Ježiš – vzor obetavej lásky

(Jn 15, 12-16)

Milí snúbenci, drahí bratia a sestry! Očakávame Sviatky narodenia nášho Pána Ježiša Krista. Vy, milí snúbenci, ste sa rozhodli uzavrieť sviatosť manželstva. Vstupujete do neho s veľkými očakávaniami. Ste plní nadšenia, plní radosti a tešíte sa. Bodaj by aj nie. Budete si dnes sľubovať vzájomnú lásku až po smrť. To je dôležité rozhodnutie. Očakávania sú veľké. Aká bude realita?

Ježiš v dnešnom evanjeliu vám ponúka recept na to, ako spoločne žiť: „… aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás“ (Jn 15, 12).

Tieto slová povedal Ježiš svojim apoštolom. Už v Starom zákone sa hovorí o tom, ktoré sú najväčšie prikázania. Najväčším prikázaním pre izraelitu bolo milovať Boha. Bolo to tak trochu spojené s určitým strachom zo žiarlivosti Boha. Boh Starého zákona sa predstavuje ako žiarlivý Boh. Boh, ktorý neznesie iných konkurentov. Preto aj človek, ktorý sa odvrátil od Boha, dal sa na stranu nejakého božstva, modly alebo idolu, riskoval, že Boh sa od neho odvráti. Aj keď vieme, že to nebola pravda, ale vieme i to, akí bývajú ľudia. Boh sa nikdy neodvráti od človeka. To len človek si namýšľa, že Boh preruší s ním kontakt. V Starom zákone bolo i prikázanie: „Miluj svojich priateľov a nenáviď svojich nepriateľov.“ Lenže v Novom zákone tu nastáva radikálny posun: Nestačí milovať len tých, čo nám robia dobre, ale treba milovať aj tých, čo nám zle robia. Ježiš v dnešnom úryvku evanjelia rozpráva o svojej láske ku všetkým ľuďom. O takej láske, že sa dokázal za človeka obetovať - položiť svoj život za neho. A o toto žiada aj svojich učeníkov, aby sa navzájom milovali. Príkladom k tomu je sám Ježiš, ktorý to potvrdil najvyššou možnou obetou - svojím životom. Nežiada síce od učeníkov, aby išli z lásky jeden za druhého na smrť', ale žiada ich o obetavú lásku. O lásku, ktorá bez obety nie je pravou láskou. Lebo láska bez obety neexistuje.
To je len pseudoláska, len človek si namýšľa, že to je skutočná láska.

Milí snúbenci, aj vás dnes Ježiš vyzýva: Milujte sa navzájom. Sem, pred oltár, vás iste priviedla vaša vzájomná láska. Nemôže to byť len určitá náklonnosť, sympatia alebo túžba vlastniť toho druhého. Keby to boli tieto pohnútky, nebolo by to dobré. Podstatná pre vzťah dvoch ľudí je láska. Tá láska, o ktorej nám dnes v prvom čítaní rozprával sv. Pavol. Okrem iného hovorí aj to, že aj keby sme hovorili cudzími jazykmi, aj keby sme mali takú silnú vieru, že by sme vrchy prenášali, aj keby sme mali všetky poklady na svete a nemali by sme lásky, neboli by sme ničím. Vidíme teda, že bez lásky to v živote nejde, bez lásky to nie je dokonalé, postačujúce. Láska v živote každého človeka je veľmi dôležitá. Zvlášť to platí vtedy, keď si dvaja mladí ľudia sľubujú lásku a vernosť na celý život. Ale láska je spojená s obetou. Obeta si žiada od vás oboch, aby ste boli navzájom tolerantní, aby ste si vedeli odpustiť, keď to medzi vami zaiskrí; aby ste vedeli toho druhého vypočuť a pomôcť mu. Láska znamená i to, aby ste urobili toho druhého šťastným. Láska znamená i zriekanie sa: svojich postojov, svojej vôle, svojich názorov. Láska nemôže byť sebecká, láska musí byť vzájomná a obetavá. Tak, ako nám to ukázal Ježiš Kristus. Má nás tak rád, že za nás položil svoj život. Dokázali by ste vy položiť život za toho druhého, za vášho partnera? Samozrejme, je to veľmi špekulatívna a hypotetická otázka, aj keď život prináša všeličo.
O tom, ako by to asi mohlo vyzerať v živote manželov, nám rozpráva aj nasledujúci príbeh od Bruna Ferrera.

Mladá žena sa vracala z práce domov autom. Šoférovala s najväčšou pozornosťou, veď sedela v novom novučičkom aute. Kúpili si ho najmä za úspory manžela, ktorý sa musel všeličoho zriecť, aby si mohli zadovážiť tento model. Na veľmi rušnej križovatke zaváhala a blatníkom narazila do druhého auta. Mladá žena sa v rozplakala. Ako vysvetlí manželovi čo sa stalo? Šofér druhého auta bol slušný, uznanlivý a vysvetlil jej, že si majú vymeniť čísla vodičských preukazov a údaje technických preukazov. Žena hľadala doklady v gaštanovom plastickom puzdre a pritom jej z nebo vypadol kúsok papiera. Boli na ňom pekným mužským krasopisom napísané tieto slová: „V prípade, že by sa ti niečo prihodilo... nezabudni, drahá, že mám rád teba a nie auto!“
Aká by asi bola vaša reakcia, keby vám vaša budúca manželka rozbila auto? Istotne by to nikoho nepotešilo, nikto by sa z toho neradoval. Ale čo by ste asi povedali vašej žene? Vynadali by ste jej? Ako by sa to prejavilo na vašom vzťahu? Ovplyvnilo by ho to vážnejšie, alebo by ste to dokázali vyriešiť k spokojnosti oboch?

Milí snúbenci, prajem vám, aby sa vaše dnešné očakávania naplnili. Vo vašom vzťahu vám vyprosujem veľa pokoja, lásky, obetavosti a tolerancie. Prajem vám, aby ste sa vedeli zbavovať egoizmu v prospech vašej vzájomnej lásky. Buďte si obaja vedomí, že pravá láska je láska obetujúca sa za druhého. Nech je vám v tom vzorom Ježiš, ktorého narodenie teraz tak túžobne očakávame.

Amen.

*Sobášna homília Martina Bakoša


webmail