE
A opäť láska. Vnímame ju na každom kroku. No je potrebné, aby sme sa stali i citlivými na to, aká láska nás obklopuje. Kristus nám dal vzor tej najväčšej a najplnšej. Ja prajem vám i sebe, aby sme s Božou pomocou boli odhodlaní kráčať za ňou a nebáli sa otvoriť jej vlastné srdce.

Amen.


webmail